Cursusbank logo De leugen in het onderzoek

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Veenendaal
495,-

MRT 2022

22

De leugen in het onderzoek

Accreditatie / PE punten

 • NIVRE 5.00 PE-punten
 • NOvA 4.00 PO-punten

Hoe gaat u communicatief en juridisch om met leugenachtig gedrag en informatie

U leert:

 • Leugens en fraude te herkennen
 • Communicatief vaardig om te gaan met fraudeurs
 • Een doelgerichte gespreksstrategie te kiezen
 • De juridische betekenis van de leugen te beoordelen
 • De bewijswaarde toe te kennen aan de leugen
 • De juiste vervolgstappen te nemen

Onderkennen van leugenachtigheid en fraude
Op verschillende manieren wordt er gelogen. En met uiteenlopende bedoelingen. Tussen ‘het leugentje om bestwil’ en keiharde, opzettelijke fraude bestaan vele gradaties. Persoonlijkheidskenmerken van de leugenaar blijken daarbij vaak een doorslaggevende rol te spelen. Naast het inhoudelijk falsificeren van een verklaring kunnen taalpatronen, lichaamsexpressies en andere signalen gebruikt worden om leugenachtigheid te onderkennen en zelfs te gebruiken. Hoe bereidt u zich in het onderzoek hier goed op voor? U leert mede van mogelijkheden uit de psychopathologie.

Wat kunt u (juridisch) met die leugen?
Het herkennen van de leugen is één, het gebruiken van die ervaring op een communicatief vaardige en juridisch praktische wijze is wat anders. Zeker als de leugen een rol speelt in een onderzoeksmatige werkomgeving: de verzekerde die de feiten verdraait bij zijn verzekeringsclaim, de verdachte die het strafbare feit glashard ontkent, de burger die de overheid een valse voorstelling van zaken voorspiegelt of de bestuurder die de onderzoeker ervan wil overtuigen dat zijn uitspraken en handelingen anders moeten worden begrepen. Steeds weer moet de betekenis van de leugen beoordeeld worden vanuit de juridische context. Deze bepaalt immers hoe met de leugenachtige verklaring verder kan worden omgegaan. Hoe pakt u dit resultaatgericht op?

Opzet en doel cursus
In deze compacte cursus krijgt u een aantal technieken aangereikt om leugenachtigheid te detecteren, adequaat te beoordelen en tenslotte te hanteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en met korte oefeningen nemen de trainers u mee in de wereld van de leugen en het onderzoek.

Sprekers

 • mr. Gerard Blonk
  Interventiestrategist
  mr. G.N.M. Blonk
 • drs. Guus Essers
  Gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde
  G.E. Organisatieontwikkeling

Bestemd voor

Bestemd voor

Bestemd voor iedere functionaris, die beroepsmatig met feitenonderzoek belast is en daarbij geconfronteerd kan worden met leugenachtige verklaringen, meer en in het bijzonder:

 • Fraude-onderzoekers en -coöordinatoren bij verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
 • Risk- en compliancemanagers
 • Leden van de rechterlijke macht, zoals officieren van justitie en rechters
 • Politiefunctionarissen
 • Opsporingsambtenaren Bijzondere Opsporingsdiensten
 • Onderzoekers, werkzaam bij autoriteiten en toezichthouders
 • (Forensische) accountants
 • Schadebehandelaars
 • Schade-experts
 • Toedrachtonderzoekers
 • Onderzoekbureaus / particuliere onderzoekers
 • Fraude-advocaten

Programma

Dinsdag 22 maart 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
10:00 - 10:30
Welkom, registreren en kennismaken deelnemers
10:30 - 12:30
Blok I: Herkennen van leugens en fraude
 • Hoe herkennen we leugens? De waarde van methodologisch én intuïtief werken
 • Wat is leugenachtigheid? De twee perspectieven: wet & psyche
 • Signaleren: patroonherkenning op basis van typologieën
 • Omgaan met radicale eerlijkheid & radicale oneerlijkheid
12:30 - 13:15
Pauze
13:15 - 14:45
Blok II: De leugen en het onderzoek
 • Voorbereiding op leugens in het onderzoek
 • Hoe pakt u het resultaatgericht op
 • Het belang van de ‘fair witness’-houding van de waarnemer
 • (Onbewuste) beïnvloeding door eigen overtuigingen
 • Taal als betrouwbare leugendetector - teksten, woorden & gebaren
14:45 - 15:00
Pauze
15:00 - 16:30
Blok III: De juridische context
 • De bewijswaarde van de leugen
 • Doelgerichte gespreksstrategie
 • De juridische betekenis van de leugen in het onderzoek
 • Vervolgstappen, gevolgen en resultaat
16:30
Afsluiting

Docent(en)

mr. Gerard Blonk
Directeur/Forensisch Consultant ForensicPlaza mr. Gerard Blonk Directeur/Forensisch Consultant, ForensicPlaza

drs. Guus Essers
Organisatieadviseur bij G.E. Organisatieontwikkeling. Drs. Guus Essers is inmiddels ruim vijfentwintig jaar als onderzoeker, management consultant, procesbegeleider en trainer/coach betrokken in projecten en processen rond de ontwikkeling van organisaties, management en professionals. Hij werkt in het openbaar bestuur, de gezondheidszorg, het onderwijs, de procesindustrie, bouw, infra en finance, bij politie en toezicht, en in de commerciële dienstverlening. Zijn werkterrein ligt zowel binnen als buiten Nederland. Hij is daarnaast gedurende twintig jaar verbonden geweest aan het universitair en hoger beroepsonderwijs. Hij publiceert en geeft lezingen en seminars over management- & organisatieontwikkeling, fraude- & leugendetectie, de psychologie van de leugen, en over omgaan met belangentegenstellingen. Onderwerpen daarin zijn onder meer authentiek leiderschap, persoonlijke coaching, veranderen & beïnvloeden, besluitvorming & intuïtie, zakelijke fraude en de balans tussen radicale eerlijkheid & radicale óneerlijkheid. Zijn boek Ik weet dat u liegt beleefde in 2018 inmiddels de 5e druk. Guus Essers werkt vanuit de kennisdriehoek taalkunde, organisatiepsychologie en bedrijfskunde. Vanuit het Amsterdam Business Research Institute van de Vrije Universiteit doet hij momenteel een promotieonderzoek naar verbetering in het begeleiden en managen van hoog opgeleide professionals met autistische trekken bij overheid en bedrijfsleven. Sinds 2012 werkt hij weer vanuit zijn eigen bureau, met opdrachten van de departementen SZW, VWS en OCW, gemeenten en het bedrijfsleven. Actuele thema's zijn het adviseren in en begeleiden van de invoering van de Participatiewet in de praktijk, het ontwikkelen van gedragsverandering in omgevingsmanagement en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Andere onderwerpen zijn strategisch adviseren, integriteit, interventiekunde, ontwikkeling van beleid en strategie en scenarioplanning.


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
De leugen in het onderzoek
Type cursus
Klassikaal, Cursus op locatie
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
7
Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum
Dinsdag 22 maart 2022
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
22-03-2022, 10:00 - 16:30