Cursusbank logo LEERGANG - SPECIALIST PERSONENSCHADE, Aansprakelijkheid en Verzekeringsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
24
duratie5 dagen
Online Cursus
2.195,-

Mei

25

LEERGANG - SPECIALIST PERSONENSCHADE, Aansprakelijkheid en Verzekeringsrecht

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 24.00 PO-punten
 • NIVRE (op aanvraag)
  Neem contact op met de klantenservice via

Onderscheid u als letselschadespecialist.

Korte opleiding van 5 bijeenkomsten en 6 kennismodules.

 • Flexibel: sterke mix van bijeenkomsten en zelfstudie, goed te combineren met werk en privé
 • Kwaliteit: u leert van de topexperts binnen het vakgebied
 • Snel: binnen 2 maanden rondt u de opleiding af

SPECIALIST PERSONENSCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGSRECHT

Deze leergang (academisch niveau-praktijkgericht) is speciaal bestemd voor ervaren advocaten, belangenbehartigers en juristen (met meer dan 2 jaar ervaring), werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus en juridische adviesbureaus.

Opzet
De leergang is opgebouwd uit 5 bijeenkomsten en 6 online kennismodules.
U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan daarna snel de diepte in met praktijkcases en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken in uw praktijk. Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra theorie en verdieping.

5 Bijeenkomsten (voorjaar 2021 online)

 • Intensief en interactief met experts en professionals uit de letselschadepraktijk
 • U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases

6 online kennismodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, bekijkt expertvideo’s en analyseert jurisprudentie
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 -4 uur uur per kennismodule
 • Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping

Vanaf medio mei krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules.
De leeromgeving blijft tot eind 2021 tot uw beschikking.

Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Met lessen uit de praktijk.
Inclusief de laatste stand van zaken en recente jurisprudentie.

INLEIDING - vanaf 17 mei beschikbaar

PERSONENSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT - inleiding
Start de leergang flexibel met zelfstudie. U krijgt een korte inleiding tot de lesstof. We stemmen de leerdoelen van de leergang verder af op uw eigen leerdoelen en die van uw organisatie. De leeromgeving met extra kennis en lesmateriaal staat van medio mei tot 31 december 2021 tot uw beschikking. Met tools voor direct gebruik in uw eigen praktijk.

De volgende onderwerpen staan in deze kennismodule over Personenschade- en Aansprakelijkheidsrecht centraal:

 • grondslagen voor aansprakelijkheid
 • bewijsregels en last, omkeringsregels
 • causaliteit, eigen schuld en medeschuld
 • proportionele aansprakelijkheid
 • actualiteiten causaliteit

U leest artikelen, kijkt expertvideos en analyseert cases ter verdieping van uw kennis.

Online kennismodules (6)

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, bekijkt expertvideos en analyseert jurisprudentie
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 -4 uur uur per kennismodule
 • Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping

Sprekers

 • prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde
  Hoogleraar Verzekeringsrecht
  Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut)
 • mr. dr. Rolinka Wijne
  Universitair docent Gezondheidsrecht
  Universiteit van Amsterdam
 • mr. Peter Knijp
  Advocaat
  Stadermann Luiten Advocaten
 • prof. mr. dr. Arvin Kolder
  Advocaat
  Kolder Vorsselman Advocaten
 • mr. Petra Oskam
  Partner, Advocaat
  Kennedy Van der Laan
 • mr. Bert de Hek
  Senior raadsheer
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • mr. Wout van Veen
  Advocaat
  Wout van Veen Advocaten
 • mr. Stijn Franken
  Advocaat/partner
  NautaDutilh

Bestemd voor

Bestemd voor

Voor ervaren juristen werkzaam bij advocatenkantoren, letselschadebureaus, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars en juridisch adviesbureaus (met minimaal 2 jaar ervaring)


