Cursusbank logo De overheidswerknemer: de rechtspositie van de ambtenaar

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntMfN:
4
duratie1 dag
Rotterdam
435,-

MRT 2023

08

De overheidswerknemer: de rechtspositie van de ambtenaar

De Ambtenarenwet 2017 wijzigt de rechtpositie van de ambtenaar en de overheidswerkgever essentieel. Omdat de wet op 1 januari 2020 in werking is getreden, biedt deze cursus u inzicht in de eerste ervaringen en rechtspraak. Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de Ambtenarenwet 2017, het overgangsrecht en de gevolgen voor zowel de ambtenaren die genormaliseerd zijn als de uitzonderingsgevallen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2

UW RESULTAAT
Inzicht in de Ambtenarenwet 2017, de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht waaronder bijzondere situaties in de cao van de verschillende sectoren, de eerste ervaringen en rechtspraak en inzicht in de rechtspositie van de zogenoemde ‘blijf-ambtenaren’. 

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen. Vanwege het bijzondere karakter van een cursus kan het Iva er voor kiezen dat annuleren in zijn geheel niet mogelijk is. Het Iva zal een dergelijke afwijking expliciet vermelden bij de cursusinformatie op de website.


Programma

Woensdag 8 maart 2023, 12:30 uur tot 17:15 uur

12.30 – 13.00 uur   Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur   
Het systeem van de overheidswerknemer waarbij de ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017, de Wet ambtenaren defensie en de Politiewet 2012 zullen worden besproken

14.00 – 15.00   
De Ambtenarenwet 2017; de diepte in

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.15 uur   
Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht inclusief bijzondere cao-bepalingen en waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
- de cao’s van de verschillende sectoren
- de integriteitsbeleid na invoering van de Ambtenarenwet 2017
- de normalisering en ziekte
- het (straf)ontslag en de normalisering
- reorganisatie en privatisering
- recente rechtspraak

17.15 uur   Afsluiting 


Docent(en)

Mw. mr. drs. E. Huisman
advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
Hij is advocaat bij De Voort Advocaten en Mediators. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht en sociale politiek verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeidsrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs. Hij is lid van de werkgroep ontslagrecht van de VAAN. Steven Jellinghaus is gespecialiseerd op het gebied van Collectief arbeidsrecht, Collectief individueel ambtenarenrecht, Sportrecht en Medezeggenschapsrecht. In 2003 promoveerde hij op harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. De heer Jellinghaus is tevens mediator.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
De overheidswerknemer: de rechtspositie van de ambtenaar
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
MfN
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Woensdag 8 maart 2023
Prijs
€ 435,00
Cursusdagen
08-03-2023, 12:30 - 17:15