Cursusbank logo Intervisie-ochtend familierecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Zwolle
240,-

Sep

09

Intervisie-ochtend familierecht

Over de intervisie:

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen  om te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.

 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

 

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
  • de intervisie duurt twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
  • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden (het personen- en familierecht);
  • voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;

 

 


Programma

Donderdag 9 september 2021, 9:15 uur tot 13:45 uur

Het programma van de intervisie is als volgt:

9:00-9:15 uur ontvangst met koffie/thee

9:15 uur: aanvang van de intervisie

10:15 -10:30 uur pauze (koffie/thee)

10:30 uur-11:15 uur 2e deel intervisie

11:15 uur – 11:30 uur pauze (koffie/thee)

11:30 uur -12:15 uur 3e deel intervisie

12:15 uur -13:45 uur: lunch, tevens laatste deel intervisie.

13:45 uur einde intervisie


Docent(en)

Beeker
Advocaat Over de intervisiebegeleidster: mr. M.E. (Maartje) Beeker is ruim 15 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet). Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht.


Details

Cursusaanbieder
De Blauwvinger Academie
Cursustitel
Intervisie-ochtend familierecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

De Groote Sociëteit

Koestraat 8

8011 NK Zwolle

Datum
Donderdag 9 september 2021
Prijs
€ 240,00
Cursusdagen
09-09-2021, 09:15 - 13:45