Cursusbank logo Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Amsterdam
450,-

Sep

24

Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk

Familierechtadvocaten, (kandidaat)notarissen, mediators en andere familierechtjuristen hebben in hun praktijk vaak te maken met fiscale problemen. Zij werken daarom vaak samen met fiscalisten. Fiscale basiskennis, toegespitst op de familierechtpraktijk, is dan nodig om de fiscale aandachtspunten goed te kunnen onderkennen en om hierover met de fiscaal adviseur te kunnen communiceren. Civiele oplossingsrichtingen zijn immers eerst effectief als ze ook fiscaal zijn afgestemd. Tijdens de cursus wordt tevens stilgestaan bij actuele fiscale zaken die de familierechtpraktijk raken.

DOCENT(EN)

 

Mr. F.H.  van der Kamp CFP ®);
Mr. F.H. van der Kamp CFP ®
 • Doceert fiscale vakken aan meerdere gespecialiseerde beroepsorganisaties, zoals de specialisatieopleiding van de vFAS, het PAO Belastingwetenschap (PAOB), aan een specialisatieopleiding van de KNB, aan het SRA
 • Tevens is hij reeds 17 jaar verbonden aan de Erasmusuniversiteit (Masteropleiding Financiële Planning), aan de Universiteit van Antwerpen (Mastercourse), Tilburg University (gastonderzoeker/docent) en het Fiscaal Instituut Tilburg
 • Publiceert regelmatig in fiscale tijdschriften
 • Adviespraktijk fiscaal familievermogensrecht

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten Familierecht, Erfrecht, (kandidaat)notarissen en andere academisch gevormde juristen die zich met familierechtelijke zaken bezighouden, zoals mediators en juristen van rechtsbijstandsverzekeraars. De cursus is een basiscursus. Voorkennis van het fiscaal recht is niet vereist.

Niveau is basis.


Programma

Donderdag 24 september 2020, 9:30 uur tot 16:45 uur
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00

Inkomstenbelasting I

 • Boxenstelsel | Tarieven (verstrekkende wijzigingen in aftrek/heffing bij alimentatie ogv regeerakkoord)
 • Fiscale partner (zeer relevant voor toeslagen)
 • Bronnentheorie
 • Winst uit onderneming en winstfaciliteiten (MKB winstvrijstelling)
 • Goodwill
 • Loon
 • Ter beschikkingstellingsregeling
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Inkomstenbelasting II
 • Periodieke uitkeringen
 • Eigen woning regeling (overzicht van de belangrijkste familierechtelijk relevante regelingen sinds 2001)
 • (Negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • Aanmerkelijk belang definitie (casuïstiek: meesleep-, meetrek- en doorschuifregelingen)
 • Vermogensrendementsheffing en vrijstellingen
 • Persoonsgebonden aftrekposten
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00

Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelastingen

 • Heffingskortingen
 • DGA en gebruikelijk loon (alsmede pensioen)
 • Verliesverrekening
 • Middeling
 • Buitenlandse belastingplicht
 • Vennootschapsbelasting
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Fiscale eenheid
 • Afschrijvingen
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Successiewet & Wet belastingenrechtsverkeer
 • Schenking
 • Schenkbelasting en vrijstelling
 • Bevoordeling
 • Fictieve erfrechtelijke verkrijging
 • Erfbelasting
 • Vrijstellingen en (pensioen)imputatie
 • Economische eigendom
 • Belastinglatenties
16.45 Afsluiting

 


Docent(en)

Dhr. Mr. F.H. van der Kamp CFP
Docent onder meer aan de specialisatieopleiding van de vFAS, aan het PAO Belastingwetenschap (PAOB), aan een specialisatieopleiding van de KNB, aan het SRA. Verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg. Publiceert regelmatig in fiscale tijdschriften. Frits van der Kamp heeft daarnaast een adviespraktijk fiscaal familievermogensrecht.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOvA PO
6 punt(en)
Adres

Holiday Inn RAI Amsterdam

De Boelelaan 2

1083 HJ Amsterdam

Datum
Donderdag 24 september 2020
Prijs
€ 450,00
Cursusdagen
24-09-2020, 09:30 - 16:45