Cursusbank logo Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Rotterdam
650,-

MRT 2023

09

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

In deze interactieve masterclass nemen mr. dr. Steven Jellinghaus en mr. Nanouk Cancian de deelnemers in hoog tempo mee in de wijzigingsvraagstukken binnen diverse gebieden van het arbeidsrecht. Het thema wijziging komt voorbij in combinatie met onderwerpen als overgang van onderneming, reorganisatie, harmonisatie, cao-problematiek, maar ook disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid. Actuele wetswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen brengen soms de behoefte of noodzaak mee om arbeidsvoorwaarden aan te passen. De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is bijvoorbeeld van directe invloed op nevenwerkzaamheden en studiekostenbedingen. Hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan? Vereist het hybride werken ook een wijziging van de arbeidsvoorwaarden? In welke gevallen kan en mag een werkgever de arbeidsovereenkomst wijzigen? De inbreng van de deelnemers bepaalt mede het niveau en de inhoud van deze goed gewaardeerde cursusdag. Basiskennis van het arbeidsrecht is voor het volgen van deze masterclass een must.

NIVEAU 
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de arbeidsrechtelijke regels ten aanzien van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De cursist kan complexe vragen inzake de wijziging van arbeidsvoorwaarden beoordelen en behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

De heer mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, advocaat bij De Voort Advocaten/Mediators te Tilburg en universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University

Mevrouw mr. N. Cancian-van Ballegooijen, advocaat/partner Avocare Arbeidsrecht te Haarlem

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.


Programma

Donderdag 9 maart 2023, 9:00 uur tot 17:00 uur

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur Algemeen deel
– verschil tussen ‘uitleg’ en aanpassing
– wanneer is sprake van een verkregen recht?
– inzicht in verschillende wijzigingstechnieken
– instemming werknemers: wanneer?
– eenzijdig wijzigingsbeding
– goed werknemerschap
– imprévision
– wijzigingsontslag

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Toespitsing 1: wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving
– passende arbeid: wanneer definitieve wijziging arbeidsovereenkomst
– aanpassingen werkplek, wanneer vereist?
– wijziging suppletieregelingen
– gevolgen Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte voor regelingen
– wijzigingen t.g.v. wetgeving ziektekostenverzekering
– disfunctioneren: wanneer moet een werknemer meewerken?
– aanpassing functie bij ‘ouder worden’
– rol CAO’s
– wijziging Arbeidstijdenwet en gevolgen voor inroostering
– wijziging van ‘woensdag/vrijdag als vrije dag’?
– wijziging thuiswerkregelingen
– casus

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Toespitsing 2: wijziging na fusie of overname
– wanneer is sprake van een ‘overgang van onderneming’?
– wanneer is een wijziging na ‘overgang van onderneming’ verboden?
– analyse van (recente) rechtspraak t.a.v. harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
– overgang van onderneming & CAO’s
– rol ondernemingsraad en vakbonden
– inzicht in harmonisatiemodellen
– wijziging van pensioenregelingen (na overname)
– inzet wijzigingstechnieken
– casus

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Toespitsing 3: wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan
– aanpassen van functies en toepassing selectiecriteria
– aanpassen van functies en gevolgen voor het loon
– versobering van collectieve arbeidsvoorwaarden
– wat regelt het sociaal plan?
– zijn werknemers gebonden aan het sociaal plan?
– rol begeleidingscommissie bij sociaal plan
– inzet wijzigingstechnieken
– rol CAO’s
– casus

17.00 uur Afsluiting


Docent(en)

dr. mr. S.F.H. (Steven) Jellinghaus
Hij is advocaat bij De Voort Advocaten en Mediators. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht en sociale politiek verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeidsrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs. Hij is lid van de werkgroep ontslagrecht van de VAAN. Steven Jellinghaus is gespecialiseerd op het gebied van Collectief arbeidsrecht, Collectief individueel ambtenarenrecht, Sportrecht en Medezeggenschapsrecht. In 2003 promoveerde hij op harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. De heer Jellinghaus is tevens mediator.

mr. N. (Nanouk) Cancian
Nanouk Cancian begon haar carrière als advocaat in 1999 bij Schoute & Dik Advocaten te Amsterdam in een algemene procespraktijk. Al snel legde zij zich toe op het arbeidsrecht en sloot zij zich aan bij het nichekantoor Boontje Advocaten in Amsterdam, waar zij zich ontwikkelde tot arbeidsrechtspecialist. Sinds mei 2014 is zij werkzaam als advocaat/ partner bij Avocare arbeidsrecht te Haarlem. Nanouk Cancian is kernredacteur arbeidsrecht voor SDU Guidance en publiceert in vakbladen als TAP en Tijdschrift Arbeidsrecht en schrijft voor e-magazine ‘Aan de Slag’. Als oprichter en deelnemer van de Arbeidsrecht Denktank en een intervisiegroep, houdt zij contact met gespecialiseerde advocaten en bedrijfsjuristen. De deelnemers houden elkaar op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Nanouk is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Zij voltooide de ‘Postacademische Leergang Arbeidsrecht’ in 2003 (cum laude) en 2014 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Donderdag 9 maart 2023
Prijs
€ 650,00
Cursusdagen
09-03-2023, 09:00 - 17:00