Cursusbank logo Cursussen Financieel Recht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Het toezicht van de DNB en de AFM heeft kort door de bocht gezegd drie doelen, namelijk:

  • Stabiliteit van het systeem;
  • Soliditeit van financiële instellingen;
  • Goed gedrag en transparantie op de financiële markten.  

Het eerste wetsvoorstel voor de invoering van de Wft is in 2004 voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit aangezien de regelgeving rondom het toezicht niet meer van deze tijd was. Zo had de DNB voorheen als taak de toezicht op banken, de AFM diende toezicht te houden op effecten- en beleggingsinstellingen en de Pensioen- en Verzekeringskamer op verzekeraars en pensioenfondsen. De Pensioen- en verzekeringskamer is in 2004 gefuseerd met de DNB. Eind 20e eeuw kwamen er steeds meer bedrijven die meerdere financiële diensten gingen aanbieden. Daarnaast kwamen er ook steeds meer verschillende financiële producten op de markt die bijvoorbeeld raakvlakken hadden met sparen en beleggen. De toezichtsorganen waren hier niet op ingericht en waren niet meer efficiënt, doeltreffend en marktgericht. In 2017 is daarom de Wft in werking getreden. De meeste sectorale financiële toezichtwetten zijn in de Wft geconsolideerd.

De doelstellingen​ van de Wft: ​

  • ​Toezicht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van ​de financiële sector (art. 1:24 Wft). DNB
  • ​​Ordelijke en transparante financiële marktprocessen (art. 1:25 Wft). AFM
  • ​​Zuivere verhoudingen tussen marktpartijen (art. 1:25 Wft). AFM
  • ​​Zorgvuldige behandeling van cliënten (art. 1:25 Wft). AFM

Het prudentieel toezicht wordt uitgevoerd door de DNB. De DNB heeft als taak om toe te zien op de soliditeit van bedrijven en de stabiliteit in financiële markten. Daarnaast beslist de DNB over de toetreding van een bank tot de Nederlandse markt en draagt zorg voor de toezicht op de financiële draagkracht van banken. Het toezicht op het gedrag wordt gedaan door de AFM. De AFM heeft als taak toe te zien op ordelijke en transparante marktprocessen, zorgvuldige behandeling van de consument en de belegger en dat de verhoudingen tussen verschillende marktpartijen zuiver is. 

Als een onderneming een vergunning wil om actief te zijn op de financiële markt in Nederland, wordt deze exclusief toebedeeld door of de DNB of door de AFM. Als het gaat om een bank of verzekeraard bijvoorbeeld zal dit gedaan worden door de DNB, omdat deze ondernemingen vallen onder het prudentieel toezicht. Als het gaat om een belegginsonderneming of een financiële dienstverlener zal dit gedaan worden door het AFM, omdat deze ondernemingen vallen onder het gedragstoezicht. De DNB en AFM werken nauw met elkaar samen, welke ook is geregeld in Afdeling 1.3.1 Wft. De DNB werkt in het algemeen meer achter de schermen, waar het AFM eerder in de openbaarheid zal treden bij haar toezicht. 

Financieel Recht

In de wet Wft, Wet op het financieel toezicht, is het merendeel van de regels van het financieel recht en toezicht vastgelegd. In de Wft is onder meer bepaald dat de DNB (De Nederlandsche Bank) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten) toezicht houden op de financiële markten en de partijen die daarop actief zijn.

47 resultaten

Sorteer op:

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zonder financiering geen activiteiten en zonder zekerheden geen bancaire financiering. Voor financiers, waaronder...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Middag 1: De bancaire kredietovereenkomst (vrijdagmiddag 11 mei)Middag 2: Persoonlijke zekerheidsrechten (vrijdagmiddag 18 mei)Middag 3: Pand en hypotheek (vrijdagmiddag 25 mei)Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

1.595,-

  De Wet op het financieel toezicht (Wft) trad in 2007 in werking. Toen was deze wet al behoorlijk ingewikkeld. Sindsdien heeft de financieel toezichtwetgeving zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat de Wft een buitengewoon complexe...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

595,-

Deze actualiteitencursus biedt de mogelijkheid om uw kennis van het financieel toezichtrecht te verrijken met drie actuele en belangrijke onderwerpen. Dit betreft allereerst de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van marktmisbruik die per...
punt

NOvA PO: 12 punten

punt

KNB: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Amsterdam

1.065,-

Tijdens deze tweedaagse basiscursus ondernemingsrecht krijgt u van een expert in het vak en tevens zeer ervaren en deskundig docent de basisbeginselen van de verschillende ondernemingsrechtsvormen uitgelegd. De belangrijkste hoofdthema’s...
punt

NOvA PO: 12 punten

punt

KNB: 12 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

1.395,-

Als de Wsnp tot jouw expertise behoort is het zaak om voortdurend op de hoogte te zijn en te blijven. In deze vernieuwde opzet komen de thema's: wet- en regelgeving (mr. Geert Lankhorst), rechtspraak (mr. Mathieu Verhoeven) en actuele thema's...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Onbekend

450,-

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zonder financiering geen activiteiten en zonder zekerheden geen bancaire financiering. Voor financiers, waaronder...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Woensdag 23 en 30 mei 2018 van 14.30 tot 21.00 uur, te Leiden10 PO NOvA, 10 KNB Een jurist heeft in de (ondernemingsrecht)praktijk regelmatig te maken met financieel-economische aangelegenheden. Elementair financieel-economische kennis blijkt...
punt

NOvA PO: 10 punten

punt

KNB: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

895,-

Stichtingen, verenigingen en coöperaties nemen als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten aan populariteit en aantal toe. Deze hard groeiende rechtspersonen, waar niet direct aan wordt gedacht en die in eerste instantie...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

795,-

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zonder financiering geen activiteiten en zonder zekerheden geen bancaire financiering. Voor financiers, waaronder...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

pijlStart