Cursusbank logo Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het Familierecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntMfN:
6
duratie1 dag
Breukelen
450,-

Nov

29

Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het Familierecht

Boedelafwikkeling in de rechtspraktijk blijkt lastig te zijn, mede vanwege het verschil tussen verdeling en verrekening. De problematiek doet zich niet alleen voor bij de afwikkeling van ontbonden huwelijksgemeenschappen, ontbonden partnerschapsgemeenschappen, nalatenschappen, huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden, maar ook bij de afwikkeling van eenvoudige gemeenschappen en samenlevingscontracten tussen ongehuwde en ongeregistreerde samenwoners na scheiding of overlijden.

DOCENT(EN)

 

Prof. mr. A.J.M.  Nuytinck);
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck
  • Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Personen-, Familie- en Erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  • Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
  • Verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht (CNR), Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
  • Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014 - 2016)

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten Familierecht, notarissen en kandidaat-notarissen en andere academisch gevormde juristen die familierechtelijke zaken behandelen. Het niveau is verdieping. Om de cursus met succes te kunnen volgen moet de cursist basiskennis van het Familierecht bezitten.

Niveau is verdieping.


Programma

Maandag 29 november 2021, 13:00 uur tot 20:00 uur
12.30 - 13.00 Ontvangst met koffie, thee en een broodje
13.00 - 15.00 Verdeling en afwikkeling van goederenrechtelijke gemeenschappen:
  • Ontbonden huwelijks- en partnerschapsgemeenschappen (algehele en beperkte) o.a. rechtskarakter van de verdeling,soorten van verdeling, vernietiging van de verdeling, peildatum en vergoedingsvorderingen (reprises en récompenses)
15.00 - 15.15 Pauze met koffie, thee en frisdranken
15.15 - 17.15 Verrekening en afwikkeling van economische gemeenschappen:
  • Periodieke en finale verrekenbedingen, o.a. rechtskarakter van de verrekening, soorten van verrekening, vernietiging van de verrekening en peildatum
Ongeacht het huwelijks- of partnerschapsvermogensregime:
  • Leer van de economische deelgerechtigdheid
17.15 - 18.00 Diner
18.00 - 20.00 Afwikkeling van eenvoudige gemeenschappen tussen samenwoners, al dan niet met een samenlevingscontract.
Afwikkeling van nalatenschappen, al dan niet met een executeur- afwikkelingsbewindvoerder
20.00 Afsluiting

 


Docent(en)

prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen en lid Staatscommissie Herijking Ouderschap en tevens als adviseur betrokken bij initiatiefwetsvoorstel huwelijksvermogensrecht. Prof. Nuytinck heeft zeer veel ervaring (vanaf 1980) in het universitair onderwijs en in het postacademisch onderwijs voor advocaten, notarissen, rechters en andere juristen. Zijn specialisatie ligt op het gebied van het personen- en familierecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In 1987 is hij gepromoveerd op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. In 1996 heeft hij zijn beide oraties gehouden. 


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het Familierecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
MfN
6 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Maandag 29 november 2021
Prijs
€ 450,00
Cursusdagen
29-11-2021, 13:00 - 20:00