Cursusbank logo Fraude & Privacy in de financiële sector

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Amersfoort
545,-

Apr

16

Fraude & Privacy in de financiële sector

Accreditatie / PE punten

 • NIVRE 5 punten
 • NOvA 5 punten

Gegevensverwerking door financiële instellingen in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

 • Hoe u de regels bij fraudebeheersing en integriteits- en veiligheidszaken toepast
 • Welke branchespecifieke bepalingen gelden
 • Wat het PIFI voor uw organisatie betekent
 • Waar u op moet letten bij verschillende onderzoeken
 • Hoe u onderzoeksbevindingen correct vastlegt
 • Wat bij de samenwerking met andere stakeholders mogelijk en toegestaan is
 • Hoe u effectief omgaat met verzoeken van toezichthouders
 • Wanneer u inzage moet geven
 • Wat rechters nog recent hebben bepaald m.b.t. het PIFI
 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn

Mogelijkheden en valkuilen
Welke regels moeten er worden gevolgd bij (fraude) onderzoek, integriteits- en veiligheidszaken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens en wat vindt de rechter? We behandelen de AVG en UAVG specifiek gericht op uw sector en werkzaamheden. Samen met de protocollen en gedragscodes, die gelden in uw branche.

Samenwerking en uitwisseling van gegevens
Fraudebestrijding vergt dat financiële instellingen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, afgekort “PIFI”. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het PIFI werkt, mede aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden.

Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus:

 • De inhoud van PIFI, AVG en UAVG
 • De verwerking van strafrechtelijke gegevens
 • Bewijsvergaring en onrechtmatig verkregen bewijs
 • Verwijderingsverzoeken en rechterlijke toetsing
 • Accountability
 • Relatie tot de toezichthouder
 • Documentatieplicht en doelbinding

Doel van de cursus
Tijdens deze cursus wordt het gehele proces behandeld van het verzamelen van gegevens tot de verwijdering daarvan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verwerking van gegevens in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan de verwerking van strafrechtelijke gegevens en de uitwisseling daarvan.

Een praktische dag waarbij “lessons learned” centraal staan

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:

 • Fraude / veiligheid / speciale zaken
 • Privacy
 • Legal
 • Compliance
 • Schade

Werkzaam bij:

 • Banken
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Hypothecair financiers
 • Consumptief kredietverstrekkers
 • Klachtenbehandelaars
 • Advocatenkantoren

Sprekers

 • mr. Cathérine Jakimowicz
  Advocaat
  SteensmaEven
 • mr. Felix Olijslager
  Eigenaar
  Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht

Programma

Donderdag 16 april 2020, 9:30 uur tot 16:30 uur
09:30 - 10:00
Ontvangst en registratie van de deelnemers
10:00 - 11:30
Blok 1: AVG / UAVG algemeen
 • Welke wetten / regels zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens?
 • Wat is een persoonsgegeven?
 • Wat zijn bijzondere persoonsgegevens en hoe moet je hiermee omgaan?
 • Wanneer kunnen strafrechtelijke gegevens worden verwerkt?
 • Wat verstaat men onder “verwerker” en wat onder “verwerkingsverantwoordelijke”?
 • Wat zijn de basisregels die moeten worden opgevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens?
 • Wanneer moet je inzage geven? En hoe moet dat?
 • Wanneer moet je gegevens verwijderen?
Spreker
mr. Cathérine Jakimowicz
11:30 - 11:45
Theepauze
11:45 - 13:15
Blok 2: Protocollen en reglementen
 • Hoe leg je onderzoeksbevindingen vast? Welke regels gelden hierbij?
 • Welke branchespecifieke bepalingen gelden er in dit verband?
 • Hoe werkt een gebeurtenissenadministratie en IVR binnen financiële instellingen?
 • Hoe werkt het PIFi? Wat is een Incidentenregister? Wat is een Extern Verwijzingsregister? Wanneer mag je hier gegevens in opnemen? Wat is de laatste stand van zaken en wat hebben rechters nog recent bepaald?
 • Hoe ga je om met de rechten van de betrokkene?
Spreker
mr. Felix Olijslager
13:15 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30
Blok 3: Onderzoeksmethoden in relatie tot de AVG / UAVG
 • Cameratoezicht, e-mail monitoring, telefoonlogging, track&trace: wat zijn de regels, wat zegt de AP en wat heeft de rechter hierover bepaald?
 • Onrechtmatig verkregen bewijs: wanneer wordt onrechtmatig verkregen bewijs gepasseerd? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt in een onderzoek?
Spreker
mr. Cathérine Jakimowicz
15:30 - 15:45
Pauze
15:45 - 16:30
Blok 4: Gegevensuitwisseling met derden
 • Wanneer ben je als financiële instelling verplicht om gegevens te verstrekken?
 • Hoe ga je om met verzoeken van toezichthouders?
 • Wat als gegevens van derden voor je onderzoek noodzakelijk zijn?
 • Welke samenwerkingsverbanden zijn er met financiële instellingen in het kader van gegevensdeling? En hoe werkt dit?
Spreker
mr. Felix Olijslager
16:30
Afsluiting

Docent(en)

mr. Catherine Jakimowicz
Advocaat bij SteensmaEven te Rotterdam. Catherine heeft zich naast het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan in de financiële sector. Zo heeft zij onder meer gewerkt aan het opstellen van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Zij heeft grote internationale projecten begeleid op het gebied van het privacyrecht en was binnen een groot internationaal advocatenkantoor verantwoordelijk voor de internationale privacy law practice group. Catherine heeft voor een periode van 4 jaar op detacheringbasis werkzaamheden verricht voor ABN AMRO Bank, waarbij zij heeft geholpen bij juridische, risk- en compliance gerelateerde projecten. Catherine is oprichter en bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse vereniging voor privacyrecht. Zij publiceert over het arbeids- en privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen op seminars. Catherine studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2000 is zij advocaat en met ingang van 1 januari 2009 partner bij SteensmaEven.

mr. Felix Olijslager
Eigenaar Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR)


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Fraude & Privacy in de financiële sector
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
Studie uren:
7
Adres

Mercure Hotel Amersfoort Centre

De Nieuwe Poort 20

3812 PA Amersfoort

Datum
Donderdag 16 april 2020
Prijs
€ 545,00
Cursusdagen
16-04-2020, 09:30 - 16:30