Cursusbank logo Herkennen van en omgaan met personen met psychiatrische aandoeningen vanuit de herstelbenadering

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie3 dagen
Veenendaal
1.995,-

Okt

04

Herkennen van en omgaan met personen met psychiatrische aandoeningen vanuit de herstelbenadering

Accreditatie / PE punten

 • Wsnp (op aanvraag)

  Kennis
 • Registerplein (op aanvraag)
 • NBPB (op aanvraag)
 • Kiwa NEN (op aanvraag)

  Vakinhoudelijk
 • HORUS (op aanvraag)
 • (op aanvraag)

  Vakinhoudelijk

In deze opleiding verdiept u zich in het thema ‘personen met verward gedrag’ en leert u om te gaan met verward en dus complex gedrag. Mede dankzij de vele praktijkoefeningen krijgt u een beter zicht op de uitoefening van uw beroep en de positie die u als professional in de omgang inneemt.

In deze opleiding verdiept u zich in het thema ‘personen met verward gedrag’ en leert u om te gaan met verward en dus complex gedrag. Mede dankzij de vele praktijkoefeningen krijgt u een beter zicht op de uitoefening van uw beroep en de positie die u als professional in de omgang inneemt.

Door het volgen van deze opleiding leert u mede dankzij veelvuldige praktische oefening:

 • Verward of complex en soms onaangepast gedrag te herkennen en taxeren en de relatie te leggen met psychiatrische problemen van de cliënt
 • Gesprekken te voeren met personen met psychiatrische aandoeningen
 • Om te gaan met professionele en persoonlijke grenzen en daarop te reflecteren

Inhoud:

 • Module 1: Geestelijke gezondheid in Nederland. Psychiatrie Algemeen. Introductie in de Psychiatrie en Psychotische stoornissen; psychische kwetsbaarheid en in het bijzonder het thema psychose
 • Module 2: Somberheid. Stemmingsstoornissen: depressie, rouw, manische ontremming, maar ook suïcidaal gedrag. En verder komt Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) aan bod
 • Module 3:Instabiel en impulsief. Persoonlijkheidsstoornissen; een sociaalpsychiatrische kijk op en benadering van problemen die zich kunnen voordoen. Borderline en narcistische problematiek. Verder komen ook autisme en licht verstandelijke beperking aan bod.

Mede ten gevolge van alle veranderingen in het sociale domein zijn personen met verward gedrag steeds vaker onderdeel van uw praktijk, dit vraagt een nieuwe en andere manier van werken. De hulpverlening gaat verder dan de gevolgen van ziekte voor het individu. Het aangrijpingspunt is de beleving en het gedrag van de persoon en haar/zijn systeem. Maar ook altijd bezien vanuit de sociale en maatschappelijke context en de mogelijkheden en belemmeringen die daaruit voortkomen. Stress-sensitieve hulpverlening maakt hiervan deel uit.

Kijken naar de context: de vier niveaus van functioneren
Ervaringsdeskundigen met psychische problemen geven nadrukkelijk aan dat zij de klachten en de ziekteverschijnselen wel hebben maar niet zijn. Het is, volgens hen, steeds van groot belang de context en de vier niveaus van functioneren (sociaal, maatschappelijk, individueel en lichamelijk) bij de communicatie met hen te betrekken. Mensen met psychiatrische problemen presenteren hun klachten vaak op een niveau, terwijl de mogelijkheid voor het inzetten van een interventie juist op een ander niveau zou kunnen of moeten liggen. Tijdens de opleiding oefent u in het omgaan met complex gedrag om de juiste invalshoek voor communicatie te leren vinden.

Werkwijze
Naast het behandelen van theorie werken we met praktische oefeningen door middel van een rollenspel op basis van actuele casuïstiek. Er wordt aangesloten bij de persoonlijke beroepservaringen van de deelnemers in relatie tot het werken met cliënten. De praktische toepassing van het geleerde staat hierbij centraal. Het doel van deze opleiding is oefenen met en leren van elkaar. De oefeningen zijn kort om de theorie optimaal te laten beklijven en ook zoveel mogelijk collega’s uit het vak aan het werk te zien. In de oefeningen starten we vanuit de ervaring van de deelnemers. Vervolgens wordt samen met de groep gereflecteerd op de ervaringen.

