Cursusbank logo Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Hoofddorp
650,-

MRT 2023

30

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

Een arbeidsrechtpraktijk zonder medezeggenschapsrecht is ondenkbaar. Veel individuele arbeidsrechtdossiers hebben een medezeggenschapscomponent.

Of nu de ondernemingsraad (OR) of de werkgever/ondernemer wordt bijgestaan: in beide gevallen moet de arbeidsrechtjurist zich soepel kunnen bewegen door het medezeggenschapsrecht. De cursus ‘Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk’ zorgt ervoor dat u hiertoe in staat bent.

Eerst wordt ingegaan op de rol van de ondernemingsraad op grond van de geldende wet- en regelgeving, het begrippenkader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de inrichting van de medezeggenschap. Vervolgens wordt aan de hand van de rechtspraak een verdiepingsslag gemaakt. Aan de orde komt dan wanneer de ondernemingsraad waarover om advies moet worden gevraagd. En hoe er met dat advies moet worden omgegaan. Verder wordt besproken wat de ondernemingsraad tegen eventuele besluiten van de ondernemer kan ondernemen. Daarna komt de rol van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaardenvorming aan de orde. Welke mogelijkheden biedt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Wat zijn de beperkingen die de ondernemingsraad daarbij ondervindt?  Welke procedurele mogelijkheden heeft de werkgever/ondernemer om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen arbeidsrechtpraktijk.


PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom het medezeggenschapsrecht. De cursist weet wanneer hij te maken heeft met adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten, wat de positie van de OR daarbij is en hoe hiermee kan/moet worden omgegaan. De cursist is in staat deze kennis toe te passen in zijn dagelijkse (advies)praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch zijn geschoold en ten minste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, (WOR-)bestuurders, HRM-managers, vakbondsbestuurders en OR-leden.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

 

Programma

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
– Wet op de Ondernemingsraden
– Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)
– andere wet- en regelgeving (SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)
– inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)
– bevoegdheden van de ondernemingsraad

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Vervolg De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Verdieping aan de hand van de rechtspraak
– adviesplichtige besluiten
– voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?
– adviesaanvraag
– advies
– besluit
– beroep?
– personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.00 uur Vervolg Verdieping aan de hand van de rechtspraak

16.00 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden
– instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?
– primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)
– algemene geschillenregeling
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– binding individuele werknemers aan afspraken OR

17.00 uur Afsluiting

 

Programma

Donderdag 30 maart 2023, 9:00 uur tot 17:00 uur

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving

– Wet op de Ondernemingsraden

– Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)

– andere wet- en regelgeving ( SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)

– inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)

– bevoegdheden van de ondernemingsraad

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Vervolg De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Verdieping aan de hand van de rechtspraak

– adviesplichtige besluiten

– voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?

– adviesaanvraag

– advies

– besluit

– beroep?

– personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.00 uur Vervolg Verdieping aan de hand van de rechtspraak

16.00 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden

– instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?

– primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)

– algemene geschillenregeling

– wijziging van arbeidsvoorwaarden

– binding individuele werknemer aan afspraken OR

17.00 uur Afsluiting


Docent(en)

dhr. mr. J. de Waard
advocaat bij Sprengers advocaten

mevrouw mr. dr. P.H. Burger
Advocaat Advocaat


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Taurusavenue 12

2132 LS Hoofddorp

Datum
Donderdag 30 maart 2023
Prijs
€ 650,00
Cursusdagen
30-03-2023, 09:00 - 17:00