Cursusbank logo Congres inwerkingtreding Omgevingswet

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
duratie1 dag
Utrecht
495,-

NOV 2021

12

Congres inwerkingtreding Omgevingswet

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Op 1 juli 2022 staat het nu toch echt te gebeuren: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wet die alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving samenvoegt en integreert is met afstand de grootste verandering voor de omgevingsrecht-professional van de afgelopen decennia.

Om aan de inwerkingtreding van de wet aandacht te schenken organiseert het Instituut voor Bouwrecht Het Grote Inwerkingtredingscongres Omgevingswet. Daar zal door experts uit de praktijk, wetenschap en overheid uit de doeken worden gedaan wat ons na 1 juli 2022 te wachten staat ten aanzien van de regulering van en besluitvorming in de fysieke leefomgeving, van bouwwerken tot milieu, ruimtelijke ordening of grondbeleid. Kortom, wat gaat er voor u veranderen?!

Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn tijdens dit congres 4 plenaire inleidingen en 2 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 50 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen van de Omgevingswet.

Geef tijdens het inschrijving van uw deelname aan het congres bij ‘aanvullende informatie’ (verder in het bestelproces) aan welke twee workshops u het liefst wilt volgen.

Indelen van de workshops gaat op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:
Workshop 1 Natuurbescherming en stikstof onder de Omgevingswet door mr. dr. R.H.W. Frins
Workshop 2 Geluid in het nieuwe omgevingsrecht mr. R. Benhadi
Workshop 3 Kostenverhaal en Grondeigendom door prof. dr. ir. A.G. Bregman
Workshop 4 Digitaal Stelsel Omgevingswet en het omgevingsplan door mr. M. Engelberts/mr. N. van Renssen
Workshop 5 Capita Selecta omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen, knip in de bouwvergunning etc. door prof. mr. B.J. Schueler

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht-onderwijs/congres-inwerkingtreding-omgevingswet/ 


Programma

Vrijdag 12 november 2021, 9:30 uur tot 16:15 uur

09.15 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 09.40 uur opening door dagvoorzitter mr. J. Hoekstra
09.40 - 10.25 uur inleiding mr. B. Rademaker over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet: overgangstermijnen uit het Inwerkingtredings-KB en tijdelijke voorzieningen
10.25 - 11.10 uur inleiding prof. mr. A.G.A. Nijmeijer over Tijdelijk deel omgevingsplan in de transitie
11.10 - 11.25 uur pauze
11.25 - 12.10 uur inleiding mr. M.C. Brans over doorwerking van milieuregels in decentrale besluitvorming
12.10 - 12.55 uur inleiding prof. mr. H.D. Tolsma over besluitvorming en rechterlijke toetsing onder de Omgevingswet
12.55 - 14.00 uur pauze
14.00 - 15.00 uur eerste ronde workshop
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur tweede ronde workshop
16.15 - 17.00 uur afsluitende netwerkborrel


Docent(en)

dhr. mr. J. Hoekstra
staatsraad, lid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag

Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit en adviseur Hekkelman Advocaten

dhr. prof. dr. B.J. Schueler


mr. ing. B. (Bert) Rademaker
Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

mr. R. (Rachid) Benhadi
Advocaat Advocaat Hekkelman Advocaten

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman
Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

mr. drs. M. (Maarten) Engelberts
adviseur Juriplan Advies

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins
Universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. M.C. (Marloes) Brans
Advocaat Advocaat Houthoff

mr. N. (Nienke) van Renssen
Jurist Jurist Omgevingswet Vereniging Nederlandse Gemeenten


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Congres inwerkingtreding Omgevingswet
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
5 punt(en)
Studie uren:
5
Adres

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Datum
Vrijdag 12 november 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
12-11-2021, 09:30 - 16:15