Cursusbank logo Cursussen Insolventierecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

In Nederland kennen wij drie verschillende insolventieregelingen. Dit zijn:

  • Faillissement

Als een particulier of bedrijf failliet of bankroet is, wordt er beslag gelegd op het hele vermogen van degene die failliet is t.b.v. de gezamenlijke schuldeisers. Als iemand, een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of NV) niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichting (dan spreekt men van insolvent) kan een rechtbank deze persoon of rechtspersoon failliet verklaren. Als iemand failliet wordt verklaard wordt er een curator aangesteld. De curator dient ervoor zorg te dragen dat het vermogen van de schuldenaar te gelde gemaakt wordt. Als dit is gebeurd kan de opbrengst verdeeld worden onder de schuldeisers.

  • Surseance van betaling

Een surseance van betaling is een uitstel van betaling. Als men hiervoor in aanmerking wilt komen dient dit aangevraagd te worden bij een rechter. Als voldaan wordt aan de criteria kan er een beschikking worden afgegeven door de rechter. Deze beschikking bepaalt dat er voor een bepaalde periode geen schulden hoeven te worden betaald. Gedurende deze periode kan een persoon of bedrijf orde op zaken stellen en eventueel onderhandelen met haar schuldeisers om tot een akkoord of een betalingsregeling te komen. Als er sprake is van surseance wordt er een bewindvoerder aangesteld. Het is mogelijk dat na surseance alsnog een faillissement volgt en daarna nog een doorstart. Een doorstart zou interessant kunnen zijn voor de schuldeisers aangezien dit mogelijk meer geld oplevert voor ze. Ook voor andere betrokken zou een doorstart gunstiger kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld voor aandeelhouders (het bedrijf wordt mogelijk meer waard na de doorstart), werknemers (ze behouden hun werk) en overheid (minder werkeloosheid en het economisch potentieel van de doorstart kan interessant zijn) 

  • Wet schuldsanering natuurlijke personen

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is een wet sinds 1998 waarin is geregeld dat burgers met betalingsproblemen en schulden een mogelijkheid geeft om een schuldenvrije toekomst op te bouwen. Door middel van een schuldsaneringsregeling tracht een oplossing te vinden voor burgers die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn gekomen. Deze regeling, mits toegekend, duurt in principe drie jaar. Als de rechter na beoordeling van de situatie tot de conclusie komt dat de schuldenaar zich aan de voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, ontvangt de schuldenaar de zogenaamde schone lei. Als de rechter aan de schuldenaar de schone lei heeft gegeven zijn de schulden die er op het moment van de schuldsanering inging waren niet langer meer afdwingbaar door de schuldeisers. 

Het insolventierecht is op te delen in de volgende deelgebieden:

  • Herstructurering (bijvoorbeeld het onderzoeken en aanpassen van de juridische structuur van ondernemingen); 
  • Sanering (bijvoorbeeld begeleiden schuldsanering, faillissementen en surseances van betaling); 
  •  Juridische advisering van bestuurders, aandeelhouders en crediteuren;
  •  Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere betrokkene partijen in zoverre van toepassing. 

Bestuurdersaansprakelijkheid 

Bij een onderzoek naar hoe het faillissement tot stand is gekomen (het rechtmatigheidsonderzoek) kan het zijn dat bestuurders van vennootschappen aansprakelijk gesteld worden. De bestuurders worden dan aansprakelijk gesteld vanwege onbehoorlijk bestuur of van het (bewust) benadelen van de schuldeisers. Mocht dit vastgesteld worden door de onderzoeker (in de meeste gevallen de curator), dan kunnen de bestuurders voor de totale schuld aansprakelijk gesteld worden van de onderneming. Een belangrijke voorwaarde om deze bestuurdersaansprakelijkheid te kunnen vaststellen is dat het uitgevoerde wanbeleid door de bestuurders heeft geleid tot het faillissement.

Cursussen Actualiteiten Insolventierecht

Vind hier uw cursus 'Actualiteiten Insolventierecht'. 

Insolventierecht

In het insolventierecht zijn de verschillende regels beschreven hoe om te gaan met een situatie als een particulier of onderneming geconfronteerd wordt met schulden en niet meer kan voldoen aan zijn of haar betalingsverplichting. Er zijn zaken in beschreven zoals hoe om te gaan met faillissement, de regels over het leggen van beslag, de collectieve schuldenregeling en de openbare verkoop.

13 resultaten

Sorteer op:

Voorafgaand aan het INSOL Europe annual congress, dat dit jaar plaatsvindt in Warschau van 5 tot en met 8 oktober, organiseert het CPO de cursus Actualiteiten insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief. De cursus is samengesteld door...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Warschau

695,-

Donderdag 12 oktober 2017 van 16.00 tot 21.15 uur, te Leiden4 PO NOvA, 4 KNB  De docent zal de meest actuele ontwikkelingen en belangrijkste jurisprudentie op het snijvlak van goederen- en insolventierecht behandelen. Prof. mr. R.D. (Reinout)...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

295,-

Op maandag 30 oktober 2017 organiseert het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht (OO&R) het congres ‘Herijking Faillissementsrecht: een tussenbalans’. Het congres vindt plaats in het auditorium van de Rabobank te Utrecht. Centraal...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

195,-

Is het tijd voor een nieuwe arbeidsovereenkomst? De arbeidsovereenkomst is de basis van het arbeidsrecht, maar staat in het middelpunt van discussie. Is het dwingendrechtelijk karakter van de arbeidsovereenkomst nog wel van deze tijd? Moeten...
punt

NOvA PO: 7 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Noordwijk

795,-

In december 2011 is het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen verschenen. Daarin is weergegeven op welke wijze een faillissement financieel moet worden afgewikkeld. Recofa heeft de inhoud van het rapport omarmd. De financiële afwikkeling...
punt

NOvA PO: 8 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

960,-

Deze cursus is een vervolg op de cursus Jaarrekeningenlezen in de Beroepsopleiding Advocaten en is tevens geschikt voor de jurist die zijn positie als financieel gesprekspartner wil verstevigen en meer inhoud wil geven aan zijn adviezen. De...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

635,-

Deze verdiepingscursus is bestemd voor degenen die minimaal drie jaar werkzaam zijn op het gebied van insolventierecht of hun reeds jarenlang aanwezige kennis van het insolventierecht met de laatste ontwikkelingen willen versterken. Tijdens...
punt

NOvA PO: 16 punten

punt

KNB: 16 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Zeist

1.340,-

Iedereen die dagelijks is betrokken bij de afwikkeling van letselschadeclaims komt in aanraking met vragen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid voor met name bedrijfs-/arbeidsongevallen en beroepsziekten.
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Deze verdiepingscursus biedt u de gelegenheid om in twee intensieve dagen de noodzakelijke kennis op te doen van de belangrijke deelterreinen van het recht inzake zekerheden. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: hoofdelijkheid,...
punt

NOvA PO: 16 punten

punt

KNB: 16 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Nijmegen

1.340,-

Donderdag 30 november 2017 van 16.00 tot 21.30 uur, te Leiden4 PO NOvA Bij deconfitures als de ondergang van Imtech, DSB en V&D is de roep om oorzakenonderzoek groot, maar ook in het MKB is het van belang. Betrokkenen willen ‘de onderste...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

395,-

pijlStart