Cursusbank logo De benadeelde in het strafproces: Van aangifte tot schadevergoeding

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntKNB:
6
puntNOAB:
6
puntNBPB/BPBI:
6
puntKBvG:
6
duratie1 dag
Den Haag
425,-

JUN 2022

20

De benadeelde in het strafproces: Van aangifte tot schadevergoeding

Het voegen als benadeelde partij in het strafproces biedt de mogelijkheid om schade als gevolg van een strafbaar feit te verhalen op een verdachte via het strafrecht. Deze procedure kent echter zo zijn eigen regels. Doordat de vordering van de benadeelde partij in het strafproces civiel van aard is moeten de verschillende procespartijen een ‘civiele bril’ opzetten. Het indienen en beoordelen van een dergelijke vordering vergt daarom bijzondere expertise. Voor iedereen die binnen het straf(proces)rechtelijk kader te maken heeft met benadeelden, is het van belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en de voorgestelde wijzigingen daarin.


Programma

Maandag 20 juni 2022, 9:30 uur tot 17:15 uur

Tijdens deze cursus wordt het relevante juridisch kader geschetst. Hieraan voorafgaand wordt besproken wanneer het beste kan worden gekozen voor het strafrecht en wanneer beter via het civiele recht schade kan worden verhaald. Vervolgens komen de verschillende relevante aspecten aan bod vanaf het moment van het doen van aangifte tot aan de beslissing op de vordering. De cursus is praktisch ingestoken: er worden handvaten geboden voor het instellen en onderbouwen van een vordering benadeelde partij, het beoordelen ervan en tips voor het formuleren van verweren tegen een ingediende vordering. Zowel uit civiel- als uit strafrechtelijk oogpunt worden ontwikkelingen op het gebied van de benadeelde partij besproken. 

Deze cursus besteedt niet enkel aandacht aan commune zaken, maar nadrukkelijk ook aan fraudezaken, de bijstand aan slachtoffers van fraude (natuurlijke en rechtspersonen), het begroten van schade en het opstellen van een vordering benadeelde partij in dergelijke zaken.  

 

Programma

De volgende onderwerpen worden gedurende de dag behandeld:

 • Strafrechtelijk vs. civielrechtelijk schade verhalen: welke weg wanneer bewandelen?

 • Benadeelden, slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

 • Omgaan met slachtoffers

 • Aangifte doen   

 • Rechten tijdens het opsporingsonderzoek

 • Do’s en don’ts voor het opstellen van een vordering benadeelde partij

 • Specifieke aandachtspunten bij het opstellen van een vordering in fraudezaken

 • Timing (o.a. tot welk moment kan een vordering worden ingediend; hoe te verweren tegen een te laat ingediende vordering; verjaring)

 • Beoordeling van de vordering (o.a. ontvankelijkheid, rechtsreeks gevolg, onevenredige belasting, etc.)

 • Verweren tegen een ingediende vordering (bijv. hoe kan je je verweren tegen een laat ingediende vordering; wanneer is een vordering niet-ontvankelijk, welke criteria gelden en hoe verweer te voeren om dat te bereiken)

 • Impact van het overzichtsarrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:793)

 • Uitgangspunten schadevergoedingsrecht (o.a. bewijsregels, causaliteit, eigen schuld)

 • Schade (o.a. schadebegroting, materiële schadeposten, immateriële schade, hoofdelijke aansprakelijkheid, draagkracht)

 • Spreekrecht

 • Slachtofferverklaring

 • Schadevergoedingsmaatregel

 • Schadevergoedingsmaatregel en rechtspersoon

 • De behandeling van de vordering ter terechtzitting & rechten ter zitting

 • Rechtsmiddelen

 • Executie

 • Toekomstige ontwikkelingen (o.a. Innovatiewet Strafvordering)


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
De benadeelde in het strafproces: Van aangifte tot schadevergoeding
Type cursus
Webinar, Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
KNB
6 punt(en)
NOAB
6 punt(en)
NBPB/BPBI
6 punt(en)
KBvG
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Maandag 20 juni 2022
Prijs
€ 425,00
Cursusdagen
20-06-2022, 09:30 - 17:15