Cursusbank logo Cursus Jeugdwet

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
625,-

JUN 2022

02

Cursus Jeugdwet

Jeugdwet na 1 januari 2015

In de basiscursus Jeugdwet neemt de docent Lieske de Jongh, rechter bij de Rechtbank Gelderland, je mee in de maatregelen van de kinderbescherming die gewijzigd zijn door de komst van de jeugdwet in 2015. De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders.

Uitvoering jeugdwet

Naast de Jeugdwet hebben ook wetswijzigingen op verwante terreinen hun invloed op de uitvoering. Hierbij kun je denken aan de wijzigingen van de kindregelingen, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wijzigingen in de Wajong. Daarnaast moet bij de uitvoering van de Jeugdwet rekening worden gehouden met complex overgangsrecht en met het feit dat veel cliënten er door de wijzigingen op achteruit zijn gegaan met als gevolg dat er veel bezwaarschriften worden ingediend. Al met al een wijziging in het sociaal domein die zich eens in de twintig jaar voordoet! Na deze cursus ben je helemaal voorbereid op deze wijzigingen.

Wat is de doelgroep?

De cursus Jeugdwet is ontwikkeld voor gemeentejuristen, advocaten en andere juridische professionals die in hun werk te maken krijgen met de Jeugdwet.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van één dag.

Wie is de docent?

Lieske de Jongh

Wat leer je tijdens de basiscursus Jeugdwet?

Na afloop van deze cursus:
  • Kun je de opbouw van de Jeugdwet uitleggen
  • Weet je hoe gemeenten de verlening van jeugdzorg kunnen invullen
  • Kun je benoemen welke andere organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de Jeugdwet
  • Kun je de relatie met andere wetten uitleggen

Wat ontvang je na afronding van de basiscursus Jeugdwet?

Na afronding ontvang je:
  • Deze cursus is door de NOvA en het MfN erkend als PE-cursus en levert je 5 PO-punten op.
  • Een certificaat

Programma

Donderdag 2 juni 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

mr. E.L. (Lieske) de Jongh
Lieske de Jongh is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen op de sectie Gezondheidszorg. Daarvoor is zij een aantal jaar werkzaam geweest als docent Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar zij ook haar proefschrift heeft afgerond. Als advocaat houdt zij zich onder meer bezig met: bestuursrechtelijk gezondheidsrecht, financieel gezondheidsrecht, privacyrecht, jeugdrecht, toezicht en handhaving in de zorg, juridische aspecten van de zorgverlening op grond van de Wmo 2015 en de Wlz en de verlening van geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten zorg op grond van verschillende wettelijke basis. In haar praktijk staat zij regelmatig zorginstellingen bij, bij wie controles worden uitgevoerd en waarbij de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens een belangrijke rol speelt.


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Cursus Jeugdwet
Niveau
Basis
Adres

Space to Create

Stationsplein 90

3511 ED Utrecht

Datum
Donderdag 2 juni 2022
Prijs
€ 625,00
Cursusdagen
02-06-2022, 10:00 - 16:30