Cursusbank logo Leergang Wsnp

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie16 dagen
Bunnik
3.950,-

Sep

03

Leergang Wsnp

Leergang om bewindvoerder Wsnp te worden


Wil je als juridisch professional bewindvoerder Wsnp worden? Volg dat deze opleiding van OSR: de enige basisopleiding in Nederland om bewindvoerder Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te kunnen worden.

In deze 11-daagse leergang komen alle onderwerpen en deelgebieden van het werkveld van de bewindvoerder Wsnp aan bod. Om als bewindvoerder Wsnp geregistreerd te worden, gelden naast het behalen van het mondelinge examen aan het einde van de opleiding nog een aantal vereisten bepaald door Bureau Wsnp.

LET OP! Omdat er specifieke eisen zijn rond de benoeming en het werkveld van de bewindvoerder hebben wij ’veelgestelde vragen Registratie en Benoeming’ samengesteld. Wij vragen je deze door te nemen voordat je je inschrijft voor onze opleiding.

Bewindvoerder Wsnp of bewindvoerder beschermingsbewind?


De term ‘bewindvoerder’ zorgt in de volksmond nog wel eens voor verwarring. Dat komt omdat een bewindvoerder actief kan zijn op het terrein van de Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) en op het terrein van het beschermingsbewind. De verschillen tussen beide functies en andere zaken staan beschreven in de folder ’De bewindvoerder: Het verschil tussen bewindvoerding Wsnp en beschermingsbewind’.

Deze leergang leidt niet op tot professioneel beschermingsbewindvoerder, maar kan wel interessant zijn voor professioneel beschermingsbewindvoerders.

Voor vragen over het werkveld van beschermingsbewind neem contact op met een van de brancheverenigingen (o.a. BPBI, NPBP, NBBI).

Wat is de doelgroep?


In beginsel is deze leergang in 1998 ontwikkeld om bewindvoerders wsnp op te leiden. Wij zien constateren echter dats deze leergang ook interessant is voor alle professionele stakeholders binnen het speelveld van problematische schulden en dus ook voor bedrijven of instanties die geregeld met problematische schulden te maken hebben: o.a. medewerkers van gemeenten, belastingdienst, nutsbedrijven, verzekeraars, woningcorporaties.

Voor de afgelopen edities van de leergang namen naast aankomend wsnp-bewindvoerders ook schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders, medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, medewerkers van banken en verzekeringsmaatschappijen en (juridisch) medewerkers van advocatenkantoren deel aan deze leergang.

Wat is de cursusvorm?


Deze leergang bestaat uit elf bijeenkomsten van een dag. Een mondeling examen vormt de afsluiting van deze opleiding en is verplicht voor deelnemers die als bewindvoerder Wsnp geregistreerd willen worden (zie ook overige vereisten). In de leergang Wsnp maken we gebruik van huiswerkopgaven, praktijkvoorbeelden van docenten, casusposities en rollenspellen. Verder speelt de interactie tussen de docent en de cursisten tijdens de lesdagen een belangrijke rol.

Als je het examen van de Leergang Wsnp met goed gevolg afsluit, beschik je over de kennis om als zelfstandig bewindvoerder Wsnp aan de slag te gaan.

Wie zijn de docenten?


Judith van Geffen
Miriam Nethe
Theo Pouw
Marten van Vugt
Geert Lankhorst
Matthieu Verhoeven
Berend Engberts
Helene Lammers
Hanneke van der Westen
John Wisseborn
Gert Jan Mulder
Arie van Eijsden
Karen Stoffels - Montfoort
Lian Groeneveld

Wat leer je tijdens de Leergang Wsnp?


Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

  • heb je kennis van de Faillissementswet (met nadruk op de titel Wsnp);
  • heb je kennis van relevante fiscale, financieel-administratieve en vermogensrechtelijke onderwerpen;
  • heb je kennis van overige thema’s uit het werkveld, zoals de gang van zaken tijdens het huisbezoek en gedragsregels en ethiek;
  • kun je zelfstandig basale Wsnp-dossiers behandelen;
  • kun je (standaard)berekeningen te maken van het vrij te laten bedrag, aan de hand van het Recofa-rapport en de Vtlb-calculator;
  • kun je effectief te communiceren met de diverse spelers en stakeholders binnen het werkveld.


Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?


Om deel te nemen aan deze opleiding moet je beschikken over hbo-werk- en denkniveau. Een hbo-diploma is in principe niet verplicht. Jouw vooropleiding en/of werkervaring moet echter wel enig raakvlak hebben met het werkveld van een bewindvoerder Wsnp. Denk dan aan bijvoorbeeld de werkgebieden juridisch of administratief-financieel of sociaal-maatschappelijk.

Met ingang van september 2018 staat de Leergang Wsnp ook open voor advocaten en advocaat-stagiaires. Het is voor advocaten en advocaat-stagiaires niet verplicht deze leergang te volgen om als zelfstandig bewindvoerder aan de slag te gaan. het volgen van deze leergang bied je echter wel alle kennis en kunde om straks efficient en effectief aan de slag te kunnen gaan. Ga voor de eisen gesteld aan advocaten(kantoren) naar: bureauwsnp.nl.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Wsnp?


