Cursusbank logo Gevolg bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Amsterdam
350,-

Nov

26

Gevolg bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband

Controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - dinsdag 26 november 2019

Decentrale overheden werken veelvuldig samen. Soms gebeurt dat publiekrechtelijk, in de vorm van een centrumregeling, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk openbaar lichaam, soms gebeurt dat privaatrechtelijk, met bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of coöperatie. In alle gevallen spelen vormen van taak- en bevoegdheidstoedeling. Dit kan via delegatie of mandaat. Op hoofdlijnen zijn de gevolgen hiervan vaak wel duidelijk, maar hoe zit het met een aantal specifieke bevoegdheden. Bevoegdheden die belangrijk zijn in het kader van de controle, maar zelf ook afgeleide bevoegdheden zijn.

Wie is er bijvoorbeeld bevoegd klachten te behandelen bij een centrumregeling? En hoe zit dat bij een bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam? Kun je überhaupt klagen over de taakuitoefening door een coöperatie, stichting of vennootschap? Kan de bevoegdheid tot klachtbehandeling zelf ook gedelegeerd of gemandateerd worden?
En hoe zit het met Wob-verzoeken? Moeten die gericht worden tot de opdrachtgevende gemeente (de deelnemer) of juist tot het samenwerkingsverband of de centrumgemeente? En hoe zit dat bij een coöperatie, stichting of vennootschap?
Wie is bevoegd te beslissen omtrent bezwaarschriften? De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep hebben hieromtrent de laatste jaren meerdere uitspraken gedaan, die geanalyseerd zullen worden.
En wie stelt nu eigenlijk het beleid vast? Of wie kan een bevoegdhedenovereenkomst sluiten? 

Leerdoel
Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) en klachtrecht bij samenwerking. U kunt deze actuele kennis gebruiken in uw juridische praktijk.

 

Programma 13.00-13.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.30-18:00 uur: College
Cursusleiding mr. Rob de Greef, partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag. Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Docenten mr. Rob de Greef, voornoemd
Datum dinsdag 26 november 2019
Locatie Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
Doelgroep Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Maar ook voor juristen bij het Rijk die te maken hebben met vraagstukken van verzelfstandiging kunnen aanschuiven. Voorkennis van het bestuursrecht, met name titel 10.1 Awb, en van de verschillende samenwerkingsvormen wordt wel verondersteld.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
Niveau Verdieping
Prijs € 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
Punten NOvA 4 PO
PWO
Ook incompany mogelijk Wilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
Inschrijven Klik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier. Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.

 

 

 


Programma

Dinsdag 26 november 2019, 13:00 uur tot 18:00 uur

13.00-13.30 uur: Ontvangst
13.30-18.00 uur: College


Docent(en)

mr. Rob de Greef
Partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag. Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.


Details

Cursusaanbieder
VU Law Academy
Cursustitel
Gevolg bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

Datum
Dinsdag 26 november 2019
Prijs
€ 350,00
Cursusdagen
26-11-2019, 13:00 - 18:00