Cursusbank logo Minder praten & meer bereiken in uw cliëntgesprek

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online Cursus
375,-

NOV 2021

11

Minder praten & meer bereiken in uw cliëntgesprek

Accreditatie / PE punten

 • Wsnp (in aanvraag)
 • NBPB (in aanvraag)
 • Kiwa NEN (in aanvraag)
 • Registerplein (op aanvraag)
 • HORUS (in aanvraag)

Omgaan met klantbeleving en emoties in het (online) klantcontact.

Door tijdens het (online) contact met uw cliënt goed in te spelen op klantbeleving en emoties, zult u ervaren dat uw gesprekken effectiever worden. Door meer aandacht te hebben voor "voelen" en "waarnemen" zal uw hulpverlening (verder) verbeteren.

Aandacht voor klantbeleving en emoties in uw gesprekken zorgt ervoor dat u:

 • Minder met weerstanden te maken krijgt
 • Sneller informatie boven tafel krijgt
 • Een actievere en meer betrokken cliënt krijgt
 • Zelf niet gefrustreerd raakt
 • Door samenspraak spanning in het gesprek kunt overwinnen

Wat weet en kunt u na afloop van deze workshop?

 • Hoe u voelbaar contact met uw cliënt creëert
 • Hoe u snel uw cliënt kunt ‘lezen’ en de onderstroom in een gesprek kunt ontdekken
 • Hoe u (beter) kunt omgaan met ‘lastigere’ cliënten
 • Hoe u met minder praten, meer kunt bereiken
 • Verschillen en overeenkomsten tussen het on- en offline werken
 • Uw kansen in het online werken, wat past bij u en in uw werksituatie?

Als financieel dienstverlener wordt er veel van u verwacht, mogelijk heeft u te maken met een hoge werkdruk, mede veroorzaakt door het online werken. Een hoog verwachtingspatroon kan u in de weg zitten en zelfs verhinderen dat u uw cliënt optimaal van dienst kunt zijn.

Empatisch aansluiten bij uw cliënt
In deze workshop ‘maakt u kennis met vaardigheden om niet alleen doelgericht, maar ook empathisch aan te sluiten bij uw cliënt. Dit is van belang om uw (online) gesprekken effectiever te maken. In de workshop werken we aan het aansluiten bij de beleving van de cliënt, daarmee komt het voelbare contact tot stand. U krijgt energie van het gesprek en de cliënt voelt zich gezien en gehoord. Hierdoor komt u in samenspraak met uw cliënt tot een gezamenlijk resultaat, waar u beide tevreden over bent.

Klantbeleving is de ervaring die een (potentiële) klant/cliënt heeft bij afname of gebruik van producten of diensten. Centraal bij klantbeleving staan de contactmomenten die de afnemer heeft met de organisatie waarbij hij een product of dienst afneemt. Klantbeleving staat voor een ervaring, een gevoel.

Emoties: inzichten uit de haptonomie
Uitgangspunt in de haptonomie is dat het gezond en belangrijk is om aandacht voor je eigen beleving te hebben. We zien het lichaam als drager van gevoelens en deze gevoelservaringen zijn dus in je lichaam te herkennen. Het zijn boodschappers met een belangrijke mededeling, waar naar geluisterd mag worden.

Ook van toepassing in uw online gesprekken
Ook het online werken, dat inmiddels niet meer is weg te denken, vraagt om andere nieuwe vaardigheden. In de praktijk blijkt het lastiger om online het vertrouwen van een cliënt te winnen. In het online contact is het belangrijk om vaker te reflecteren en nog beter te letten op non-verbale signalen. Dit vraagt van professionals om bestaande vaardigheden vaker of anders inzetten.

Doel en opzet van de workshop
Deze online workshop is een interactieve vaardigheidstraining. Vanaf het eerste begin gaan de trainers met u aan de slag via online interactie. U ervaart hierdoor zelf meteen hoe het voelbaar contact tot stand gebracht kan worden. Theorie wordt omgezet in praktische toepassing. Aspecten in de verbale en non-verbale communicatie als ook bewuste en onbewuste communicatie leert u herkennen. U krijgt nieuwe, praktische vaardigheden aangereikt om zelf in te zetten tijdens uw (online) gespreksvoering. De trainers gebruiken hiervoor inzichten en methodieken vanuit Motiverende Gespreksvoering en de Haptonomie.

Deze cursus is ook onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening

Sprekers

 • Hetty de Laat
  Communicatietrainer en –coach zorg en welzijn
  Groei in Communicatie
 • Emmie Pigmans
  Communicatietrainer en –coach zorg en welzijn
  Pigmans Haptotherapie & Mediation

Bestemd voor

Bestemd voor
 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Wsnp-bewindvoerders

Programma

Donderdag 11 november 2021, 12:00 uur tot 17:00 uur
12:00 - 12:15
Online check-in, registratie deelnemers
12:15 - 12:30
Welkom en voorstelronde
12:30 - 14:00
Blok I: Klantbeleving en emoties
 • Inventarisatie van de ontwikkelwensen van de deelnemers
 • Inhoud- en betrekkingsniveau in een gesprek
 • De vier aspecten van communicatie
 • De invloed van non-verbale signalen
 • Het (her)kennen van uw eigen (non-verbale) signalen
 • Zicht krijgen op de drijfveren van klanten
 • Het managen van verwachtingen
 • De betekenis van verlies binnen de financiële dienstverlening
14:00 - 14:15
Pauze
14:15 - 15:45
Blok II: Het voeren van een effectief cliëntgesprek
 • Hoe u de bereidheid van de cliënt vergroot om mee te werken
 • Hoe u een gesprek effectief opbouwt zodat de cliënt aanhaakt
 • Hoe u lastigere cliënten kunt benaderen
 • Welke gesprekstechnieken werken
 • Het verschil tussen doelgericht en doelmatig werken
15:45 - 16:00
Pauze
16:00 - 17:00
Blok III: Toepassing in de praktijk
 • Oefenen met eigen casuïstiek
 • Delen van ervaringen
 • Hoe past het geleerde in uw praktijksituaties?
 • Infographic om bij de hand te houden: 12 tips voor online werken
17:00
Afsltuiting

Docent(en)

Hetty de Laat
Adviseur/trainer/coach Groei in Communicatie

Emmie Pigmans
Emmie Pigmans


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Minder praten & meer bereiken in uw cliëntgesprek
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Verdieping
Studie uren:
5
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Donderdag 11 november 2021
Prijs
€ 375,00
Cursusdagen
11-11-2021, 12:00 - 17:00