Cursusbank logo 'Intervisie-ochtend Personen- en Familierecht'

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Zwolle
260,-

SEP 2022

20

'Intervisie-ochtend Personen- en Familierecht'

Over de intervisie:

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen  om te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.

 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

 

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
  • de intervisie duurt twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
  • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden (het personen- en familierecht);
  • voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;

 

 


Programma

Dinsdag 20 september 2022, 9:15 uur tot 13:45 uur

Het programma van de intervisie is als volgt:

9:00-9:15 uur ontvangst met koffie/thee

9:15 uur: aanvang van de intervisie

10:15 -10:30 uur pauze (koffie/thee)

10:30 uur-11:15 uur 2e deel intervisie

11:15 uur – 11:30 uur pauze (koffie/thee)

11:30 uur -12:15 uur 3e deel intervisie

12:15 uur -13:45 uur: lunch, tevens laatste deel intervisie.

13:45 uur einde intervisie


Docent(en)

mr. L.B. (Lisette) Plantema-Volkers
Advocate Over de docent mr. L.B. (Lisette) Plantema-Volkers heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht. Lisette is advocate bij CKV Advocaten in Zwolle. Zij houdt zich bezig met afwikkelingen van nalatenschappen, maar ook met het opeisen van een legitieme portie. Daarnaast is zij gespecialiseerd in scheidingen, verbrekingen van samenlevingen en alles wat daar bij komt kijken van omgang en alimentatie tot afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Ook voor discussies na de scheiding kunt u bij haar terecht, zoals gezagskwesties, wijziging alimentatie of het nakomen van een uitspraak van de rechter of een convenant. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet).


Details

Cursusaanbieder
De Blauwvinger Academie
Cursustitel
'Intervisie-ochtend Personen- en Familierecht'
Type cursus
Klassikaal, Cursus op locatie
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

De Groote Sociëteit

Koestraat 8

8011 NK Zwolle

Datum
Dinsdag 20 september 2022
Prijs
€ 260,00
Cursusdagen
20-09-2022, 09:15 - 13:45