Cursusbank logo Cursussen Contract- en Verbintenissenrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

De personen welke een verbintenis aangaan kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon. Het verbintenissenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In boek 6 van het BW is het algemene gedeelte vastgelegd omtrent het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht kan geschaard worden onder de meeste omvangrijke rechtsgebieden in Nederland.

Een verbintenis kan men op verschillende manieren aangaan, namelijk:

  • Verbintenis uit de wet
  • Verbintenis uit een overeenkomst
  • Een natuurlijke verbintenis

Er zijn diverse overeenkomsten of verbintenissen die men kan aangaan. Enkele voorbeelden zijn een koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst.

Verbintenissen kunnen zowel zakelijk als privé aangegaan worden. Als er sprake is van zakendoen is er altijd sprake van een overeenkomst, dit hoeft niet schriftelijk te zijn maar kan ook mondeling tot stand komen. De overeenkomst is bepalend voor de rechtsverhouding tussen beide partijen. In veel gevallen geschiedt de overeenkomst schriftelijk en word er een contract opgesteld. In dit contract kan een clausule opgenomen worden dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Mocht er een geschil optreden tussen de partijen zal er in eerste instantie gekeken worden wat er is vastgelegd in de overeenkomst. Om een contact op te stellen kan er een advocaat bij betrokken worden om ervoor zorg te dragen dat de overeenkomst juridisch gezien ook juist is opgesteld.

Wanprestatie

Als één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt die overeengekomen zijn, spreekt men van wanprestatie. Als hiervan sprake is kan de benadeelde partij de andere partij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. Mocht de partij die tekort geschoten is niet de gemaakte afspraken nakomen kan dit reden zijn om het contract te ontbinden met als grond wanprestatie. De benadeelde partij kan eventueel een schadevergoeding eisen of terugbetaling van hetgeen al betaald is. Mochten de partijen er onderling niet uitkomen kan een rechtszaak aangespannen worden. In een kort geding kan nakoming van de gemaakte afspraken worden geëist of ontbinding in een bodemprocedure.

Onrechtmatige daad

Men spreekt van een onrechtmatige daad als een persoon inbreuk maakt op een anders recht, met als gevolg dat de andere schade lijdt. Als bijvoorbeeld twee bedrijven een overeenkomst overeen komen ingevolge artikel 6:127 BW, staat het partijen in principe vrij om zelf te bepalen wat de inhoud wordt van de overeenkomst. Bij het opstellen dient wel rekening te worden gehouden met de door de wet gestelde kaders. Vaak is in een overeenkomst opgenomen een beding waarin staat beschreven hoe er gehandeld dient te worden als er een geschil optreedt tussen beide partijen.

Als er sprake is van een onrechtmatige daad is in beginsel de partij die in gebreken blijft aansprakelijk voor de schade die deze partij heeft veroorzaakt. Schade die kan voortvloeien uit een onrechtmatige daad kan heel omvangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeersongevallen of letselschade, vernieling van producten, productaansprakelijkheid of onrechtmatige publicatie. Als er een geschil ontstaat over een onrechtmatige daad, zal dan ook gekeken worden wie is er verantwoordelijk voor de geleden schade en hoe hoog zijn de kosten van de schade. Een onrechtmatige daad kan dus op meerdere manieren tot stand komen. Een voorwaarde is wel, wil men spreken van een onrechtmatige daad, dat de andere partij schade lijst.

Verdieping Contractenrecht

Interessante cursussen verdieping contractenrecht vind je hier.

Contracten- en verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht in Nederland is een onderdeel van het burgerlijk recht. Het contractenrecht, wordt ook wel overeenkomstenrecht genoemd, en houdt zich bezig met het recht omtrent overeenkomsten. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als de duur van een overeenkomst of de beëindiging ervan. Het overeenkomstenrecht is een onderdeel van het verbintenissenrecht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (bijvoorbeeld een onrechtmatige daad) tussen personen.

63 resultaten

Sorteer op:

Deze cursus betreft de belangrijkste juridische vraagstukken in een franchiserelatie. De kenmerkende juridische elementen van een franchisecontract worden besproken, voorzien van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Een opfriscursus voor iedereen...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Ontbinding van een contract – vooral op grond van een tekortkoming (art. 6:265 e.v. BW), een heel enkele keer op grond van een onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) - en opzegging zijn geijkte manieren om een contract eenzijdig te...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Roermond

375,-

Donderdag 23 november 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden 5 PO NOvA De zogenaamde ‘deeleconomie’ wordt steeds populairder in Nederland: Airbnb, BlablaCar, Peerby, Thuisbezorgd en allerlei andere minder bekende elektronische...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

325,-

Nov

23
Donderdag 23 november 2017, van 13.50 - 21.45 uurLocatie: De oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11 te Leiden6 PO NOvA, 6 KBvG (in aanvraag) KEI, ofwel het nieuwe digitale procesrecht, is met ingang van 1 september 2017 de verplichte...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KBvG: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

225,-

Leer recente technieken om onzeker causaal verband te overwinnen!Het is het belangrijkste feit in het recht: casuaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

295,-

Vrijdag 24 november 2017 van 12.30 tot 17.00 uur, te Leiden4 PO NOvA, 4 PWO en 4 LRGD Tijdens deze middag zal in drie blokken worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen binnen het onteigeningsrecht. Aandacht wordt besteed aan de meest opmerkelijke...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

350,-

In de cursus komen vormen van vermogensschade aan de orde en wordt, mede op grond van recente jurisprudentie, inzicht geboden in de mogelijkheden en begrenzingen bij diverse vorderingen die het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zeist

495,-

In de cursus komen vormen van vermogensschade aan de orde en wordt, mede op grond van recente jurisprudentie, inzicht geboden in de mogelijkheden en begrenzingen bij diverse vorderingen die het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zeist

395,-

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van zijn wederpartij heeft de keuze uit verschillende remedies. Niet altijd worden alle mogelijkheden in ogenschouw genomen. Kunt u beter ontbinden, vernietigen of opzeggen? Met dit...
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

138,-

Deze cursus is bestemd voor juristen die zich in hun dagelijkse praktijk bezighouden met het overeenkomsten- en/of aansprakelijkheidsrecht. Aan de hand van recente jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad worden diverse leerstukken uit het verbintenissenrecht...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nijmegen

545,-

pijlStart