Cursusbank logo Het Omgevingsplan

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
599,-

JUN 2022

02

Het Omgevingsplan

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus
Tijdens deze opleiding leert u wat het omgevingsplan betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 355 omgevingsplannen. Per gemeente komt er één omgevingsplan. Dit plan bevat bijna alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.
 
Het Omgevingsplan roept nu nog veel vragen op:

 • Wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?
 • Hoe maakt u een omgevingsplan dat gebruikmaakt van de volle reikwijdte van de Omgevingswet?
 • Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet omgevingsplan?
 • Hoe pakt u de ontwikkeling van het omgevingsplan aan?

Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag worden voorgaande vragen beantwoord. Daarnaast wordt er stilgestaan bij:

 • Integratie regels in omgevingsplan: instructieregels, regels bruidsschat, regels verordeningen en bestemmingsplannen.
 • Instrumenten omgevingsplan: zorgplicht, omgevingswaarden, vergunningsplichten, meldingen, algemene regels, maatwerkregels.
 • Het participatieproces.
 • De samenhang van het omgevingsplan met de andere instrumenten van de Omgevingswet .
 • Het vormgeven van afwegingsruimte in het omgevingsplan.
 • De handhaving en monitoring van de gestelde normen.
 • Wat de keuzes in het omgevingsplan betekenen voor vergunningverlening en handhaving.
 • De verankering en het beheer van het omgevingsplan in uw organisatie.
 • De samenwerking met uw ketenpartners bij de ontwikkeling en gebruik van het omgevingsplan.

U leert wat het omgevingsplan betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie. U weet wat een omgevingsplan is. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen. In samenhang met alle andere instrumenten van de Omgevingswet bent u in staat om het omgevingsplan een goede plek te geven binnen uw organisatie. Ook heeft u de gereedschappen om een concreet plan voor het ontwikkelen van het omgevingsplan op te stellen.


Programma

Dinsdag 9 november 2021, 9:30 uur tot 16:30 uur
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
Tijdens de ochtend ontvangt u concrete handvatten voor het opstellen van een omgevingsplan. Wij staan stil bij:
 • de transitie en het overgangsrecht: tijdelijk en permanent deel omgevingsplan
 • de ontwerpvragen voor de ontwikkeling van het omgevingsplan
 • de structuur van het omgevingsplan en de digitale aspecten
 • de verschillende instrumenten voor het omgevingsplan: omgevingswaarden, zorgplichten, maatwerkregels, algemene regels, meldingen, vergunningsplichten, aanvraagvereisten
 • De procedure en participatieproces van het omgevingsplan
 • de mogelijkheden voor lokale afwegingsruimte
 Verschillende praktische voorbeelden uit bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en eerste concepten van omgevingsplannen worden hierbij behandeld.

Middag
De middag is gericht op de praktische aanpak voor de ontwikkeling van het omgevingsplan. Op een interactieve wijze bent u in staat om de verschillende acties te benoemen en hier een prioritering bij aan te geven. Hierbij is voor u inzichtelijk geworden welke partners u hierbij moet betrekken. Ook de positionering van het omgevingsplan en het beheer hiervan komt uitdrukkelijk aan de orde.

Tot slot krijgt u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Docent(en)

Rick Keim
Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij lid van het kernteam voor de implementatie van de Omgevingswet en projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet en momenteel bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.


Details

Cursusaanbieder
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Cursustitel
Het Omgevingsplan
Type cursus
Klassikaal, In-company, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Adres

Utrecht

-

- Utrecht

Datum
Donderdag 2 juni 2022
Prijs
€ 599,00
Cursusdagen
09-11-2021, 09:30 - 16:30