Cursusbank logo Cursussen Gezondheidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Daarnaast heeft de gezondheidszorg onder andere ook raakvlakken met het strafrecht, hier kan gedacht worden als het gaat over bijvoorbeeld euthanasie of als een hulpverlener handelt zonder een registratie te hebben op grond van de Wet op de beroepen in de individuele zorg (Wet BIG).

Onderwerpen die staan beschreven in het gezondheidsrecht zijn onder andere:

 • Financiering van de gezondheidszorg
 • Planning en organisatie gezondheidszorg
 • Kwaliteit
 • Ethiek in de gezondheidszorg

Hieronder worden de verschillende gebieden nader toegelicht.

Financiering van de gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2006 is de financieringsregeling in de zorg drastisch omgegooid dankzij de Zorgverzekeringswet (Zvw). Waar tot dan toe de verzekeringen bestonden uit een ziekenfondsverzekering en een particuliere verzekering. Zijn beide verzekeringen per 1 januari 20016 samengevoegd en is iedereen ook verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten.

De Nederlandse overheid draagt zorg voor de financiering van de gezondheidszorg, dit doet zij middels een aantal zorgverzekeringswetten. Naast deze wetten zijn er diverse andere wetten die invloed hebben hoe de financiering van de zorg geregeld wordt, te weten:

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Wet tarieven gezondheidszorg (Wtg)
 • Wet geneesmiddelenprijzen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Wet op de zorgtoeslag 

Planning en organisatie gezondheidszorg

Zoals hierboven omschreven zijn in de Zorgverzekeringswet de voormalige ziekenfondsverzekering, de particuliere verzekering en de zorgverzekering voor ambtenaren ondergebracht. Als men een Nederland een laag inkomen of geen inkomen heeft kan deze persoon in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. In de Wet op de zorgtoeslag is onder andere geregeld wanneer iemand in aanmerking komt voor deze toeslag. Als iemand een partner heeft, wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. De instantie welke zorgdraagt voor de uitkering van de zorgtoeslag is de belastingdienst. De toeslag is inkomensafhankelijk, dit houdt in dat hoe lager het inkomen is hoe meer zorgtoeslag iemand kan ontvangen. Aangezien de premie voor de zorgverzekering hoger ligt dan de vroegere ziekenfondsverzekering, is de toeslag ter compensatie ingevoerd door de Nederlandse overheid.

Er is in Nederland veel wetgeving vastgelegd in diverse wetten waarin het gaat over de planning en organisatie van de gezondheidszorg. Een aantal wetten zijn:

 • Infectieziektewet
 • Wet op de bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)
 • Gezondheidswet
 • Opiumwet
 • Wet op het bevolkingsonderzoek
 • Wet toelating zorginstellingen

Gezondheidszorg en kwaliteit

De overheid heeft een aantal wetten opgesteld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is de belangrijkste wet op het gebied van kwaliteit van de gezondheidszorg. Hier is onder meer in vastgelegd dat diverse medische beroepsgroepen zich dienen te registreren. Als iemand verplicht is om zich te registreren en dit niet heeft gedaan en toch werkzaam is in het betreffende beroep, dan is dit strafbaar.

Wetten die nog meer invloed hebben op de kwaliteit in de gezondheidszorg zijn onder andere:

 • Kwaliteitswet zorginstellingen
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)
 • Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 • Wet op de medische keuringen
 • Wet op de geneeskundige behandelingenovereenkomst (WGBO) 

Ethiek in de gezondheidszorg

Om de ethiek in de gezondheidszorg te waarborgen zijn er veel wetten en regels opgesteld in Nederland. Daarnaast heeft de medische ethiek diverse overeenkomsten met de medische biotechnologie. Zo zijn er regels opgesteld hoe om te gaan met abortussen (Wet afbreking zwangerschap), medische experimenten (Wet medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen), hulp bij zelfdoding of euthanasie (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding). orgaandonatie (Wet op de orgaandonatie).

Gezondheidszorg in het strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is geregeld in de art. 293 lid 3 en art. 294 lid 2 dat hulp bij zelfdoding of euthanasie strafbaar is, tenzij een arts voldoet aan de strafuitsluitingsgrond. Een arts dient aan strikte eisen te voldoen en daarnaast dient hij een lijkschouwer op de hoogte te brengen.

Als niet aan de eisen wordt voldaan wordt dit gezien als een misdrijf en kan men een gevangenisstraf krijgen bij hulp zelfdoding (maximaal 3 jaar) of euthanasie (maximaal 12 jaar). Daarnaast kan er ook een geldboete uitgedeeld worden van maximaal € 45.000,-. 

Gezondheidsrecht

Een onderdeel van het burgerlijk recht is het gezondheidsrecht. Het gezondheidsrecht richt zich voornamelijk op de rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg. Aansprakelijkheid speelt een belangrijke rol in het gezondheidsrecht.

9 resultaten

Sorteer op:

Actualiteiten rond de Wet Zorg en dwang en Wet Bopz Bestemd voor: gezondheidsjuristen, juristen binnen zorginstellingen, advocaten (die in de praktijk te maken hebben met de doelgroep ouderen en cliënten met een (licht) verstandelijke beperking),...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

  Sinds de ingrijpende wijziging in  2007 van de NVN-richtlijnen – nog eens bevestigd in 2013 -, zijn gaandeweg hoofdlijnen ontstaan ter juridische beoordeling van whiplashletsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht....
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

495,-

Bestemd voor:advocaten, gezondheidsjuristen en juristen/klachtenbehandelaars binnen zorginstellingen.Door ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving zijn de rechten van de patiënt voortdurend in beweging. Dat geldt niet alleen voor het cruciale...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

De Europese voedingsindustrie is teleurgesteld dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Dit is een harde klap die zich zal laten voelen bij alle voedingsbedrijven in de EU-lidstaten. Maar ook de Britse voedingsindustrie zal de gevolgen...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

499,-

Over twee jaar moet het er zijn: een zogenaamd ´actief donorregistratiesysteem´ waarmee je automatisch donor bent als je geen keus maakt. Maar wordt het gesprek aan het ziekenhuisbed nu echt anders of moet eerst de gedachten nog om in Nederland? Inclusief...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Oegstgeest

399,-

Praktijkgerichte kennis voor juridische bijstand aan psychiatrische patiëntenAls advocaat die wil starten bij het psychiatriepiket wil je op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrisch patiëntenrecht. Met deze opleiding...
punt

NOvA PO: 15 punten

tijdsduur

3 dagen

1.249,-

Deze cursus is eerder beeordeeld met een 8,5. Bestemd voor: advocaten, juristen en leden van de rechterlijke macht. In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van gezondheidsrecht....
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

495,-

Korte cursus met actuele jurisprudentie BopzAls advocaat wil je op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Met deze opleiding ben je in...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

300,-

De docent, psychiater Simon Hogerzeil, geeft u een verfrissende nieuwe kijk op het onderwerp persoonlijkheidsproblematiek en de Bopz. LeerdoelenNa deze cursus begrijpt u hoe een persoonlijkheidsstoornis kan ontstaan, bent u vertrouwd met de...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

300,-

pijlStart