Cursusbank logo Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Online Cursus
295,-

Nov

27

Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date

U bent in één middag weer op de hoogte: een praktisch jurisprudentie overzicht
In de <strong>Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date</strong> bespreekt mr. Marc Janssen met u alle belangrijke en recente jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van verbintenissenrecht. Omdat Marc Janssen zowel civiel cassatieadvocaat is bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam kan hij voor u de jurisprudentie vanuit verschillend perspectief benaderen en met u bespreken. In deze cursus komen diverse leerstukken aan de orde, zoals totstandkoming van overeenkomsten, wilsgebreken, uitleg, (niet) nakoming, verzuim, ontbinding en schadevergoeding.  Alle onderwerpen worden besproken van uit een praktische én strategische invalshoek, zodat u er in de dagelijkse (proces)praktijk direct uw voordeel mee kunt doen. Onder meer de volgende kwesties naar aanleiding van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad passeren de revue: <ul> <li>Aanvang verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW) en wetenschap bestuurder van benadeelde rechtspersoon (HR 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1413);</li> <li>Verlenging verjaringstermijn van vordering op rechtspersoon die na vereffening in faillissement is opgehouden te bestaan (HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1310);</li> <li>Samenlopende vorderingsrechten op VOF en vennoten en (uitleg) stuitingshandeling (HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1315);</li> <li>Ook dwaling als onjuiste mededelingen niet de kern van de overeenkomst betreffen (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:717);</li> <li>Uitleg kwijtingsbeding (HR 4 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:260);</li> <li>Afwijking bewijslast bij beroep van schenker op misbruik omstandigheden art. 7:176 BW (HR 10 juli 2020, ECLI:NL;HR:2020:1240).</li> </ul> &nbsp; &nbsp;

Programma

Vrijdag 27 november 2020, 13:00 uur tot 17:15 uur

13.00 uur Algemeen overeenkomstenrecht

 • Het leerstuk van samenhangende overeenkomsten
 • Uitleg
 • Opzegging
 • Verjaring/stuiting

14.00 uur Bijzondere overeenkomsten

 • Overeenkomst van borgtocht
 • Overeenkomst van opdracht
 • Bemiddelingsovereenkomst (makelaar)

15.00 uur Koffie- en theepauze

15.15 uur Niet nakoming

 • Verzuim
 • Ontbinding
 • Ingebrekestelling
 • Opschorting

16.15 uur Schadevergoedingsrecht

 • Voordeelstoerekening
 • Boetebedingen
 • Aansprakelijkheid
 • Omvang schadevergoeding
 • Causaliteit

17.15 uur Einde


Docent(en)

mr. M. (Marc) Janssen
Marc Janssen is partner kennismanagement bij BANNING Advocaten. Hij heeft grote kennis op het gebied van het algemeen (nationaal en internationaal) vermogensrecht, insolventierecht en burgerlijk procesrecht. Deze kennis bouwde Marc uit als universitair docent aan de Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen. Adviseren op de eerder genoemde rechtsgebieden met (mogelijk) procederen in het achterhoofd en het voeren van procedures terzake, is Marcs specialiteit.


Details

Cursusaanbieder
Lexlumen
Cursustitel
Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Vrijdag 27 november 2020
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
27-11-2020, 13:00 - 17:15