Cursusbank logo De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie2 dagen
Online Cursus
495,-

Sep

23

De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking

Accreditatie / PE punten

 • Wsnp 6.00 punten
 • NBPB 6.00 punten
 • Kiwa NEN 6.00 punten
 • Registerplein punten
 • HORUS 6.00 punten

De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Met deze wet wijzigt de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend. Ook enkele wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 oktober 2020 worden meegenomen in deze cursus.

Wvbvv: wat is er veranderd per 1 januari 2021?
In veel gevallen zal de beslagvrije voet kunnen worden berekend aan de hand van de gezinssituatie (zoals vermeld in de ‘Basisregistratie persoonsgegevens’) en de loongegevens die opgenomen zijn in de Polisadministratie, Er gaan speciale regels gelden voor wisselende inkomsten, hoge woonlasten, kosten eigen woning, beslag op toeslagen, beslag op vakantiegeld, dak- en thuislozen, en mensen die buiten Nederland verblijven. Bovendien geldt er een hardheidsclausule. Ook introduceert de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) wijzigingen in het proces van beslaglegging, zoals de introductie van de coördinerend deurwaarder (CDW) en een vaste beslagvolgorde. De docent bespreekt de veranderingen en de gevolgen voor uw praktijk.

Wijzigingen beslag- en executierecht
Tot slot staan we stil bij de herziening van het beslag- en executierecht, waardoor ook de regels die gelden voor bankbeslag en beslag op roerende zaken (inboedel, auto), ingrijpend zijn gewijzigd.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursusmodule?

 • Hoe de nieuwe beslagvrije voet moet worden berekend
 • In welke gevallen de beslagvrije voet verhoogd moet worden
 • Het proces van berekening, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • De rol van de coördinerend deurwaarder
 • De regels die gelden voor de verplichte beslagvolgorde
 • De gevolgen van beslag op inboedel en bankbeslag en de wijze waarop je hierop kunt reageren

Door de actuele coronasituatie zal de cursus online worden verzorgd, waarbij u toegang krijgt tot een online leeromgeving met extra cursusmateriaal. Deze intensieve en interactieve cursus zal verspreid over 2 data plaatsvinden. U ontvangt veel informatie en gaat uiteen in breakoutrooms voor het bespreken van casus.

Alvast uw kennis testen? Doe mee aan de Beslagvrije Voet-quiz

Sprekers

 • mr. André Moerman
  Manager Hulp bij geldzaken
  Bindkracht10

Bestemd voor

Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders (m.u.v. module 5)
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Wsnp-bewindvoerders (modules 4 en 7)

Programma

Donderdag 23 september 2021, 8:45 uur tot 12:30 uur
08:45 - 09:00
Inloggen, ontvangst deelnemers, techniek check
09:00 - 09:15
Welkom, voorstelrondje en toelichting op het programma
09:15 - 10:45
Blok I: Berekening van de nieuwe beslagvrije voet aan de hand van de basisregistratie persoonsgegeve
 • Aanleiding wetswijziging
 • Drie inkomensgroepen
 • Vaststellen leefsituatie
 • Vaststelling inkomen
 • Correctie hoge woonlasten
 • Correctie kosten eigen woning
10:45 - 11:00
Pauze
11:00 - 12:30
Blok II: Afwijkende regels die de beslagvrije voet verhogen of verlagen
 • 5%-regel
 • Verlaging beslagvrije voet (o.a. vanwege lease auto)
 • Studiefinanciering en beslag
 • Dak- en thuislozen / verblijf buitenland
 • Beslagvrije voet bij verblijf inrichting
 • Onkostenvergoeding
 • Nabetaling
 • Vakantiegeld
 • Hardheidsclausule
12:30
Afsluiting
Donderdag 30 september 2021, 8:45 uur tot 12:30 uur
08:45 - 09:00
Inloggen, ontvangst deelnemers, techniek check
09:00 - 09:15
Welkom en toelichting op het programma
09:15 - 10:45
Blok III: Het proces van beslaglegging
 • Informatieplicht schuldenaar en derde-beslagene
 • Verplichte beslagvolgorde
 • Verrekenen
 • Beslag op toeslagen
 • Regels voor brede samenloop (beslag en verrekencombinaties)
 • Coördinerend deurwaarder
 • Proces van vaststelling, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • Overgangsrecht
 • Digitaal beslagregister
10:45 - 11:00
Pauze
11:00 - 12:30
Blok IV: Herziening van het beslag- en executierecht
 • Werkwijze bankbeslag
 • Invoering beslagvrij bedrag
 • Modernisering beslagverbod roerende zaken
 • Beslag op auto
 • Online verkoop
 • Verbod beslag als pressiemiddel
12:30
Aflsluiting

Docent(en)

mr. André Moerman
Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10 Voorzitter Signaleringscommissie LOSR Docent Executie en Beslag Eigenaar www.schuldinfo.nl


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
Studie uren:
8
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Donderdag 23 september 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
23-09-2021, 08:45 - 12:30
Cursusdagen
30-09-2021, 08:45 - 12:30