Cursusbank logo Letselschade & Sociale Zekerheid

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online Cursus
595,-

Mei

18

Letselschade & Sociale Zekerheid

Accreditatie / PE punten

 • NIVRE 5.00 punten
 • NOvA 5.00 punten

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg, arbeid, en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De docenten maken u wegwijs in het woud van de sociale zekerheid!

Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag:.

Voorzieningen, wonen, zorg en de wetgeving

 • De diverse voorzieningen vervoer, hulp bij het huishouden en zorg/begeleiding
 • Verhuizing en het aanpassen van de woning
 • Convenant Wmo
 • Aspecten van de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige
 • Participatiewet en (im)materiële schade: wat kan een gemeente nu terugvorderen?

Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 • Loondoorbetaling, Ziektewet (Zw) en Werkloosheidswet (WW)
 • Rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?
 • Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
 • Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)
 • WIA, IVA & WGA
 • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)
 • Wajong 2015

Voorzieningen, wonen, zorg en de wetgeving
Bij ernstige letsels en beperkingen kan aanpassing van de woning nodig zijn. Of is verhuizing naar een toegelaten zorginstelling (“Wlz-instelling”) beter en/of goedkoper? Kan er aanspraak worden gemaakt op een Wmo voorziening, of de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. Is een PGB mogelijk, of moet het slachtoffer genoegen nemen met zorg in natura? En wie bepaalt dat dan en volgens welke criteria?

Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Het slachtoffer heeft een tijdelijk contract, is uitzend- of oproepkracht en komt zonder werk te zitten. Waar kan nog aanspraak op gemaakt worden? En wat als er sprake is van arbeidsongeschiktheid?

Al deze vragen kunnen vroeger of later een rol spelen in een letselschadedossier. Na het volgen van deze intensieve praktijkmiddag weet u de antwoorden te vinden.

Cursus niveau
De lesstof wordt behandeld op verdiepend niveau. De cursus is bestemd voor personen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als letselschadejurist/advocaat en die meer kennis wil hebben van het sociaal zekerheidsrecht.
Deelnemers zijn in staat om zelf de vertaalslag te maken naar de letselschadepraktijk.

Sprekers

 • mr. Matthijs Vermaat
  Advocaat
  Van der Woude de Graaf advocaten
 • mr. Arie Wit
  Juridisch adviseur en opleider sociale zekerheid
  De Geinbrug
 • Linda Renders
  Directeur
  TriviumAdvies B.V.
 • mr. Nicole Wilms
  Letselschadejurist
  Drive Letselschade

Bestemd voor

Bestemd voor
 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Rechtshulpverleners

Niveau
De lesstof wordt behandeld op verdiepend niveau. De cursus is bestemd voor personen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als letselschadejurist/advocaat en die meer kennis wil hebben van het sociaal zekerheidsrecht. Deelnemers zijn in staat om zelf de vertaalslag te maken naar de letselschadepraktijk.

Voorjaar verhinderd? Wij bieden deze cursus ook aan op 18 november 2021. Klik hier voor meer informatie


Programma

Dinsdag 18 mei 2021, 12:00 uur tot 18:15 uur
12:00 - 12:30
Ontvangst
12:30 - 12:35
Opening en welkom door de middagvoorzitter
Spreker
mr. Nicole Wilms
12:35 - 14:00
Blok I: Vervoer, wonen, zorg en de wetgeving

Procedures van onderstaande wetten, (on)mogelijkheden en recente jurisprudentie:

 • Wmo:
  • De diverse voorzieningen vervoer, hulp bij het huishouden en zorg/begeleiding
  • Verhuizing en de (on)mogelijkheden van het aanpassen van de woning
  • Convenant Wmo en eigen bijdrage Wmo
 • Jeugdwet en Zorgverzekeringswet in het kort
 • Wet langdurige zorg (Wlz) en zorgbehoefte
  • Eigen bijdrage en vermogensbijtelling letselschade
 • Participatiewet en (im)materiële schade: wat kan een gemeente nu terugvorderen?
Sprekers
mr. Matthijs Vermaat
Linda Renders
14:00 - 14:15
Pauze
14:15 - 15:15
Vervolg Blok I
15:15 - 15:30
Pauze
15:30 - 17:00
Blok II: Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Loondoorbetaling, Ziektewet (Zw) en Werkloosheidswet (WW)
 • Hoe zit het met de rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?
 • Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
 • Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)
 • Welke schade vergoedt de WIA niet?
 • WIA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • WIA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
 • Wajong 2015
 • Wanneer is bezwaar/beroep zinvol?
Spreker
mr. Arie Wit
17:00 - 17:15
Pauze
17:15 - 18:15
Vervolg Blok II
18:15
Sluiting

Docent(en)

mr. A. (Arie) Wit
Juridisch adviseur, opleider en auteur NDSZ

dhr. mr. dr. M.F. (Mathijs) Vermaat
Advocaat Van der Woude de Graaf Advocaten

Linda Renders
Directeur TriviumAdvies B.V. Na een carrière als ergotherapeut in de algemene gezondheidszorg, trad Linda Renders in 2005 als Wmo-adviseur in dienst van het voormalig zusterbedrijf TriviumPlus. Sinds 2009 is zij werkzaam voor Trivium advies als letselschadeadviseur/ergotherapeut.

Nicole Wilms
docent


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Letselschade & Sociale Zekerheid
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Verdieping
Studie uren:
6
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Dinsdag 18 mei 2021
Prijs
€ 595,00
Cursusdagen
18-05-2021, 12:00 - 18:15