Cursusbank logo Leergang Onderwijsrecht PO en VO

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie5 dagen
Utrecht
2.750,-

MRT 2022

22

Leergang Onderwijsrecht PO en VO

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Onderwijsrecht primair- en voortgezet onderwijs

De leergang onderwijsrecht is herzien! Om - nog meer - tegemoet te komen aan de diversiteit in onderwijsvormen, bieden wij de leergang voortaan in twee versies aan: in het voorjaar de leergang onderwijsrecht voor het PO en VO en in het najaar is de leergang onderwijsrecht toegespitst op het beroeps- en hoger onderwijs (mbo, HBO en WO).

Funderend onderwijs

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is ‘passend onderwijs’? De docenten geven een overzicht van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Je krijgt inzicht in de rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad. Daarnaast worden thema’s als de toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen bij leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten- of geschillencommissies wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Wat is de doelgroep?

De leergang onderwijsrecht PO en VO is bedoeld voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het onderwijs. De thema’s zijn voor de leergang onderwijsrecht PO en VO en voor de leergang onderwijsrecht beroeps- en hoger onderwijs gelijk, de invulling van deze leergang is toegesneden op het PO en VO.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit vijf modules: vijf bijeenkomsten van een dag. Vóór iedere cursusdag bereid je je voor met lesstof uit het studieboek en kun je een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief). Voor deze leergang maken we ook gebruik van onze interactieve digitale leeromgeving. Bij deze leergang ontvang je het Basisboek Onderwijsrecht onder redactie van Pieter Huisman (Sdu, 2e druk).

Wie zijn de docenten?

Miek Laemers Pieter Huisman Jochem Streefkerk Willem Lindeboom Dik Berkhout Marion Scholtes Stijn Voskamp

Wat leer je tijdens de leergang onderwijsrecht PO en VO?

Na afloop van deze leergang:
  • ben je op de hoogte van de structuur van de onderwijswetgeving in Nederland;
  • heb je kennis van en inzicht in bestuur en medezeggenschap in onderwijsinstellingen;
  • ken je de rechten en plichten van ouders en leerlingen in onderwijs en passend onderwijs;
  • ben je op de hoogte van de rechtspositie van onderwijspersoneel;
  • heb je kennis van de bekostiging van onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht (Wot);
  • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de leergang onderwijsrecht PO en VO?

  • 30 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
  • een certificaat.

Programma

Dinsdag 22 maart 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 7 april 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 21 april 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 19 mei 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 2 juni 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. prof. dr. mr. P.W.A. Huisman
werkzaam als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law

dhr. mr. W. Lindeboom
advocaat Brussee Lindeboom Advocaten te ‘s- Gravenhage

mevr. prof. mr. M.T.A.B. Laemers
bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije universiteit Amsterdam

dhr. W.D. (Dirk) Berkhout
-

mr. J. Streefkerk
Onderwijsjurist

S. Voskamp
docent


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Leergang Onderwijsrecht PO en VO
Niveau
N.v.t.
Adres

Space to Create

Stationsplein 90

3511 ED Utrecht

Datum
Dinsdag 22 maart 2022
Prijs
€ 2.750,00
Cursusdagen
22-03-2022, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
07-04-2022, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
21-04-2022, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
19-05-2022, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
02-06-2022, 10:00 - 16:30