Cursusbank logo Cursussen Internationaal en Europees recht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht is naast het internationale publiekrecht een onderdeel van het internationaal recht. Echter wanneer gesproken wordt over internationaal recht wordt meest het internationale publiekrecht bedoeld. Het internationale privaatrecht geeft de regels aan als er sprake is van een nationaal rechtsbestel en hoe deze dienen toegepast te worden. Hier kan alleen sprake van zijn als de aangelegenheid privaatrechtelijk is en daarnaast de personen verschillende nationaliteiten hebben.

Handhaving internationaal recht

In het internationale recht of volkenrecht ontbreekt in veel gevallen een orgaan welke zorgt voor regels en duidelijkheid en waar nodig zou kunnen optreden als regels worden geschonden. Als regels geschonden worden zal een staat zelf maatregelen dienen te treffen door bijvoorbeeld sancties toe te passen (bijvoorbeeld een handelsboycot). Dergelijke vormen van rechtshandhaving komen feitelijk neer op eigenrichting, dit is een vorm in de rechtshandhaving welke nationaal vaak niet toegestaan is. Als er een schending plaatsvindt of dreiging van de internationale vrede en veiligheid, dan is er wel een orgaan bevoegd om op te treden. Dit orgaan is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). De Veiligheidsraad heeft de mogelijkheid om dwangmaatregelingen te treffen. Mocht de Veiligheidsraad van de VN hiertoe besluiten dan is dit bindend voor alle staten. Een dwangmaatregel kan inhouden dat er onder andere troepen worden ingezet. Naast de Veiligheidsraad zijn er nog een aantal internationale gerechtshoven die worden erkend om bepaalde geschillen of misdrijven aan voor te leggen. De volgende internationale gerechtshoven zijn er:

  • het Permanent Hof van Arbitrage, arbitrage van internationale geschillen, Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen;
  • het Internationaal Gerechtshof, geschillen tussen staten, een van de zes hoofdorganen van de VN volgens het Handvest van de Verenigde Naties;
  • en het Internationaal Strafhof, vervolging van individuen, statuut van Rome.

Europees recht

In de Europese Unie (EU) is een uiterst complex en geavanceerd systeem ontwikkeld van intern recht welke een supranationale werking en een directe werking heeft binnen de autonome rechtsorde van al haar lidstaten. Dit maakt de EU uniek in vergelijking met andere internationale organisaties. Als men dit vergelijkt met bijvoorbeeld de Verenigde Staten derogeert het Europese recht aan het nationale recht van de EU lidstaten. De Europese Unie kent een eigen rechtsorde welke voorrang heeft bij een eventuele strijdigheid met een nationale wetgeving van een of meer lidstaten.

In het Europese recht bestaan drie bronnen van gemeenschapsrecht, dit zijn:

  1. Primair recht, hieronder vallen de verdragen van de EU.
  2. Secundair recht, hieronder vallen verordeningen, besluiten, richtlijnen, adviezen en aanbevelingen. Tevens kan de Europese Unie internationale verdragen sluiten.
  3. Tertiair recht bevat de uitspraken van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie. 

Primair recht Europese Unie

Zoals hierboven aangegeven vallen onder het primair recht de verdragen van de Europese Unie. Hieronder staan de verdragen:

  • Verdrag betreffende de Europese Unie
  • Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
  • Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
  • De verschillende toetredingsverdragen 

NB: De verschillende protocollen worden ook beschouwd als een bron van primair recht.

Secundair recht Europese Unie

Het secundaire recht van de EU is herleidt uit het primaire recht van de EU. Het primaire recht wordt vormgegeven door de lidstaten van de EU (zij sluiten immers de Europese verdragen af). Het secundair recht daarentegen bestaat uit normen die worden vormgegeven door de instellingen van de EU.

De besluiten die zijn genomen in het Verdrag betreffende de werking van de EU zijn de belangrijkste onderdelen van het secundair recht. Hieronder vallen de verordeningen, de besluiten, richtlijnen, adviezen en aanbevelingen. Naast dit verdrag vallen de besluiten die het interne functioneren van de diverse instellingen van de EU regelen ook onder het secundaire recht.

Het secundaire recht blijft zich ontwikkelen en komt geleidelijk aan tot stand. De Europese Grondwet heeft bijvoorbeeld voor een sterke vereenvoudiging gezorgd.

Het tertiair recht van de Europese Unie

Onder het tertiair recht vallen de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. In de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL is er door het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat binnen de EU een autonome rechtsorde bestaat. Deze rechtsorde heeft een supranationale werking, wat inhoudt dat deze voorrang krijgt boven het nationale recht van een lidstaat van de EU.

 

Internationaal recht en Europees recht

Als men het heeft over internationaal recht spreekt men vaak over het internationaal publiekrecht wat ook wel bekend staat als volkenrecht. Internationaal recht is een rechtsgebied dat veel in ontwikkeling is. Het Europees recht valt weliswaar onder het internationaal recht, maar het is een dusdanig eigen categorie dat dit rechtsgebied als een zelfstandige discipline kan worden beschouwd.

34 resultaten

Sorteer op:

Wat staat uw cliënt in de VS te wachten? De meeste Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen krijgen vroeg of laat te maken met het Amerikaanse rechtsstelsel: een informatieverzoek van een Amerikaanse rechter, een cliënt wiens...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

635,-

SamenvattingOp het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. Er bestaan nu een aantal aanbestedingsprocedures met elk verschillende selectie-eisen en gunningscriteria De keuze voor...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

865,-

Nederlandse en Europese juridische facetten bij aanbestedingenAls juridisch professional die te maken heeft met aanbestedingen, wil je op de hoogte zijn de Europese richtlijn en de Aanbestedingswet in Nederland. Met deze basiscursus ben je in...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

549,-

Programm Gesellschaftsrecht17 und 18 Mai 201810:00 Uhr - 13:15 Uhr Dozent Dr. Carsten Müller (Rechtsanwalt, Taylor Wessing, Düsseldorf) Rechtsdurchsetzung und Insolvenzrecht17 und 18 Mai 201814:15...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Brussel (België)

572,-

SamenvattingKorte omschrijving van de cursus.In veel samenwerkingsverbanden, zoals in franchise- en distributieovereenkomsten, speelt het mededingingsrecht een belangrijke rol. Niet-naleving van deze regels kan grote consequenties tot gevolg...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

549,-

Thursday 24 May 2018, 15.00 - 21.30h, Leiden5 PO NOvA, 5 PE Holland Quaestor, 5 PE NBA  Origin of tax disputes/ Tax Dispute Resolution Part 1: Origin of tax disputes:- Tax treaties- BEPS/Anti-avoidance rules- EU rules- Political...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

375,-

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

In één dagdeel wordt u op de hoogte gebracht van een deel van het Europees recht in de praktijk. Tijdens deze dag wordt u door de zeer ervaren mr. Allard Knook, senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever, gedoceerd.Opzet van de...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

In één dagdeel wordt u op de hoogte gebracht van een deel van het Europees recht in de praktijk. Tijdens deze dag wordt u door de zeer ervaren mr. Allard Knook, senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever, gedoceerd.Opzet van de...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Bestemd voor: advocaten en juristen In twee dagen tijd bent u volledig op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen op het gebied van Europees recht in de praktijk. Tijdens deze twee dagen wordt u door de zeer ervaren mr. Allard Knook, senior...
punt

NOvA PO: 16 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

1.895,-

pijlStart