Cursusbank logo Bezwaarschriftprocedure

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Amsterdam
300,-

Nov

11

Bezwaarschriftprocedure

De bezwaarschriftprocedure dient tot heroverweging van een besluit. De procedure geeft het bestuursorgaan de gelegenheid om het primaire nog eens tegen het licht te houden en eventuele onrechtmatigheden te corrigeren. Ook kan het bestuursorgaan tot een andere beleidsmatige afweging komen. Voor de burger is de procedure niet alleen een verzoek om herziening van het eerder genomen besluit, maar vaak ook een manier om uitleg te krijgen over een besluit of onvrede over de manier waarop het besluit is genomen te uiten. In deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat houdt een heroverweging in en welke nieuwe elementen kunnen daar aan de orde komen?
  • Tot welke resultaten kan een heroverweging leiden?
  • Hoe zit het met de vergoeding van proceskosten in bezwaar?
  • Hoe gaat het wijzigen en intrekken van besluiten "lopend bezwaar"?
  • Wat komt er kijken bij de hoorplicht in bezwaar?
  • Mag een adviescommissie met tussenadviezen werken, als duidelijk is dat het bestreden besluit fout is, maar niet welk besluit daarvoor in de plaats moet komen?
  • Wat betekent de Wet ‘Dwangsom niet tijdig beslissen’ voor de bezwaarschriftprocedure?
  • Is het zaak om anders om te gaan met bezwaren en dient de behandeling te worden gedejuridiseerd?

Programma

Maandag 11 november 2019, 13:00 uur tot 17:30 uur

Prijs is inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal


Docent(en)

dr. F.T. (Taco) Groenewegen
Universitair docent Staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam

dr. K.A.W.M. (Klaske) de Jong
Universitair docent Staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam


Details

Cursusaanbieder
Eggens Instituut
Cursustitel
Bezwaarschriftprocedure
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

Koninklijke Industrieele Groote Club

Dam 27

1012 JS Amsterdam

Datum
Maandag 11 november 2019
Prijs
€ 300,00
Cursusdagen
11-11-2019, 13:00 - 17:30