Cursusbank logo Cursussen Bestuurs(proces)recht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Het bestuursrecht, ook wel bekend als het administratief recht, regelt dus de wijze hoe een bestuurd van een overheidsorgaan kan optreden in de openbare rechtsorde. De rechtspositie van het openbaar bestuur is anders ingericht dan voor burgers. Voor burgers is de rechtspositie namelijk vastgelegd in het privaatrecht, waar de burger alles mag wat niet verboden is door de wet. Een bestuursorgaan van de overheid mag niets, tenzij hetgeen rechtsgeldig is door een wettelijk voorschrift. Dit wordt ook wel het legaliteitsbeginsel genoemd.

In het bestuursrecht speelt besluitvorming een belangrijke rol. Een besluit kan worden omschreven in het bestuursrecht als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft. Als aan deze besluitvorming is voldaan, kan men spreken van een besluitvorming binnen het Awb. Het gaat hier dan om een besluit dat invloed uitoefent op het maatschappelijk belang. Het aanschaffen van een doos potloden door een gemeente valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verstrekken van een bouwvergunning door het bestuur van de gemeente dan weer wel, dit omdat het gaat om een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Als iemand een conflict heeft met de overheid, behoren deze vaak tot de hardnekkigste. Dit omdat als de gemiddelde burger een conflict heeft met een overheidsinstantie, ze dan beginnen met drie-nul achterstand. Ten eerste omdat de overheid goed op de hoogte is van de eigen regels en bandbreedte waarbinnen ze zich kunnen bewegen. Daarnaast heeft de overheid de beschikking over meer middelen dan de gemiddelde burger. Overheden hebben tevens belang bij om negatieve precedentwerking te voorkomen. Hierdoor worden door overheidsinstanties vaak alles uit de kast gehaald om geschillen (tot de kleinste aan toe) uit te vechten.

Het materiële deel van het bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

 • Sociaal zekerheidsrecht: dit heeft betrekking op het recht van de burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand;
 • Sociaal zekerheidsrecht (het verkrijgen van en problematiek omtrent uitkeringen);
 • Verkeershandhaving;
 • Milieuvergunningen;
 • Ruimtelijke ordeningsrecht (besluiten in het kader van bestemmingsplannen);
 • Bouwrecht (dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid);
 • Subsidies;
 • Onderwijs- en waterschapszaken;
 • Het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan;
 • Het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar-of beroepschrift;
 • Het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter;
 •  Ambtenarenrecht: dit recht heeft betrekking op de rechtspositie van de ambtenaar;
 • Belastingrecht;
 • Vreemdelingenrecht en asielbeleid;
 • Enzovoorts

 

Het privaatrecht heeft nog een kenmerkend verschil ten opzichte van het bestuursrecht en dat is dat een overeenkomst in het privaatrecht alleen rechtsgevolgen heeft voor de betrokken partijen die de overeenkomst zijn aangegaan. Als een openbaar bestuur een besluit neemt heeft dit ten allen tijden consequenties voor elke burger, hoe klein dit besluit ook is. Als voorbeeld hiervan kan men denken aan een belastinginspecteur belastinggeld teruggeeft, heeft dit ten gevolge dat er minder geld in de staatskas komt en heeft dit een effect op iedereen. Hetzelfde geld dat als er een parkeervergunning wordt verstrekt aan een burger, betekent dit direct dat er één parkeervergunning minder beschikbaar is. 

Bestuurs(proces)recht

In Nederland zijn de algemene regels van het bestuursrecht vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het bestuursrecht wordt aangegeven hoe bevoegdheden van de overheid mogen worden toegepast met name in de richting van burgers. Met andere woorden is in het bestuursrecht de rechtsregels vastgelegd aangaande de overheidsbemoeienis en het maatschappelijk leven, hoe deze mogen en kunnen worden aangewend.

 

30 resultaten

Sorteer op:

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht zijn binnen Europa. Met deze opleiding leer je hoe je kunt vertrekken in de nieuwe rol van Data Protection Officer. Je leert de belangrijkste begrippen herkennen...
punt

NOvA PO: 18 punten

tijdsduur

4 dagen

lokatie

Utrecht

1.995,-

Helemaal op de hoogte van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe privacyregelsBen je een gemeentejurist, bedrijfsjurist, advocaat of medewerkers die werkt met persoonsgegevens? En wil je helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregelgeving?...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

349,-

Praktisch aan de slag met verplichtingen in het verwerken van persoonsgegevensIn deze cursus leer je de praktische stappen die nodig zijn om te voldoen aan nieuwe verplichtingen voor privacy-compliance. Ben jij in jouw organisatie verantwoordelijk...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

949,-

Bestemd voor: Advocaten en juristenIn een korte stop even de actualiteiten over Subsidierecht meepakken? Wat komt er voorbij scheuren? Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over het subsidiebegrip, de inzet van deskundigen en de vergewisplicht,...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Den Haag

395,-

Er gebeurt veel op het juridische vlak van energie. In deze overzichtscursus krijgt u inzicht in de zo diverse energiesector met spelers als netbeheerders, producenten, leveranciers en handelaren. De sprekers nemen u mee in Europese en Nederlandse...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

1.595,-

Doelgroep: advocaten, bank- en bedrijfsjuristen bij financiële dienstverleners en juristen werkzaam bij financieel toezichthouders.Bestuurdersaansprakelijkheid is tegenwoordig een hot item. Zowel binnen als buiten faillissement worden bestuurders...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

795,-

Bestemd voor: Advocaten en juristen Algemeen bestuursrecht Wanneer is een waarschuwing een besluit? Hoe zit het met de reactie van de overheid op een melding? Gelden de Awb-normen voor deze stichting? Is dit hiaat in de mandaatregeling fataal?...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Den Haag

395,-

Donderdag 28 juni 2018 van 13.00 tot 16.45 uur, te Amsterdam (Stibbe N.V.)3 PO NOvA Tijdens deze bijeenkomst worden de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden voor u op een rij gezet en in een breder thematisch kader...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

250,-

Praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristenDe huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. Steeds vaker vormen bijvoorbeeld politierapportages de inzet van bestuursrechtelijke handhaving. Wetten...
tijdsduur

8 dagen

lokatie

Utrecht

3.460,-

De basis van het bestuurs(proces)recht in drie dagenBen je (beginnend) advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist en wil je je bekwamen in het bestuurs(proces)recht? Met deze opleiding ben je op de hoogte van de belangrijkste juridische fundamenten,...
punt

NOvA PO: 15 punten

tijdsduur

3 dagen

lokatie

Utrecht

1.349,-

pijlStart