Leerdoelen

 • Kennis ontwikkelen over de wijze waarop geestelijke gezondheidsproblemen behandeld en begeleid kunnen worden.
 • Eigen vraagstukken in de communicatie met personen met verward gedrag ontdekken en oplossen.
 • Relaties leggen met de context waarin de GGZ-problematiek van de cliënt zich afspeelt.
 • De principes van de Herstelbenadering toepassen (Van der Stel, 2015).
 • Herkennen en taxeren van complex en soms onaangepast gedrag en de mogelijke relatie met psychische kwetsbaarheid van de cliënt.
 • Onderkennen van de verschillende benaderingswijzen van de afzonderlijke psychiatrische toestandbeelden: begrip & begrenzen.
 • ‘Begrip & begrenzen’: De principes van conflicthantering, onderhandelen en bemiddelen volgens het model van Thomas & Killman toepassen.
 • In staat zijn om samen met de cliënt na te gaan wat deze nodig heeft in relatie met diens woonomgeving en werk (een informeel, persoonlijk netwerk (gezin, familie, vrienden en dergelijke) en een formeel netwerk (buren, winkels, geloofsgemeenschappen, clubs, woningcorporatie etc.)).
 • Begeleidingsgesprekken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid kunnen voeren. Onder begeleiding van trainer en acteur heeft de deelnemer geoefend.
 • Bewust zijn van professionele en persoonlijke grenzen en hiermee kunnen omgaan. U leert hierop te reflecteren en maakt gebruik van de kennis van de reddersdriehoek.

Opzet: Blended learning:

 • Zes dagdelen & zes online modules (incl. intervisies en een afsluitende opdracht)
 • De theorie bestudeert u zelf in de online leeromgeving, door middel van artikelen, online les, video’s en contact met de docent.
 • Tijdens de zes dagdelen (drie dagen) gaat u oefenen in het toepassen van de theorie

Sprekers

 • drs. Sjaak Boon
  Senior adviseur en trainer
  ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen
 • Gerard van der Laan
  Trainingsacteur
  ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen

Bestemd voor

Bestemd voor

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die in hun werk te maken krijgen met verward gedrag van cliënten, burgers, patiënten, in de spreekkamer, op straat, aan de balie en die willen weten hoe ze personen met dit verward gedrag moeten ‘lezen’ en benaderen.


Programma

Maandag 4 oktober 2021, 9:00 uur tot 16:45 uur
09:00 - 09:30
Ontvangst met koffie en thee, registratie deelnemers, uitreiking van de documentatie en literatuur
09:30 - 12:45
Dagdeel 1
 • Kennismaken en oefening
 • Vragenblokje
 • Video ‘Psychose’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Rollenspellen met ervaringsdeskundige acteur(s)

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze

12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 16:45
Dagdeel 2

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

16:45
Afsluiting
Maandag 1 november 2021, 9:00 uur tot 16:45 uur
09:00 - 09:30
Ontvangst met koffie en thee, registratie deelnemers
09:30 - 12:45
Dagdeel 3
 • Terugblik dag 1 - Wat is psychose?
 • Vragenblokje
 • Video ‘Depressie’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Opdracht diagnostiek
 • Rollenspellen
 • Uitleg eindopdracht en Intervisie

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 16:45
Dagdeel 4

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

16:45
Afsluiting
Maandag 6 december 2021, 9:00 uur tot 16:45 uur
09:00 - 09:30
Ontvangst met koffie en thee, registratie deelnemers
09:30 - 12:45
Dagdeel 5
 • Terugblik dag 2 – Kenmerken van depressie
 • Vragenblokje
 • Video ‘Borderline’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Rollenspellen
 • Eindevaluatie
 • Informatie over Eindopdracht

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 16:45
Dagdeel 6

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

16:45
Afsluiting

Docent(en)

drs. Sjaak Boon
Senior Adviseur en Trainer ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen Oprichter Bureau Boon

Gerard van der Laan
Acteur Stichting Raakvlak Trainingsacteur sinds 1980. Het gebruiken van uitgespeelde beroepssituaties in trainingen gecombineerd met theorie en reflectie is voor mij de ideale werkvorm bij trainingen waar het om communicatie gaat. Bovendien is het acteren van tegenrollen voor mij en voor de deelnemers naast leerzaam ook erg leuk.


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Herkennen van en omgaan met personen met psychiatrische aandoeningen vanuit de herstelbenadering
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
Studie uren:
23
Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum
Maandag 4 oktober 2021
Prijs
€ 1.995,00
Cursusdagen
04-10-2021, 09:00 - 16:45
Cursusdagen
01-11-2021, 09:00 - 16:45
Cursusdagen
06-12-2021, 09:00 - 16:45