Cursusbank logo Cursus integriteit en andere thema’s Ambtenarenwet 2017/Wnra

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
duratie1 dag
Online Cursus
625,-

Nov

12

Cursus integriteit en andere thema’s Ambtenarenwet 2017/Wnra

1 januari 2020: wat verandert er concreet in de rechtspositie van ambtenaren?
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van publieke (ambtenaren) en private werknemers. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing, maar de bijzondere regels uit het ambtenarenrecht (Ambtenarenwet 2017) blijven bestaan. Integriteit is zo’n thema dat ook na de invoering van de Wnra van toepassing blijft.

Na 1 januari 2020 heeft het Burgerlijk Wetboek (BW) de Ambtenarenwet vervangen. Het BW kent deze specifieke disciplinaire maateregelen en strafmaatregelen niet of in ieder geval niet op dezelfde manier of in dezelfde mate. Belangrijke vragen zijn daarom: hoe ga je met ingang van 1 januari j.l. om met het begrip ‘integriteit’ en welke mogelijkheden zijn er dan bij de schending van integriteit. Ook gaan we in deze cursus nader in op andere relevante onderwerpen uit de Ambtenarenwet 2017. Aan de hand van casussen van gemeentelijke en ambtelijke organisaties worden de gevolgen en de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Deze cursus is ontwikkeld voor iedere juridische of HR-professional die adviseert of procedeert over de rechtspositie van ambtenaren. Het programma van deze cursus is in samenwerking met mr. Marion van den Brekel (Van den Brekel Advocaten) tot stand gekomen.

Over Marion van den Brekel
Marion van den Brekel begon haar loopbaan in 1982 als marineofficier. Na haar rechtenstudie trad ze binnen de marine op als procesgemachtigde in ambtenarenzaken. Daarna heeft Marion de overstap gemaakt naar de advocatuur (Borsboom & Hamm Advocaten / Senior advocaat bij Pels Rijcken arbeids- en ambtenarenrecht). Marion richtte haar eigen kantoor Van den Brekel advocaten op, een kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.


Wat leer ik in deze cursus?
Na afloop van deze cursus:
- Begrijp je wat voor en na 1 januari 2020 onder de definitie ‘integriteit’ van overheidsmedewerkers wordt verstaan;
- Begrijp je welke thema’s en onderwerpen uit het publiek- en privaatrecht een rol (kunnen) spelen bij integriteitskwesties;
- Begrijp je welke overige onderdelen uit de Ambtenarenwet 2017 van toepassing zijn op ambtenaren;
- Kun je overheidswerkgevers adviseren op welke wijze zij hun integriteitsbeleid vorm kunnen geven en vastleggen;
- Kun je overheidswerkgevers en hun medewerkers adviseren over hun rechten, plichten en mogelijkheden in integriteitskwesties;

Voor wie is deze cursus relevant?
Het programma van deze cursus is ontwikkeld voor juridische en HR-professionals die kennis en inzicht willen krijgen hoe zij met integriteit, en andere thema's uit de Ambtenarenwet 2017 moeten en kunnen omgaan vandaag de dag. Dit programma is interessant en relevant voor o.a. advocaten, (rechtsbijstand)juristen, HR-professionals en leidinggevenden met basiskennis over de rechtspositie van ambtenaren vanaf 2020.

Programma

Donderdag 12 november 2020, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

mr. Marion van den Brekel
advocaat bij Van den Brekel Advocaten en medeoprichter en bestuurslid/secretaris van de Vereniging Ambtenaar & Recht


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Cursus integriteit en andere thema’s Ambtenarenwet 2017/Wnra
Niveau
Verdieping
NOvA PO
5 punt(en)
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Donderdag 12 november 2020
Prijs
€ 625,00
Cursusdagen
12-11-2020, 10:00 - 16:30