Cursusbank logo De Omgevingswet

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
599,-

SEP 2022

13

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet heel veel wetten voor de fysieke leefomgeving. Het doel is om de regels voor de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en meer in samenhang te laten werken. Ook komt er meer ruimte voor lokale afwegingen en maatwerk door gemeenten. Veel Rijksregels komen daardoor te vervallen. Straks moet het makkelijker worden om bijvoorbeeld bouwopgaven te realiseren. 1 Januari 2022 treedt deze wet in werking. De tijd is dus aangebroken om met ‘de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk aan de slag te gaan! 

Maar wat betekent de Omgevingswet nu voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente of omgevingsdienst? Welke “uitdagingen” levert de Omgevingswet voor uw organisatie op? Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag staan wij stil bij de belangrijkste onderdelen van wet en begrijpt u wat de mogelijkheden zijn. Wij nemen wij u mee aan de hand van deze vragen en geven antwoorden voor uw dagelijkse praktijk.

Vervolgens gaat u aan de slag met de ruimte, kansen en mogelijkheden vooruitlopend op de Omgevingswet. U wordt op de hoogte gebracht van de:

 • Uitgangspunten
 • Hoofdlijnen
 • Zes kerninstrumenten van de Omgevingswet:
  • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Decentrale regelgeving: Omgevingsplan, Waterschapsverordening en Omgevingsverordening
  • Algemene rijksregels
  • Omgevingsvergunning
  • Het projectbesluit
 • Juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw (gemeentelijke) organisatie
 • Uiteraard geven wij u ook een doorkijkje in de te verwachte ontwikkelingen.

Programma

Dinsdag 2 november 2021, 9:30 uur tot 16:30 uur
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:
 • Wat is de Omgevingswet en hoe werkt de wet?
 • Waar ‘staat’ u met de Omgevingswet?
 • Wat is de impact van de Omgevingswet op uw gemeente?
 • Hoe gaat u samenwerking met uw ketenpartners
 • Participatie in de geest van de Omgevingswet.
 • De beleidscyclus van de Omgevingswet.
 Centraal staat:
 • De Omgevingswet: een paradigmawisseling van sectoraal naar integraal
 • De instrumenten van de Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning
 • De impact, kansen en risico’s van de Omgevingswet voor uw (gemeentelijke) organisatie
 • De veranderende rollen in uw (gemeentelijke) organisatie
Vanzelfsprekend nemen we ook recente relevante ontwikkelingen rondom de wet mee in de opleiding. Ook wordt er een casus behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren. Deze kan betrekking hebben op:
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet
 • Omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Docent(en)

Rick Keim
Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij lid van het kernteam voor de implementatie van de Omgevingswet en projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet en momenteel bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.


Details

Cursusaanbieder
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Cursustitel
De Omgevingswet
Type cursus
Klassikaal, In-company, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Adres

Utrecht

-

- Utrecht

Datum
Dinsdag 13 september 2022
Prijs
€ 599,00
Cursusdagen
02-11-2021, 09:30 - 16:30