Cursusbank logo De nieuwe verplichte zorgwetgeving in de praktijk

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online Cursus
595,-

Mei

20

De nieuwe verplichte zorgwetgeving in de praktijk

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 6.00 punten

  Juridisch

Wvggz, Wzd, Wfz en de juridische aandachtspunten voor uw praktijk!

Door het bijwonen van deze cursus:

 • Weet u wat de wijzigingen zijn als gevolg van de nieuwe wetgeving Wet verplichte ggz (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg (Wfz)
 • Kunt u uw vragen en casus voorleggen aan topdocenten uit de juridische en medische praktijk
 • Bent u beter voorbereid op uw lopende en nieuwe zaken

De verplichte zorgwetten
Tijdens deze cursus staat de inhoud van de verplichte zorgwetgeving centraal, zoals geregeld in de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. Het kader van deze drie wetten zal geschetst worden en de onderlinge relatie ervan komt aan de orde. De nieuwste Jurisprudentie komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Wet verplichte ggz (Wvggz) voor psychiatrische patiënten
De Wvggz benadrukt de positie en de voorkeuren van de betrokkene en diens naasten. Nieuw is dat verplichte zorg nu ook ambulant kan worden opgelegd, dus zonder een opname. In de cursus bespreken de docenten de procedures van de crisismaatregel en de zorgmachtiging, de verschillende vormen van verplichte zorg, de rol van de diverse actoren, het klachtrecht en de gegevensdeling.

Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie
De kern van de Wzd is ‘nee, tenzij’. Hulp wordt geboden via een stappenplan waarbij onvrijwillige zorg alleen wordt toegepast als het niet anders kan. Een verplichte opname kan alleen door de rechter worden opgelegd. Voor jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar is er de voorwaardelijke machtiging.

Wet forensische zorg (Wfz)
Mensen die in aanraking komen met politie en justitie hebben soms een psychische stoornis. De Wfz beoogt dat deze patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen. Deze wet creëert de mogelijkheid voor de strafrechter om een zorgmachtiging (Wvggz) of een rechterlijke machtiging (Wzd) op te leggen naast of in plaats van een straf of strafrechtelijke maatregel.

Docenten uit de juridische en medische praktijk

Rob Keurentjes heeft als rechter in de praktijk een ruime expertise opgebouwd met de Wet Bopz. Hij geldt als autoriteit op het gebied van de Wet Bopz en heeft meerdere boeken over de Wet Bopz geschreven. Daarnaast was hij lid van de begeleidingscommissie van de eerste en de tweede evaluatie van de Wet Bopz en voorzitter van de derde evaluatiecommissie wet Bopz.

Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht en werd arts, psychiater/psychotherapeut (inmiddels niet-praktiserend) en mediator. Hij werkte ruim 25 jaar in diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, onder andere als opnamepsychiater en geneesheer-directeur. Hij werkt de laatste jaren vooral als gezondheidsrechtelijk adviseur en procesbegeleider, bijvoorbeeld in 'moeilijke' teams in de gezondheidszorg, advocatuur en politie. Hij maakte deel uit van de Derde Evaluatiecommissie Wet Bopz en is lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Najaarseditie: 23 november 2021 meer informatie

Sprekers

 • mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt
  Psychiater/psychotherapeut niet praktiserend en gezondheidsjurist
  Zuijderhoudt Consultancy
 • mr. dr. Rob Keurentjes
  Rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Gelderland

Bestemd voor

Bestemd voor

Bestemd voor:
- (Bopz/Wvggz) Advocaten
- Officieren van justitie
- Juristen met interesse in de rechtspositie van psychiatrische patiënten en cliënten met een verstandelijke beperking of dementie

Deze bijeenkomst wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. Deze online leeromgeving geeft toegang tot lesmateriaal, zoals het programma, presentaties en hand-outs. Ook informatie ter voorbereiding, als verdieping en als naslagwerk (zoals artikelen, filmpjes en opdrachten) is, indien van toepassing op uw cursus, hierin opgenomen. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld ten behoeve van certificaten en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige cursussen waarbij PE-/PO-punten kunnen worden behaald.

Ook de toegang tot de online bijeenkomst in een virtueel klaslokaal (Virtual Classroom) wordt via de leeromgeving geregeld. Klik hier voor meer informatie over de Virtual Classroom.

Lees hier meer informatie over hoe wij u optimaal van dienst zijn.

Najaarseditie: 23 november 2021 meer informatie


Programma

Donderdag 20 mei 2021, 9:15 uur tot 17:00 uur
09:15 - 09:45
Ontvangst, registratie deelnemers
09:45 - 11:00
Blok I: Wet verplichte ggz (Wvggz)
 • Totstandkoming en uitgangspunten
 • Procedures:
  • Crisismaatregel
  • Zorgmachtiging
 • Stoornisbegrip
 • Klachtenprocedure
 • Strafrechtelijke titel
11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45
Vervolg Blok I
12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Blok II: Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Achtergrond van de Wzd
 • Doelgroepen
 • Onvrijwillige zorg
 • Verplichte zorg via stappenplan
 • Aansluiting met de Wvggz
15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 17:00
Blok III: Wet forensische zorg (Wfz)
 • Mogelijkheden strafrechter
 • Nw artikel 37a Sr
 • Regeling van de weigerende observandus

Blok iv: Wvggz, Wzd, Wfz, aandachtspunten
- Samenhang onderling / met andere wetten
- Wisselende definities / begrippen
- Sterk verschillende ordeningsprincipes
- Werklast en kosten
- Continuïteit van zorg
- ‘Patiëntenlogistiek’

17:00
Afsluiting

Docent(en)

mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Senior rechter A en Afdelingsvoorzitter Rechtbank Noord Nederland, Rechtbank locatie Groningen (specialisme strafrecht en psychiatrie)

mr. drs. R.H. (Rembrandt) Zuijderhoudt
Psychiater/Psychotherapeut/Gezondheidsjurist Zuijderhoudt Consultancy Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht en werd arts, psychiater / psychotherapeut en mediator. Hij werkte ruim 25 jaar in diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, onder andere als opnamepsychiater en geneesheer-directeur.


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
De nieuwe verplichte zorgwetgeving in de praktijk
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
Studie uren:
8
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Donderdag 20 mei 2021
Prijs
€ 595,00
Cursusdagen
20-05-2021, 09:15 - 17:00