Cursusbank logo GEANNULEERD - 'Intervisielunch'

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
2
duratie1 dag
140,-

MEI 2022

31

GEANNULEERD - 'Intervisielunch'

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Over de cursus

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedbak. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen om te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:
•          intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
•          de intervisie duurt minimaal twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
•          de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden en hebben een procespraktijk;
•          voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
•          de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

Tijdens de intervisie zal een verzorgde lunch op tafel staan. Aansluitend aan de intervisie kan de cursus ‘De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht’ bij de Blauwvinger Academie worden gevolgd (van 13:00 tot 17:30 uur, zie cursusaanbod).


Programma

Dinsdag 31 mei 2022, 10:15 uur tot 12:30 uur

10:00-10:15 uur ontvangst met koffie/thee

10:15 uur: aanvang van de intervisie

11:15-11:30 uur: pauze met lunch

11:30-12:30 uur: 2e deel intervisie

12:30 uur: einde intervisie.


Docent(en)

Beeker
Advocaat Over de intervisiebegeleidster: mr. M.E. (Maartje) Beeker is ruim 15 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet). Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht.


Details

Cursusaanbieder
De Blauwvinger Academie
Cursustitel
GEANNULEERD - 'Intervisielunch'
Type cursus
Klassikaal, Cursus op locatie
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
2 punt(en)
Studie uren:
2
Adres

 

 

   

Datum
Dinsdag 31 mei 2022
Prijs
€ 140,00
Cursusdagen
31-05-2022, 10:15 - 12:30