Cursusbank logo Koop van Woningen&Bedrijfsruimten (op locatie & livestream/online)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntKBvG:
4
duratie1 dag
Zwolle
225,-

Mei

20

Koop van Woningen&Bedrijfsruimten (op locatie & livestream/online)

Tijdens de cursus komt aan bod:

 

Meerdere aspecten van de koop van woningen en bedrijfsruimten komen aan bod.

 

Gebreken&Non-conformiteit
Allereerst wordt het onderwerp non-conformiteit behandeld. Het komt geregeld voor dat de koper van een woning na de levering ontdekt dat er een ‘gebrek’ is dat het gebruik van de woning verhindert. Denk aan een rot dak (waardoor lekkage optreedt), verontreiniging van de bodem of een gebrekkige fundering. Komt dat ‘gebrek’ voor risico van de verkoper? Dezelfde problematiek kan bij de verkoop van een bedrijfspand spelen. Besproken wordt wanneer sprake is van ‘non-conformiteit’ (en daarmee van een tekortkoming van de verkoper).

De NVM-koopakte
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de NVM-koopakte. Deze akte kent een aparte risicoregeling. De NVM-koopakte is recentelijk op een aantal punten aangepast. De diverse bepalingen van deze akte worden besproken, en daarbij wordt ook ingegaan op de wijzigingen die de akte onlangs heeft ondergaan. De NVM-koopakte bevat diverse boetebedingen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van deze boetebedingen worden besproken (tegen de achtergrond van de regeling van het boetebeding in Boek 6 BW).

Financieringsvoorbehoud
Bij de koop van een woning of een bedrijfspand wordt door de koper vaak een financieringsvoorbehoud bedongen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van een financieringsvoorbehoud worden besproken.

Tevens komen de volgende onderwerpen tijdens deze cursus aan de bod:
- De ‘onbekendheidsclausule’
- De ‘ouderdomsclausule’
- Een exoneratieclausule in de koop- en/of de leveringsakte
- Het onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken
- Verzuim en ingebrekestelling
- De klachtplicht van art. 7:23 BW

Aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving neemt de docent de cursist mee in al deze onderwerpen.

 

Deze cursus is zowel op locatie als online/via een livestream te volgen.

 


Programma

Donderdag 20 mei 2021, 13:00 uur tot 17:30 uur

Het programma van de cursus is als volgt:

 

alleen op locatie: 12:30-13:00 uur ontvangst met koffie/thee

13:00 uur: aanvang van de cursus

14:30-14:45 uur: pauze

14:45-16:00 uur: vervolg cursus

16:00-16:15 uur: pauze

16:15-17:30 uur: vervolg cursus

17:30 uur: einde cursus.


Docent(en)

mr. J.J. (Jaap) Dammingh
Jaap Dammingh was van 1991 tot medio 1995 werkzaam als advocaat bij Hekkelman te Nijmegen. In de periode 1996 – 2005 heeft hij als docent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen gewerkt. In 2002 promoveerde hij op een dissertatie met de titel ‘Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken’. In de periode 2005 – 2006 was Dammingh wederom advocaat, bij Dirkzwager te Nijmegen. In het najaar van 2006 is hij weer teruggekeerd naar de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij thans werkt als universitair hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht.


Details

Cursusaanbieder
De Blauwvinger Academie
Cursustitel
Koop van Woningen&Bedrijfsruimten (op locatie & livestream/online)
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
4 punt(en)
KBvG
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

De Groote Sociëteit

Koestraat 8

8011 NK Zwolle

Datum
Donderdag 20 mei 2021
Prijs
€ 225,00
Cursusdagen
20-05-2021, 13:00 - 17:30