Cursusbank logo Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Nieuwegein
295,-

Nov

21

Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten

De positie van het slachtoffer in het strafproces is door de jaren heen sterk veranderd, de rechten van het slachtoffer zijn steeds meer uitgebreid. In 2019 komen daar nog meer veranderingen bij. Vanaf 1 januari 2019 treedt de wet affectieschade in werking, die ook gevolgen heeft voor de positie van slachtoffers in het strafproces. De Minister heeft bovendien plannen om de positie van slachtoffers nog verder te versterken. Zo ligt er een wetsvoorstel waarin het spreekrecht verder wordt uitgebreid en zijn er plannen slachtoffers een zelfstandig rechtsmiddel te geven zodat zij zelf hoger beroep en cassatie kunnen instellen. Voor iedereen die binnen het straf(proces)rechtelijk kader te maken heeft met slachtoffers, is het van belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en de voorgestelde wijzigingen daarin.

Daarnaast vergt het indienen en beoordelen van een civiele vordering in het strafproces bijzondere expertise. Hoe verhoudt de civiele schadevordering zich tot de andere mogelijke beslissingen ten aanzien van de schade in het strafproces? Hoe kan de kans op effectief schadeverhaal in het strafproces worden vergroot? Wat zijn de best practises bij het instellen en onderbouwen van een vordering tot schadevergoeding?

Doelstelling


Deze leeractiviteit beoogt uw kennis van en inzicht in de wettelijke regelingen (zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke) met betrekking tot de slachtofferrechten en de door het slachtoffer geleden schade te vergroten. Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste ontwikkelingen van de slachtofferrechten in de strafprocedure en van de vordering tot vergoeding van personenschade in het strafproces en heeft hij inzicht in de knelpunten ervan. De cursist weet na afloop hoe hij de strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten kan benutten. Daarnaast weet hij hoe hij de privaatrechtelijke mogelijkheden van schadeverhaal binnen het strafproces optimaal kan gebruiken.

Programma

Donderdag 21 november 2019, 9:30 uur tot 12:45 uur
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Slachtofferrechten & actuele ontwikkelingen
Het toepasselijk juridisch kader (straf- én civielrechtelijk), behorend bij de beoordeling van de civiele vordering van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel, de bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding, de wijze van indiening van een civiele vordering door de benadeelde partij en de formele beslissing over de civiele vordering van de benadeelde partij (ontvankelijkheid)
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 De gang van zaken ter zitting rondom de civiele vordering van de benadeelde partij
De inhoudelijke beslissing over de schade (schadebegroting)
Actualiteiten regelgeving en jurisprudentie
Door de deelnemers in de praktijk ervaren problemen/vragen van de deelnemers
12.45 Afsluiting

Docent(en)

Mr. A.J.J.G. Schijns
Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam, docent Beroepsopleiding Advocaten, onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit Amsterdam


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

3438 LC Nieuwegein

Datum
Donderdag 21 november 2019
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
21-11-2019, 09:30 - 12:45