Cursusbank logo Cursussen intellectueele eigendomsrecht, ICT recht en privacy

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Het recht omtrent ICT is voornamelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, Auteurswet, Handelsnaamwet, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Telecommunicatiewet, Databankenwet en de Rijksoctrooiwet. Deze wetten gezamenlijk met (internationale) verdragen, verordeningen en richtlijnen vormen samen het ICT recht en haar wetgeving.

ICT Vermogensrecht

Een onderdeel van het ICT recht is het ICT vermogensrecht, welke valt onder het privaatrecht in Nederland. In het ICT vermogensrecht worden onderdelen van het goederenrecht en het verbintenissenrecht behandelt welke ICT gerelateerd zijn. Het eigendom van hardware, software en/of data wordt in dit rechtsgebied behandeld en hoe dit eventueel kan worden overgedragen aan een ander mocht hiervoor geen overeenkomst zijn gesloten. De overdracht kan betrekking hebben op koop of huur van de hardware, software en/of data. Daarnaast zijn in het ICT vermogensrecht de regels vastgelegd voor het aangaan van een ICT contract, ook wel het ICT verbintenissenrecht genoemd.

Een ICT project wordt vaak aangegaan voor langere termijn, welke vaak zorgt voor complexe afspraken. Het komt dan ook regelmatig voor dat ICT projecten langer duren dan van tevoren overeengekomen, meer kosten of dat de het opgeleverde niet naar wens functioneert. Mochten er hierdoor geschillen ontstaan, kan het ICT recht aanknopingspunten bieden. Het ICT recht kan duidelijkheid geven over aansprakelijkheid, ontwikkeling van software (al dan niet maatwerk), privacy, hoe de persoonsgegevens worden verwerkt in software en/of data, licenties, geheimhoudingsovereenkomsten, service overeenkomsten en/of onderhoudsovereenkomsten, hosting, etc.

Intelectueel eigendomsrecht

Als het gaat om intellectueel eigendom kan het gaan om wie er eigenaar is van de software. Het auteursrecht over de software is niet geregistreerd wat kan leiden tot onduidelijkheid wie van de partijen de eigenaar is. Zo kan de ontwikkelaar, maar ook de exploitant of de opdrachtgever de eigenaar zijn. Als iemand anders dan de eigenaar van de software gebruik maakt, zal deze een licentie dienen te hebben om gebruik te mogen maken van de software. Mocht dit niet zo zijn wordt er inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Als iemand een licentie heeft om gebruik te mogen maken van bepaalde software staat hierin vaak omschreven wat is toegestaan om de software te gebruiken en welke sancties er gelden als hier inbreuk op wordt gemaakt. Deze vragen vallen onder het intellectueel eigendomsrecht.

Privacy

Bij privacy wordt er gekeken naar wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en of deze voldoet aan de wettelijke eisen. Dit is grotendeels vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), ook wel privacywet genoemd. In de Telecommunicatiewet staat beschreven hoe omgegaan kan worden op het gebied van mailings, cookies en spam.

E-commerce

Als er wordt gekeken naar e-commerce kan het gaan om de informatieverplichtingen van een webwinkel. Als men in strijd is met de informatieverplichtingen en hier niet aan voldaan wordt kan dit gevolgen hebben voor de overeenkomsten die aangegaan worden met de klanten van de webwinkel. Onder de e-commerce vallen ook de algemene voorwaarden van de webwinkel. Deze dienen te voldoen aan bepaalde eisen, zodat deze niet nietig verklaard kunnen worden door een klant.

Intellectuele Eigendomsrecht, ICT en Privacy

Het recht van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) omvat de juridische regels omtrent ICT. Er is geen specifiek ICT recht geregeld in Nederland en is eigenlijk een containerbegrip. De juridische problematiek met betrekking tot ICT kan zeer divers zijn. Zo kan het ICT recht betrekking hebben op het contractenrecht, privacy recht, intellectueel eigendomsrecht, het recht rondom e-commerce en het aanbestedingsrecht.

19 resultaten

Sorteer op:

Een enorm datalek bij Facebook, een aangepaste Sleepnetwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Axel Arnbak bespreekt deze actualiteiten en meer tijdens deze cursus. Uiteraard komt de...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

280,-

Woensdag 6 en 13 juni 2018 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden10 PO NOvA Over minder dan twee jaar treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. Op 25 mei 2018 vinden we die regels in Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. Over...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

1.295,-

Donderdag 7 juni 2018 van 09.30 tot 16.30 uur, te Leiden6 PO NOvA "Cyber security is not an IT issue, it is a boardroom issue," aldus merkte de Britse privacytoezichthouder ICO op in zijn persbericht bij de bekendmaking van de oplegging van...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

595,-

Anti-Fraude Professional – een complete en actuele opleiding!Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

2.480,-

Er gebeurt veel op privacygebied. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De Artikel 29 Werkgroep heeft belangrijke nieuwe richtlijnen gepubliceerd over de interpretatie van de AVG. De ePrivacy-regels...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

280,-

Er is veel gebeurd op het juridische vlak van privacy. Hoge boetebedragen zijn opgenomen in de wet en huidige ontwikkelingen vereisen actie op juridisch vlak. Of het nu het opstellen van een bewerkersovereenkomst is, het identificeren van persoonsgegevens...
punt

NOvA PO: 12 punten

punt

KNB: 12 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

1.395,-

Bestemd voor: functionarissen verantwoordelijk voor de invoering van de AVG in private en publieke organisaties. Niet bestemd voor specialisten in de juridische dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advocaten.De Algemene Verordening Gegevensbescherming...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Computers en netwerken zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. Veel communicatie vindt plaats via internet en vrijwel alle bestanden en documenten, adressen en persoonsgegevens worden opgeslagen op netwerken...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

795,-

Bestemd voor: functionarissen verantwoordelijk voor de invoering van de AVG in private en publieke organisaties. Niet bestemd voor specialisten in de juridische dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advocaten.De Algemene Verordening Gegevensbescherming...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Computers en netwerken zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. Informatie is hierdoor makkelijk en snel doorzoekbaar en vindbaar en werkzaamheden kunnen daardoor efficiënter plaatsvinden. Echter, een goed...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

795,-

pijlStart