Cursusbank logo Cursussen intellectueele eigendomsrecht, ICT recht en privacy

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Het recht omtrent ICT is voornamelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, Auteurswet, Handelsnaamwet, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Telecommunicatiewet, Databankenwet en de Rijksoctrooiwet. Deze wetten gezamenlijk met (internationale) verdragen, verordeningen en richtlijnen vormen samen het ICT recht en haar wetgeving.

ICT Vermogensrecht

Een onderdeel van het ICT recht is het ICT vermogensrecht, welke valt onder het privaatrecht in Nederland. In het ICT vermogensrecht worden onderdelen van het goederenrecht en het verbintenissenrecht behandelt welke ICT gerelateerd zijn. Het eigendom van hardware, software en/of data wordt in dit rechtsgebied behandeld en hoe dit eventueel kan worden overgedragen aan een ander mocht hiervoor geen overeenkomst zijn gesloten. De overdracht kan betrekking hebben op koop of huur van de hardware, software en/of data. Daarnaast zijn in het ICT vermogensrecht de regels vastgelegd voor het aangaan van een ICT contract, ook wel het ICT verbintenissenrecht genoemd.

Een ICT project wordt vaak aangegaan voor langere termijn, welke vaak zorgt voor complexe afspraken. Het komt dan ook regelmatig voor dat ICT projecten langer duren dan van tevoren overeengekomen, meer kosten of dat de het opgeleverde niet naar wens functioneert. Mochten er hierdoor geschillen ontstaan, kan het ICT recht aanknopingspunten bieden. Het ICT recht kan duidelijkheid geven over aansprakelijkheid, ontwikkeling van software (al dan niet maatwerk), privacy, hoe de persoonsgegevens worden verwerkt in software en/of data, licenties, geheimhoudingsovereenkomsten, service overeenkomsten en/of onderhoudsovereenkomsten, hosting, etc.

Intelectueel eigendomsrecht

Als het gaat om intellectueel eigendom kan het gaan om wie er eigenaar is van de software. Het auteursrecht over de software is niet geregistreerd wat kan leiden tot onduidelijkheid wie van de partijen de eigenaar is. Zo kan de ontwikkelaar, maar ook de exploitant of de opdrachtgever de eigenaar zijn. Als iemand anders dan de eigenaar van de software gebruik maakt, zal deze een licentie dienen te hebben om gebruik te mogen maken van de software. Mocht dit niet zo zijn wordt er inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Als iemand een licentie heeft om gebruik te mogen maken van bepaalde software staat hierin vaak omschreven wat is toegestaan om de software te gebruiken en welke sancties er gelden als hier inbreuk op wordt gemaakt. Deze vragen vallen onder het intellectueel eigendomsrecht.

Privacy

Bij privacy wordt er gekeken naar wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en of deze voldoet aan de wettelijke eisen. Dit is grotendeels vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), ook wel privacywet genoemd. In de Telecommunicatiewet staat beschreven hoe omgegaan kan worden op het gebied van mailings, cookies en spam.

E-commerce

Als er wordt gekeken naar e-commerce kan het gaan om de informatieverplichtingen van een webwinkel. Als men in strijd is met de informatieverplichtingen en hier niet aan voldaan wordt kan dit gevolgen hebben voor de overeenkomsten die aangegaan worden met de klanten van de webwinkel. Onder de e-commerce vallen ook de algemene voorwaarden van de webwinkel. Deze dienen te voldoen aan bepaalde eisen, zodat deze niet nietig verklaard kunnen worden door een klant.

Intellectuele Eigendomsrecht, ICT en Privacy

Het recht van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) omvat de juridische regels omtrent ICT. Er is geen specifiek ICT recht geregeld in Nederland en is eigenlijk een containerbegrip. De juridische problematiek met betrekking tot ICT kan zeer divers zijn. Zo kan het ICT recht betrekking hebben op het contractenrecht, privacy recht, intellectueel eigendomsrecht, het recht rondom e-commerce en het aanbestedingsrecht.

36 resultaten

Sorteer op:

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz. Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). De nieuwe wetgeving zal, naar het zich nu laat aanzien, niet voor 1 januari...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

395,-

Dinsdag 28 november 2017 van 12.30 tot 17.00 uur, te Leiden4 PO NOvA Media-content is key! Traditionele partijen proberen lineair media-aanbod in een online omgeving te gaan uitzenden; maar er is ook een tegenovergestelde trend zichtbaar; aanbieders...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

200,-

Woensdag 29 november 2017 van 09.30 tot 16.30 uur, te Leiden6 PO NOvA "Cyber security is not an IT issue, it is a boardroom issue," aldus merkte de Britse privacytoezichthouder ICO op in zijn persbericht bij de bekendmaking van de oplegging...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

595,-

Het Nederlands postacademisch juridisch onderwijsaanbod biedt geen of weinig onderwijs in het Handelsnaamrecht. Toch is het voor wie het aangaat belangrijk om goed ervan op de hoogte te zijn aan welke eisen een handelsnaam moet voldoen om bescherming...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

295,-

Internetrecht: e-commerce, privacy en auteursrecht - 30 november 2017 GAAT ZEKER DOOR   Er is geen rechtsgebied dat zich zo snel ontwikkelt als het internetrecht. Het is bovendien een rechtsgebied dat steeds belangrijker wordt....
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

405,-

Vrijdag 1 december 2017 van 13.00 tot 17.15 uur, te Leiden4 PO NOvA Waarop moeten opstellers en gebruikers van dit soort contracten letten? Wanneer komt een elektronische overeenkomst tot stand? Is deze alleen geldig met een elektronische handtekening...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

275,-

Wat betekent de nieuwe EU code voor elektronische communicatie voor Nederland? Donderdag 7 december 2017 van 13.00-17.30 uur 4 PO NOvA In deze cursus zal worden ingegaan op recente ontwikkelingen in het Telecommunicatierecht. In deze cursus...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

275,-

Vrijdag 8 december 2017 organiseert Sdu Opleidingen & Events voor de negentiende keer de Benelux Merkendag: de jaarlijkse actualiteitendag voor de merkenrechtprofessional. Tijdens het congres wordt uiteraard weer aandacht besteed aan de...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

695,-

Tijdens deze cursus bespreekt prof. mr. Paul Geerts de meest actuele en belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het merken-, modellen-, auteurs-, databanken- en handelsnaamrecht. Door de toenemende hoeveelheid jurisprudentie en de dagelijkse...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

280,-

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere organisaties (‘B2B’) en overeenkomsten van ondernemingen met consumenten (‘B2C’) speelt de verwerking van persoonsgegevens een rol. Bij het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

295,-

pijlStart