Cursusbank logo Cursussen Gezondheidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Meer

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Gezondheidsrecht

Een cursus die gericht is op gezondheidsrecht focust zich voornamelijk op de rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg. Bij dit onderdeel van het burgerlijk recht speelt aansprakelijkheid altijd een belangrijke rol. Daarnaast zijn zaken die draaien om het gezondheidsrecht ook vaak verbonden met ethiek, daarom zult u dit ook regelmatig voorbij zien komen in de cursussen.

Blijf op de hoogte van de laatste jurisprudentie met de cursus gezondheidsrecht

Met een cursus op het gebied van het gezondheidsrecht blijft u altijd op de hoogte van de laatste actualiteiten en jurisprudentie. Ook worden specifieke gebieden behandeld, zoals stress-sensitieve schulddienstverlening, psychische klachten en de letselschaderegeling. Kijk ook zeker eens bij de aangeboden cursussen strafrecht, want deze twee gebieden van het recht hebben raakvlakken op het gebied van onder andere euthanasie en medisch handelen zonder registratie.

Gratis aanmelden voor uw relevante cursussen

Onze zoekmachine vergemakkelijkt het vinden van relevante cursussen voor advocaten, notarissen en andere juridische beroepen. Het is niet verplicht om u aan te melden, maar met een gratis registratie bij Cursusbank profiteert u van vele voordelen. Zo meldt u zich rechtstreeks aan bij de cursusaanbieder wanneer u een relevante cursus gezondheidsrecht heeft gevonden. In uw account vindt u tevens een overzicht van uw behaalde NOvA PO-punten. Heeft u ergens hulp bij nodig? Wij staan voor u klaar via 013 – 36 99 511.

27 resultaten

Sorteer op:

Accreditatie / PE puntenHORUS 6.00 puntenKiwa NEN 6.00 puntenNBPB 6.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Wsnp 6.00 puntenNBBI 6.00 punten Met de recente vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wvbvv) en de herziening van het beslag-...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Accreditatie / PE puntenHORUS 4.00 puntenKiwa NEN 4.00 puntenNBPB 4.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Wsnp 4.00 puntenNBBI 4.00 punten in financieel-maatschappelijke dienstverlening. Een cursus over het (beter)...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

375,-

Accreditatie / PE puntenHORUS 6.00 puntenKiwa NEN 6.00 puntenNBPB 6.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Wsnp 6.00 puntenNBBI 6.00 punten Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)ondernemer...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 puntenJuridischNIVRE 4.00 punten Lessen uit de jurisprudentie en literatuur in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid. Sinds de ingrijpende...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 3.00 puntenNBPB (in aanvraag)Registerplein (op aanvraag)HORUS (in aanvraag)Kiwa NEN 6.00 punten Doel van de cursus is om uw theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van het omgaan met cliënten...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 puntenNiet JuridischNIVRE 4.00 punten Inzicht in psychologische processen & de relatie tussen lijf, pijn en brein. Met behulp van uw eigen casuïstiek wordt u meegenomen naar de factoren die...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

545,-

Accreditatie / PE puntenHORUS 6.00 puntenKiwa NEN 6.00 puntenNBPB 6.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Wsnp 6.00 puntenNBBI 6.00 punten Tijdens deze cursus leer je, naast het juist inschatten van het inkomen, alle ins en outs van...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Accreditatie / PE puntenHORUS 6.00 puntenKiwa NEN 6.00 puntenNBPB 6.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Wsnp 6.00 puntenNBBI 6.00 punten Voorgaande editie beoordeeld met een 9,2! Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk krijgt...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Accreditatie / PE puntenNIVRE 5.00 puntenNOvA 5.00 punten Aan de hand van verschillende praktijksituaties behandelen we belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie. ...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

595,-

Accreditatie / PE puntenHORUS (in aanvraag)Kiwa NEN 6.00 puntenNBPB (in aanvraag)Wsnp 6.00 punten Hoe kunnen NLP-gesprekstechnieken helpen om uitval uit schuldhulpverlening te voorkomen en uw cliënt effectief in beweging te brengen? ...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Daarnaast heeft de gezondheidszorg onder andere ook raakvlakken met het strafrecht, hier kan gedacht worden als het gaat over bijvoorbeeld euthanasie of als een hulpverlener handelt zonder een registratie te hebben op grond van de Wet op de beroepen in de individuele zorg (Wet BIG).

