Cursusbank logo De kinderbeschermingsmaatregelen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Thuisstudie
195,-

DEC 2023

31

De kinderbeschermingsmaatregelen

Ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsrecht

Op 1 januari 2015 zijn de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet in werking getreden. Hiermee is een aantal veranderingen in de kinderbescherming doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat: het belang van het kind staat (meer) centraal, de rollen van kinderrechter, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling (voorheen: Bureau Jeugdzorg) zijn gewijzigd en de rechtspositie van betrokkenen is versterkt.

Met de wet is beoogd om het recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling meer centraal te stellen. Er is gekozen voor een kindgerichte formulering voor de gronden van de ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging. De gewijzigde formulering van de kinderbeschermingsmaatregelen moet het eenvoudiger maken te kiezen voor de maatregel die het meest aansluit bij de omstandig­heden van het kind. In de wet treedt het beginsel van stabiliteit en continuïteit in de opvoeding meer op de voorgrond. Zo is voor beëindiging van de OTS-uithuisplaatsing in een (pleeg)gezin die langer dan een jaar heeft geduurd toestemming van de kinderrechter vereist. Daarnaast beoogt de wet onduidelijkheid over het doel en de duur van de plaatsing in een pleeggezin weg te nemen.

Deze nascholing is opgedeeld in drie blokken:

  • Blok A Ondertoezichtstelling
  • Blok B Uithuisplaatsing
  • Blok C Gezagsbeëindiging

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing hebt u:

  • kennis van ontwikkelingen in de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen sedert de inwerkingtreding van de herziene wetgeving op 1 januari 2015;
  • kennis van de rechtsmogelijkheden van de betrokkenen;
  • inzicht in de praktische gang van zaken rondom beslissingen en verzoeken in het kader van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Programma


Docent(en)

Mr. Mariska Kramer
Mr. Mariska Kramer is werkzaam als zelfstandig advocaat te Amsterdam en als juridisch stafmedewerker bij de Stichting Leger des Heils, afdeling Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), zij is gespecialiseerd in de jeugdbescherming en pleegzorg in het bijzonder. Mariska Kramer geeft regelmatig lezingen en cursussen en brengt regelmatig juridische publicaties uit over de positie van het (pleeg)kind in de jeugdbescherming.


Details

Cursusaanbieder
JurisDidact
Cursustitel
De kinderbeschermingsmaatregelen
Type cursus
E-learning, Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

E-learning

-

- Thuisstudie

Datum
Zondag 31 december 2023
Prijs
€ 194,50