Cursusbank logo Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie3 dagen
Diverse locaties
1.875,-

MRT 2023

08

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Button-download-hier-de-brochure.png

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Tijdens deze leergang behandelen de docenten de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving in het sociaal domein. Met veel aandacht voor de uitvoeringspraktijk. Daarbij kijken we ook naar complex overgangsrecht. Tot slot behandelen we ook bezwaren van cliënten: door de wetswijziging verandert er veel voor cliënten, waardoor het aantal bezwaarschriften naar verwachting zal toenemen. Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe wetgeving in het sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor gemeenten zijn er veel nieuwe taken en regels bijgekomen. Deze stellen hoge eisen aan de uitvoering en deskundigheid van gemeentejuristen. De wetswijzigingen hebben ook invloed op het werk van overheidsjuristen op aanverwante terreinen. Denk aan de wijzigingen van de kindregelingen, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wijzigingen in de Wajong. Met deze leergang ben je helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling en resultaten.

Wat is de doelgroep?

Deze leergang is ontwikkeld voor overheidsjuristen.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dag. De tijdsinvestering (bijeenkomsten en zelfstudie) is 24 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling Erik Klein Egelink Ingeborg Lunenburg Lieske de Jongh

Wat leer je tijdens de Leergang Sociaal Domein?

Na afloop van deze cursus weet je:
  • Welke uitgangspunten gelden in de wetten van het sociaal domein;
  • Wat de inhoud kan zijn van lokale regelgeving en beleid;
  • Of de besluitvorming in strijd is met wet of rechtspraak;
  • Wanneer sprake is van maatwerk;
  • Hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Sociaal Domein?

Na afronding ontvang je:
  • 15 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
  • bewijs van deelname.

Losse modules

Ben je alleen geinteresseerd in de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet? Je kunt de modules ook apart volgen:
  • Cursus Participatiewet
  • Cursus Wmo 2015 : van melding tot besluitname
  • Cursus Jeugdwet

Programma

Woensdag 8 maart 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 22 maart 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 5 april 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. mr. H.J. Klein Egelink
seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland

dhr. R.V. Geerling
adviseur sociale zekerheid

mevr. I.M. Lunenburg
docent en adviseur sociale zekerheid

mr. E.L. (Lieske) de Jongh
Lieske de Jongh is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen op de sectie Gezondheidszorg. Daarvoor is zij een aantal jaar werkzaam geweest als docent Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar zij ook haar proefschrift heeft afgerond. Als advocaat houdt zij zich onder meer bezig met: bestuursrechtelijk gezondheidsrecht, financieel gezondheidsrecht, privacyrecht, jeugdrecht, toezicht en handhaving in de zorg, juridische aspecten van de zorgverlening op grond van de Wmo 2015 en de Wlz en de verlening van geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten zorg op grond van verschillende wettelijke basis. In haar praktijk staat zij regelmatig zorginstellingen bij, bij wie controles worden uitgevoerd en waarbij de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens een belangrijke rol speelt.


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)
Niveau
Basis
Adres

Diverse locaties

Diverse locaties

0000xx Diverse locaties

Datum
Woensdag 8 maart 2023
Prijs
€ 1.875,00
Cursusdagen
08-03-2023, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
22-03-2023, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
05-04-2023, 10:00 - 16:30