Cursusbank logo Biologische agentia

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online Cursus
450,-

Mei

11

Biologische agentia

Accreditatie / PE punten

 • Hobeón 1.00 punten
  Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK

U hoort de belangrijkste biologische risico's en weet na afloop welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt.

Veel medewerkers lopen risico’s op blootstelling aan hoge concentraties micro-organismen. Hierbij moet u denken aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Maar ook uitscheidingsproducten van deze organismen kunnen risico’s opleveren zoals endotoxines, exotoxines en mycotoxines.

Blootstelling aan biologische agentia kan ernstige gevolgen hebben variërend van (luchtweg) infecties, allergieën, vergiftiging , kanker en effecten op de ongeboren vrucht tijdens zwangerschap. Bekende voorbeelden zijn de ziekte van Lyme, voedselvergiftigingen, COPD. Biologische agentia zijn overal. Voorbeelden van werk met een verhoogd risico zijn: werk aan oppervlaktewater en riolen, werken in het groen, bouwnijverheid: werkzaamheden in oude gebouwen en verontreinigde grond, werkzaamheden in laboratoria, afvalverwerking, recycling en wasserijen.

Tijdens deze training hoort u wat de belangrijkste biologische risico’s zijn en welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt.

Gezien de actualiteit zal de docent, gepromoveerd microbioloog, ook aandacht besteden aan het Coronavirus. Welke (preventie) maatregelen kunt u treffen? (bijv. wat te doen met luchtcirculatiesystemen?) U hoort wat belangrijke feiten zijn en leert zin van onzin te onderscheiden.

Inhoud van de training

 • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen en hun uitscheidingsproducten
 • De indeling in gevaarsklassen van micro-organismen
 • De kans op blootstelling en de mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • Belang van hebben van goede weerstand
 • De wetgeving op dit gebied
 • Nieuwe normen t.a.v. de concentraties micro-organismen in de lucht
 • De blauwdruk RI&E biologische agentia: een tool voor de risico-inventarisatie
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in technische maatregelen, organisatorische maatregelen en gedragsmaatregelen

Enkele voorbeelden
Materiaal waaraan men wordt blootgesteld kan zijn: afvalwater, bodemslib, oppervlaktewater, begroeiing, zwerfafval, kadavers, levende dieren. Dit kan tijdens inspectie van veehouderijen en akkerbouwbedrijven, tijdens monstername in het oppervlaktewater, bij snoeicontroles, tijdens muskus- en beverratten bestrijding, bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompen en gemalen, waterlopen, werken in besloten ruimtes, het nemen van slibmonsters en werken in het groen, enz.
In veel afvalstoffen kunnen gistings- en rottingsprocessen plaatsvinden, waardoor er zeer hoge concentraties aan micro-organismen in het afval aanwezig kunnen zijn. Bepaalde afvalstoffen bevatten materialen van menselijke of dierlijke aard waardoor kans bestaat op Hepatitis en Aids of zoönosen (infectieziekten van dierlijke oorsprong).

Doel
Na het volgen van de training:

 • kent u de belangrijkste biologische risico’s
 • weet u welke gezondheidsrisico’s dit voor uw medewerkers kan opleveren
 • weet u welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt

Najaarseditie: 30 november 2021 meer informatie

Sprekers

 • dr. Wim van Alphen
  Veiligheidskundige
  Stichting PHOV

Bestemd voor

Bestemd voor
 • Arbocoordinatoren
 • Preventiemedewerkers
 • Veiligheidskundigen
 • Veiligheidsadviseurs
 • Leidinggevenden van waterschappen en in de afvalbranche

Deze bijeenkomst wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. Deze online leeromgeving geeft toegang tot lesmateriaal, zoals het programma, presentaties en hand-outs. Ook informatie ter voorbereiding, als verdieping en als naslagwerk (zoals artikelen, filmpjes en opdrachten) is, indien van toepassing op uw cursus, hierin opgenomen. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld ten behoeve van certificaten en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige cursussen waarbij PE-/PO-punten kunnen worden behaald.

Ook de toegang tot de online bijeenkomst in een virtueel klaslokaal (Virtual Classroom) wordt via de leeromgeving geregeld. Klik hier voor meer informatie over de Virtual Classroom.

Lees hier meer informatie over hoe wij u optimaal van dienst zijn.

Najaarseditie: 30 november 2021 meer informatie


Programma

Dinsdag 11 mei 2021, 8:45 uur tot 16:45 uur
08:45 - 09:00
Inloggen, ontvangst deelnemers, technische check
09:00 - 12:30
Inhoud cursusdag
 • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen
 • Bepalen van de kans op blootstelling
 • De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen.
  Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen. Nut van uitvoeren van metingen. De Arbocatalogus en de besmettingswijzer van de branche.
 • Bespreken eigen praktijksituaties
12:30 - 13:15
Lunch
13:15 - 16:45
Vervolg cursus
16:45
Afsluiting en napraten

Docent(en)

dr. W. (Wim) van Alphen
Directeur van Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) 


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Biologische agentia
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Studie uren:
8
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Dinsdag 11 mei 2021
Prijs
€ 450,00
Cursusdagen
11-05-2021, 08:45 - 16:45