Cursusbank logo De ZSM-werkwijze

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Thuisstudie
190,-

DEC 2022

31

De ZSM-werkwijze

Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk; dat is hoe het Openbaar Ministerie (OM) veelvoorkomende criminaliteit wil afdoen. Binnen ZSM werkt het OM nauw samen met ketenpartners als de Politie, de Reclassering en Slachtofferhulp. Door informatie vanuit verschillende hoeken te verzamelen is het in een vroeg stadium mogelijk om een strafzaak betekenisvol af te doen. Dat is althans de doelstelling van de ZSM-werkwijze. Steeds meer zaken worden ‘ZSM’ afgedaan. Het is dan ook onvermijdelijk dat een (strafrecht)advocaat op enig moment in de praktijk met de ZSM-werkwijze wordt geconfronteerd.
Voor de advocatuur is (nog) geen permanente rol weggelegd binnen ZSM.

Het werkproces voorziet niet in de verplichting om een raadsman te consulteren. Niet voor de verdachte, maar ook niet voor het Openbaar Ministerie. Wanneer de advocaat in de piketfase al in contact komt met een cliënt wiens zaak volgens de ZSM-werkwijze wordt afgedaan, hoeft de advocaat daar niet automatisch ook in te worden gekend. Toch beschikt de advocaat niet zelden over informatie die voor het OM bij het nemen van een beslissing over de afdoening van een strafzaak relevant is. Brengt de advocaat die informatie onder de aandacht van de officier van justitie en zo ja, hoe en op welk moment?

Deze en andere vragen waar u als advocaat tegenaan kunt lopen, wanneer u als relatieve buitenstaander met de ZSM-werkwijze wordt geconfronteerd, kunt u na bestudering van dit cursusprogramma voor uiteenlopende situaties beantwoorden. Met kennis over de ZSM-werkwijze, welke fases daarin vallen te onderscheiden, maar ook de bezwaren tegen die werkwijze en de potentiële valkuilen, legt u de basis waarmee u uw cliënt optimaal van rechtsbijstand kunt voorzien. Niet alleen in de piketfase, maar ook daarna. Wanneer de afdoeningsbeslissing van het OM, ondanks uw inspanningen, niet naar tevredenheid is van u en uw cliënt, zijn er vaak nog mogelijkheden om tot een ander resultaat te komen. Het traject dat na ZSM kan worden doorlopen om tot een andere afdoeningswijze te komen, komt eveneens aan bod.

In deze cursus staat de rol van de advocaat bij de ZSM-werkwijze centraal. Binnen die werkwijze kunnen globaal twee verschillende fasen worden onderscheiden, waarin de rol van de advocaat ook telkens anders is.

De cursus volgt die twee fasen in het proces en is in de volgende blokken opgedeeld:

  • Blok A De onderzoeksfase
  • Blok B De beslissingsfase

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze juridische nascholing:

  • bent u bekend met het wettelijk kader waarbinnen de ZSM-werkwijze fungeert (de wettelijke termijnen, mogelijkheden tot rechtsbijstand en de verschillende afdoeningsbeslissingen);
  • hebt u inzicht in de praktische gang van zaken bij ZSM;
  • weet u wat de mogelijkheden voor u als advocaat zijn om de stem van uw cliënt te laten weerklinken en waar de mogelijkheden liggen om invloed op de uitkomst van het proces uit te oefenen.

Programma

Donderdag 31 december 2020, 0:00 uur tot 0:00 uur

Met de juridische nascholing van JurisDidact bent u als advocaat binnen 3 uur weer helemaal bij op een juridisch onderwerp. U kiest zelf of u schriftelijk of online naschoolt zonder dat u hiervoor een meerprijs betaalt. Deze combinatie van online en papier maakt JurisDidact uniek. Elk programma is geaccrediteerd met 3 PO-punten en is volledig geactualiseerd op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Tevens bevat elk programma veel casusposities inclusief vragen en toelichtingen en links naar relevante, verdiepende internetbronnen.

Deze cursus betreft een thuisstudie welke u op ieder gewenst moment kan volgen.


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
JurisDidact
Cursustitel
De ZSM-werkwijze
Type cursus
E-learning, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

E-learning

-

- Thuisstudie

Datum
Zaterdag 31 december 2022
Prijs
€ 189,50
Cursusdagen
31-12-2020, 00:00 - 00:00