Cursusbank logo Kijk op uw toekomstige omgevingsvisie

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
599,-

NOV 2022

03

Kijk op uw toekomstige omgevingsvisie

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden. De meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. Reden dus om nu actie te ondernemen!
 
Hét instrument voor gemeentelijke beleidsontwikkeling wordt de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Een omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van uw beleid en ambities voor de fysieke leefomgeving. Het gaat om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving: van bouwwerken, landschap, infrastructuur, watersystemen, milieu tot natuur en cultureel erfgoed. En dit in één plan voor uw gehele gemeentelijk grondgebied.
 
De visie toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Maar wat betekent de omgevingsvisie nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente? Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert de omgevingsvisie voor uw gemeente op? Tijdens deze dag nemen wij u mee langs de hierboven genoemde punten en laten wij u zien voor welke taak uw gemeente staat. U krijgt inzicht in de mogelijkheden van een omgevingsvisie en de samenhang met de verschillende andere instrumenten, zoals het programma. Ook de positioneren, verankering en beheer in uw organisatie komt aan bod. Hoe verhoudt de visie zich tot bestaand en nieuw beleid? Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien.


Programma

Donderdag 3 november 2022, 9:30 uur tot 16:30 uur
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:
 • Waarom een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Hoe te starten met de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de samenhang met andere instrumenten, zoals het programma?
 • Wat is de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente?
 
Ochtend
 • Het instrument omgevingsvisie
 • De omgevingseffectraportage (m.e.r.)
 • Participatie en omgevingsvisie
 • De sturing op ambities uit de omgevingsvisie
 • Het instrument omgevingsprogramma

Middag
In de middag wordt op een interactieve wijze stil gestaan bij de juridische en organisatorische gevolgen van de omgevingsvisie binnen uw gemeente. Ook wordt er geoefend met het in beeld brengen van de acties die nodig zijn voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Hierbij worden de volgende thema’s in ieder geval belicht:
 • Verhouding bestaand beleid en nieuw te ontwikkelen beleid
 • Organisatorische verankering van de omgevingsvisie
 • Monitoring en beheer van de omgevingsvisie
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet

 

Verschillende praktische voorbeelden van omgevingsvisies en hun totstandkomingsproces worden hierbij behandeld. Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Docent(en)

Rick Keim
Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij lid van het kernteam voor de implementatie van de Omgevingswet en projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet en momenteel bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.


Details

Cursusaanbieder
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Cursustitel
Kijk op uw toekomstige omgevingsvisie
Type cursus
Klassikaal, In-company, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Adres

Utrecht

-

- Utrecht

Datum
Donderdag 3 november 2022
Prijs
€ 599,00
Cursusdagen
03-11-2022, 09:30 - 16:30