Na afronding ontvang je:

  • een diploma (na behalen van het examen), of een bewijs van deelname (bij niet-deelname of niet behalen examen).

Programma

Vrijdag 3 september 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 9 september 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Vrijdag 17 september 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 23 september 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 30 september 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 7 oktober 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 4 november 2021, 9:45 uur tot 16:45 uur
Donderdag 11 november 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 18 november 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 25 november 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Maandag 29 november 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Dinsdag 30 november 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Woensdag 1 december 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Vrijdag 17 december 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
Vrijdag 14 januari 2022, 9:30 uur tot 16:45 uur
Donderdag 20 januari 2022, 16:00 uur tot 18:30 uur

Docent(en)

Dhr. mr. G.J. Mulder
Mr. Gert-Jan Mulder heeft na zijn rechtenstudie in de advocatuur gewerkt. Daarna heeft hij in verschillende functies bij onder meer gemeenten gewerkt. Zijn aandachtsgebied is de schuldhulpverlening. Hij houdt zich nu als zelfstandig ondernemer bezig met bewindvoering en schuldhulpverlening. Daarnaast geeft hij geregeld cursussen op dit vakgebied.

dhr. mr. M.M. (Matthieu) Verhoeven
coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel

mr. G.H. (Geert) Lankhorst
Na studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden van 1986 tot 1993 assistent en universitair docent privaatrecht aldaar. In 1992 promotie met proefschrift “de relativiteit van de onrechtmatige daad” (promotor: Prof. Mr. J.H. Nieuwenhuis). Van 1993 tot 1996 advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Den Haag (algemene praktijk, cassaties). Van 1996 tot 2002 als wetgevingsjurist werkzaam bij de Directie Wetgeving sector privaatrecht van het Ministerie van Justitie. Vanaf 2002 als beleidsadviseur werkzaam bij de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanaf 1999 tot 2008 rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank te Arnhem. Vanaf 1999 redacteur van het Tijdschrift voor schuldsanering en schuldhulpverlening. Vanaf 2000 docent in de OSR - opleiding bewindvoerders schuldsanering. Vanaf 2008 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam.

mevr. drs. A.M.J.G van der Westen


mevr. mr. dr. M.Y. Nethe
universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

dhr. mr. B. Engberts
Kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem en redacteur van het tijdschrift Wsnp Periodiek

mevr. mr. H.H. Lammers
docent en auteur op het gebied van de Wsnp en schuldhulpverlening

dhr. mr. J.M. Wisseborn
gerechtsdeurwaarder te Harderwijk en voorzitter KBvG

dhr. A. van Eijsden
hoofd sector formeel recht en invordering, Ministerie van Financiën

mevr. drs. L.J. Groeneveld
senior trainer/adviseur

mevr. drs. J.K. Stoffels - Montfoort
Consultant Insolvency en sinds 2003 RECOFA rekencie vtlb

mr. Th.A. (Theo) Pouw
Mr. Th.A. Pouw (1945) koos na zijn studie aan de Universiteit Utrecht, het Europa College (Brugge) en Washington University (St. Louis, Missouri, USA), in 1976 voor de advocatuur. Aanvankelijk voerde hij een algemene praktijk, maar geleidelijk aan beperkte hij zich tot het insolventierecht, dat hij van 1995 tot 2015 heeft gedoceerd aan Maastricht University. Hij bewerkte het standaardstudieboek over faillissementsrecht van mr. A.M.J. van Buchem-Spapens en schreef met collega Israël het deel Insolventierecht van de Boom Basics-reeks. In 2005 eindigde zijn advocatenloopbaan met zijn benoeming tot raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof ‘s- Hertogenbosch, welke functie hij tot 1 januari 2015 combineerde met het docentschap aan Maastricht University. Momenteel is hij lid van de AWB-Commissie van Maastricht University en maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift WSNP Periodiek.

Mr. M.H.F. (Marten) van Vugt
Marten van Vugt is Rechter-Commissaris bij de afdeling insolventie bij Rechtbank Midden-Nederland en tevens voorzitter van Recofa.

-
-

-
-

J. van Geffen
Stafmedewerker Bureau Wsnp


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Leergang Wsnp
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
Adres

Postillion Bunnik,

Baan van Fectio 1

3981 HZ Bunnik

Datum
Vrijdag 3 september 2021
Prijs
€ 3.950,00
Cursusdagen
03-09-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
09-09-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
17-09-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
23-09-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
30-09-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
07-10-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
04-11-2021, 09:45 - 16:45
Cursusdagen
11-11-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
18-11-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
25-11-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
29-11-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
30-11-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
01-12-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
17-12-2021, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
14-01-2022, 09:30 - 16:45
Cursusdagen
20-01-2022, 16:00 - 18:30