Cursusbank logo Incompany De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking (Gemeente Amsterdam B)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie2 dagen
Online Cursus
0,-

Mei

17

Incompany De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking (Gemeente Amsterdam B)

De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Met deze wet wijzigt de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend.

Wat verandert er per 1 januari 2021?
In veel gevallen zal de beslagvrije voet kunnen worden berekend aan de hand van de gezinssituatie (zoals vermeld in de ‘Basisregistratie persoonsgegevens’) en de loongegevens die opgenomen zijn in de Polisadministratie, Er gaan speciale regels gelden voor wisselende inkomsten, hoge woonlasten, kosten eigen woning, beslag op toeslagen, beslag op vakantiegeld, dak- en thuislozen, en mensen die buiten Nederland verblijven. Bovendien geldt er een hardheidsclausule.
Eveneens wordt aandacht besteed aan de regels die gelden voor bankbeslag en beslag op roerende zaken (inboedel, auto). Ook deze regels zijn ingrijpend gewijzigd.

Door de actuele coronasituatie zal de cursus online worden verzorgd, waarbij u toegang krijgt tot een online leeromgeving met extra cursusmateriaal. Deze intensieve en interactieve cursus zal verspreid over 2 data plaatsvinden. U ontvangt veel informatie en gaat uiteen in breakoutrooms voor het bespreken van casus.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursusmodule?

 • Hoe de nieuwe beslagvrije voet moet worden berekend
 • In welke gevallen de beslagvrije voet verhoogd moet worden
 • Het proces van berekening, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • De rol van de coördinerend deurwaarder
 • De regels die gelden voor de verplichte beslagvolgorde
 • De gevolgen van beslag op inboedel en bankbeslag en de wijze waarop je hierop kunt reageren

Sprekers

 • mr. André Moerman
  Manager Hulp bij geldzaken
  Bindkracht10

Bestemd voor


Programma

Maandag 17 mei 2021, 13:00 uur tot 16:45 uur
13:00 - 13:15
Inloggen, ontvangst deelnemers, techniek check
13:15 - 13:30
Welkom en toelichting op het programma
13:30 - 15:00
Blok I

Berekening van de nieuwe beslagvrije voet aan de hand van de basisregistratie persoonsgegevens en de Polisadministratie

 • Aanleiding wetswijziging
 • Drie inkomensgroepen
 • Vaststellen leefsituatie
 • Vaststelling inkomen
 • Correctie hoge woonlasten
 • Correctie kosten eigen woning
15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:45
Blok II

Afwijkende regels die de beslagvrije voet verhogen of verlagen

 • 5%-regel
 • Verlaging beslagvrije voet (o.a. vanwege leaseauto)
 • Studiefinanciering en beslag
 • Dak- en thuislozen / verblijf buitenland
 • Beslagvrije voet bij verblijf inrichting
 • Onkostenvergoeding
 • Nabetaling
 • Vakantiegeld
 • Hardheidsclausule
16:45
Afsluiting
Maandag 7 juni 2021, 13:00 uur tot 16:45 uur
13:00 - 13:15
Inloggen, ontvangst deelnemers, techniek check
13:15 - 13:30
Welkom en toelichting op het programma
13:30 - 15:00
Blok III

Het proces van beslaglegging, verplichte beslagvolgorde, rol van de coördinerend deurwaarder, de vaststelling, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet

 • Informatieplicht schuldenaar en derde-beslagene
 • Verplichte beslagvolgorde
 • Verrekenen
 • Beslag op toeslagen
 • Regels voor brede samenloop (beslag en verrekencombinaties)
 • Coördinerend deurwaarder
 • Proces van vaststelling, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • Overgangsrecht
 • Digitaal beslagregister
15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:45
Blok IV

Herziening van het beslag- en executierecht, waaronder een betere bescherming bij bankbeslag en beslag op inboedel

 • Werkwijze bankbeslag
 • Invoering beslagvrij bedrag
 • Modernisering beslagverbod roerende zaken
 • Beslag op auto
 • Online verkoop
 • Verbod beslag als pressiemiddel
16:45
Afsluiting

Docent(en)

mr. André Moerman
Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10 Voorzitter Signaleringscommissie LOSR Docent Executie en Beslag Eigenaar www.schuldinfo.nl


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Incompany De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking (Gemeente Amsterdam B)
Type cursus
In-company
Niveau
Verdieping
Studie uren:
8
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Maandag 17 mei 2021
Prijs
€ 0,00
Cursusdagen
17-05-2021, 13:00 - 16:45
Cursusdagen
07-06-2021, 13:00 - 16:45