Programma

Dinsdag 25 mei 2021, 12:30 uur tot 16:00 uur
12:30 - 12:45
Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck en kennismaking
12:45 - 14:15
Personenschade en Verzekeringsrecht
 • Aansprakelijkheid en verzekering: het verzekeringssysteem in hoofdlijnen
 • Essentiële verzekeringsaspecten bij een letselschadezaak: de directe actie en het verbod tot erkenning van aansprakelijkheid
14:15 - 14:30
Pauze
14:30 - 16:00
Personenschade en polistechniek
 • De vrijheid van de verzekeraar in practice
 • Dekkingsvraagstukken en polistechniek - toch vaak een kwestie van uitleg
 • Verschillende cases met lessen uit de praktijk
Spreker
prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde
Donderdag 3 juni 2021, 12:30 uur tot 17:35 uur
12:30 - 13:00
Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck
13:00 - 14:35
Blok 1: Grondslagen voor aansprakelijkheid
 • Bespreking casus
 • Rechtsverhouding hulpverlener en patiënt
 • Grondslagen voor aansprakelijkheid; algemeen
 • Tekortkoming in de nakoming als grondslag
 • Onrechtmatige daad als grondslag
 • Kwalitatieve aansprakelijkheden als grondslag
 • Centrale aansprakelijkheid als grondslag
14:35 - 14:50
Pauze
14:50 - 15:40
Blok 2: Causaal verband
 • Condicio sine qua non-verband
 • Meervoudige causaliteit
 • Eigen schuld
 • Toerekening naar redelijkheid
15:40 - 16:20
Blok 3: Schade en verjaring
 • Schade patiënt
 • Schade derden
 • Verjaring
16:20 - 16:40
Pauze
16:40 - 17:35
Blok 4: Praktijk en ontwikkelingen
 • Omgang met medische informatie
 • Vraagstelling deskundigen
 • Ontwikkelingen
Spreker
mr. dr. Rolinka Wijne
Donderdag 10 juni 2021, 9:30 uur tot 17:00 uur
09:30 - 10:00
Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck
10:00 - 11:15
Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

Na een korte inleiding gaan we de diepte in met aandacht voor actuele ontwikkelingen

 • Hoofdlijnen van het huidige systeem
 • Art 185 Wegenverkeerswet
 • WAM
 • Eigen schuld, overmacht en billijkheid
Spreker
prof. mr. dr. Arvin Kolder
11:15 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00
Bewijs bij verkeersaansprakelijkheid

Sterk (tegen)bewijs is cruciaal voor het slagen van uw zaak. Wat zijn de regels?

 • Bewijsrecht en bewijslastverdeling
 • Problematiek niet objectiveerbaar letsel: whiplashzaken
 • Causaliteit
Spreker
prof. mr. dr. Arvin Kolder
13:00 - 13:40
Pauze
13:40 - 14:40
Bijzondere aspecten verkeersaansprakelijkheid 1

Wat als het complex wordt? Welke speciale omstandigheden komt u in de praktijk soms tegen? Welke regels gelden dan?

 • Bijzondere voertuigen
 • Aansprakelijkheid tijdens werk
Spreker
mr. Peter Knijp
14:40 - 14:50
Pauze
14:50 - 15:50
Bijzondere aspecten verkeersaansprakelijkheid 2
 • Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
 • Andere complexe omstandigheden
Spreker
mr. Peter Knijp
15:50 - 16:00
Pauze
16:00 - 17:00
Workshop met casusposities: wanneer is wie aansprakelijk?

Aan de slag. Hoe past u de regels toe? Aan de hand van verschillende verkeerssituaties kijken we naar de aansprakelijkheid bij ongevallen. Waar moet u op letten? Wat is cruciaal? We maken daarbij de koppeling naar recente jurisprudentie. Een interactieve sessie met veel praktijkcases.

Donderdag 17 juni 2021, 12:00 uur tot 17:30 uur
12:00 - 12:30
Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck
12:30 - 14:00
Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen 7:658 BW
 • Hoofdlijnen en belangrijkste aandachtspunten 7:658 BW
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Hoofdlijnen zorgplicht
 • Causaal verband
 • Opzet en bewuste roekeloosheid
Spreker
mr. Bert de Hek
14:00 - 14:15
Pauze
14:15 - 15:30
Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Beroepsziekten/gevaarlijke stoffen 7:658 BW
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Inkadering zorgplicht
 • Eenduidig kader beroepsziekten
 • Gevaarlijke/toxische stoffen bijzonder?
 • De verschillende categoriale compensatieregelingen (asbest, chroom-6 e.d.)
 • De nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
 • Rapport Commissie Heerts ‘Stof tot nadenken’
Spreker
mr. Wout van Veen
15:30 - 15:45
Pauze
15:45 - 16:45
Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW

(verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer)

 • Werkgever en werknemer: wie zijn dat (niet)?
 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Zorgplicht en goed werkgeverschap (verzekeringsplicht, woon-werkverkeer)
 • Wat is een behoorlijke verzekering?
 • 7:611-aansprakelijkheid op grond van een bijzondere zorgplicht
 • Reikwijdte
Spreker
mr. Petra Oskam
16:45 - 17:30
De rechtspositie van allen die vallen onder 7:658 lid 4 BW
 • Ingeleende/gedetacheerde werknemer
 • (Onder)Aanneming
 • Zzp'er
 • Uitzendkracht
 • Stagiair/meeloper
 • Vrijwilliger
Spreker
mr. Petra Oskam
Donderdag 1 juli 2021, 12:30 uur tot 16:30 uur
12:30 - 13:00
Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck
13:00 - 13:15
Welkom
13:15 - 14:45
Aansprakelijkheid
 • Europese Richtlijn productaansprakelijkheid
 • Normaal gebruik van een product
 • Tijdstip van in verkeer brengen en verjaringstermijnen
 • Presentatie van een product
 • Wat is ‘gebrekkig’?
14:45 - 15:00
Pauze
15:00 - 16:30
Wie aan te spreken, bewijsrecht en (letsel)schadevergoeding
 • Welke producten vallen onder productaansprakelijkheid?
 • Wie is de producent? Fabrikant eindproduct, fabrikant onderdeel/grondstof, importeur of leverancier?
 • Bewijsrecht en bewijslastverdeling
 • Directe schade en gevolgschade
Spreker
mr. Stijn Franken

Docent(en)

mr. W.A. (Wout) van Veen
Mr. W.A. van Veen is sinds 1974 werkzaam als advocaat met als specialisatie letselschaderecht, arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, vanaf 1998 bij Wout van Veen Advocaten te Utrecht. Vanaf 1987 tot 1998 bekleedde hij diverse functies bij de vakcentrale FNV, waaronder Hoofd Rechtskundige Dienst. Van 1995 – 2001 was hij tevens lid van de Commissie gelijke behandeling. Juridisch adviseur van het bureau Beroepsziekten van her FNV. Lid van de WAA en ASP. Hij is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Website: www.woutvanveenadvocaten.nlYoutube:http://www.youtube.com/watch?v=4UiXRFKdvtk&noredirect=1

Mw. mr. P. Oskam
Advocaat bij Kennedy van der Laan te Amsterdam

mr. Stijn Franken
Advocaat/partner NautaDutilh Advocaat/partner NautaDutilh

mr. dr. Rolinka Wijne
Juridisch adviseur, Universiteit van Amsterdam, Hoofdredacteur GZR Updates, Universitair docent Gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam (UvA) Medewerker wetenschappelijk bureau ,Holla Advocaten, Eindhoven Lid-jurist tuchtcolleges Amsterdam en Den Haag, Raadsheer-plv. Hof Arnhem-Leeuwarden

mr. Bert de Hek
Senior raadsheer Gerechtshof Leeuwarden

prof. mr. Mop van Tiggele - van der Velde
Hoogleraar Verzekeringsrecht, Raadsheer-plaatsvervanger,Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

mr. Peter Knijp
Advocaat, Stadermann Luiten Advocaten Advocaat, Stadermann Luiten Advocaten

Mr. dr. Arvin Kolder
advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Groningen, tevens docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, en redactielid van de tijdschriften AV&S en TVP.


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
LEERGANG - SPECIALIST PERSONENSCHADE, Aansprakelijkheid en Verzekeringsrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
24 punt(en)
Studie uren:
26
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Dinsdag 25 mei 2021
Prijs
€ 2.195,00
Cursusdagen
25-05-2021, 12:30 - 16:00
Cursusdagen
03-06-2021, 12:30 - 17:35
Cursusdagen
10-06-2021, 09:30 - 17:00
Cursusdagen
17-06-2021, 12:00 - 17:30
Cursusdagen
01-07-2021, 12:30 - 16:30