Onderwerpen die staan beschreven in het gezondheidsrecht zijn onder andere:

 • Financiering van de gezondheidszorg
 • Planning en organisatie gezondheidszorg
 • Kwaliteit
 • Ethiek in de gezondheidszorg

Hieronder worden de verschillende gebieden nader toegelicht.

Financiering van de gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2006 is de financieringsregeling in de zorg drastisch omgegooid dankzij de Zorgverzekeringswet (Zvw). Waar tot dan toe de verzekeringen bestonden uit een ziekenfondsverzekering en een particuliere verzekering. Zijn beide verzekeringen per 1 januari 20016 samengevoegd en is iedereen ook verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten.

De Nederlandse overheid draagt zorg voor de financiering van de gezondheidszorg, dit doet zij middels een aantal zorgverzekeringswetten. Naast deze wetten zijn er diverse andere wetten die invloed hebben hoe de financiering van de zorg geregeld wordt, te weten:

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Wet tarieven gezondheidszorg (Wtg)
 • Wet geneesmiddelenprijzen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Wet op de zorgtoeslag 

Planning en organisatie gezondheidszorg

Zoals hierboven omschreven zijn in de Zorgverzekeringswet de voormalige ziekenfondsverzekering, de particuliere verzekering en de zorgverzekering voor ambtenaren ondergebracht. Als men een Nederland een laag inkomen of geen inkomen heeft kan deze persoon in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. In de Wet op de zorgtoeslag is onder andere geregeld wanneer iemand in aanmerking komt voor deze toeslag. Als iemand een partner heeft, wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. De instantie welke zorgdraagt voor de uitkering van de zorgtoeslag is de belastingdienst. De toeslag is inkomensafhankelijk, dit houdt in dat hoe lager het inkomen is hoe meer zorgtoeslag iemand kan ontvangen. Aangezien de premie voor de zorgverzekering hoger ligt dan de vroegere ziekenfondsverzekering, is de toeslag ter compensatie ingevoerd door de Nederlandse overheid.

Er is in Nederland veel wetgeving vastgelegd in diverse wetten waarin het gaat over de planning en organisatie van de gezondheidszorg. Een aantal wetten zijn:

 • Infectieziektewet
 • Wet op de bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)
 • Gezondheidswet
 • Opiumwet
 • Wet op het bevolkingsonderzoek
 • Wet toelating zorginstellingen

Gezondheidszorg en kwaliteit

De overheid heeft een aantal wetten opgesteld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is de belangrijkste wet op het gebied van kwaliteit van de gezondheidszorg. Hier is onder meer in vastgelegd dat diverse medische beroepsgroepen zich dienen te registreren. Als iemand verplicht is om zich te registreren en dit niet heeft gedaan en toch werkzaam is in het betreffende beroep, dan is dit strafbaar.

Wetten die nog meer invloed hebben op de kwaliteit in de gezondheidszorg zijn onder andere:

 • Kwaliteitswet zorginstellingen
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)
 • Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 • Wet op de medische keuringen
 • Wet op de geneeskundige behandelingenovereenkomst (WGBO) 

Ethiek in de gezondheidszorg

Om de ethiek in de gezondheidszorg te waarborgen zijn er veel wetten en regels opgesteld in Nederland. Daarnaast heeft de medische ethiek diverse overeenkomsten met de medische biotechnologie. Zo zijn er regels opgesteld hoe om te gaan met abortussen (Wet afbreking zwangerschap), medische experimenten (Wet medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen), hulp bij zelfdoding of euthanasie (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding). orgaandonatie (Wet op de orgaandonatie).

Gezondheidszorg in het strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is geregeld in de art. 293 lid 3 en art. 294 lid 2 dat hulp bij zelfdoding of euthanasie strafbaar is, tenzij een arts voldoet aan de strafuitsluitingsgrond. Een arts dient aan strikte eisen te voldoen en daarnaast dient hij een lijkschouwer op de hoogte te brengen.

Als niet aan de eisen wordt voldaan wordt dit gezien als een misdrijf en kan men een gevangenisstraf krijgen bij hulp zelfdoding (maximaal 3 jaar) of euthanasie (maximaal 12 jaar). Daarnaast kan er ook een geldboete uitgedeeld worden van maximaal € 45.000,-.