Cursusbank logo Cursussen Bestuurs(proces)recht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Het bestuursrecht, ook wel bekend als het administratief recht, regelt dus de wijze hoe een bestuurd van een overheidsorgaan kan optreden in de openbare rechtsorde. De rechtspositie van het openbaar bestuur is anders ingericht dan voor burgers. Voor burgers is de rechtspositie namelijk vastgelegd in het privaatrecht, waar de burger alles mag wat niet verboden is door de wet. Een bestuursorgaan van de overheid mag niets, tenzij hetgeen rechtsgeldig is door een wettelijk voorschrift. Dit wordt ook wel het legaliteitsbeginsel genoemd.

In het bestuursrecht speelt besluitvorming een belangrijke rol. Een besluit kan worden omschreven in het bestuursrecht als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft. Als aan deze besluitvorming is voldaan, kan men spreken van een besluitvorming binnen het Awb. Het gaat hier dan om een besluit dat invloed uitoefent op het maatschappelijk belang. Het aanschaffen van een doos potloden door een gemeente valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verstrekken van een bouwvergunning door het bestuur van de gemeente dan weer wel, dit omdat het gaat om een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Als iemand een conflict heeft met de overheid, behoren deze vaak tot de hardnekkigste. Dit omdat als de gemiddelde burger een conflict heeft met een overheidsinstantie, ze dan beginnen met drie-nul achterstand. Ten eerste omdat de overheid goed op de hoogte is van de eigen regels en bandbreedte waarbinnen ze zich kunnen bewegen. Daarnaast heeft de overheid de beschikking over meer middelen dan de gemiddelde burger. Overheden hebben tevens belang bij om negatieve precedentwerking te voorkomen. Hierdoor worden door overheidsinstanties vaak alles uit de kast gehaald om geschillen (tot de kleinste aan toe) uit te vechten.

Het materiële deel van het bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

 • Sociaal zekerheidsrecht: dit heeft betrekking op het recht van de burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand;
 • Sociaal zekerheidsrecht (het verkrijgen van en problematiek omtrent uitkeringen);
 • Verkeershandhaving;
 • Milieuvergunningen;
 • Ruimtelijke ordeningsrecht (besluiten in het kader van bestemmingsplannen);
 • Bouwrecht (dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid);
 • Subsidies;
 • Onderwijs- en waterschapszaken;
 • Het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan;
 • Het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar-of beroepschrift;
 • Het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter;
 •  Ambtenarenrecht: dit recht heeft betrekking op de rechtspositie van de ambtenaar;
 • Belastingrecht;
 • Vreemdelingenrecht en asielbeleid;
 • Enzovoorts

 

Het privaatrecht heeft nog een kenmerkend verschil ten opzichte van het bestuursrecht en dat is dat een overeenkomst in het privaatrecht alleen rechtsgevolgen heeft voor de betrokken partijen die de overeenkomst zijn aangegaan. Als een openbaar bestuur een besluit neemt heeft dit ten allen tijden consequenties voor elke burger, hoe klein dit besluit ook is. Als voorbeeld hiervan kan men denken aan een belastinginspecteur belastinggeld teruggeeft, heeft dit ten gevolge dat er minder geld in de staatskas komt en heeft dit een effect op iedereen. Hetzelfde geld dat als er een parkeervergunning wordt verstrekt aan een burger, betekent dit direct dat er één parkeervergunning minder beschikbaar is. 

Bestuurs(proces)recht

In Nederland zijn de algemene regels van het bestuursrecht vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het bestuursrecht wordt aangegeven hoe bevoegdheden van de overheid mogen worden toegepast met name in de richting van burgers. Met andere woorden is in het bestuursrecht de rechtsregels vastgelegd aangaande de overheidsbemoeienis en het maatschappelijk leven, hoe deze mogen en kunnen worden aangewend.

 

32 resultaten

Sorteer op:

Nov

20
De overheid kan op diverse wijzen het handelen, waaronder wordt begrepen het niet-handelen, van burgers en bedrijven in de samenleving proberen te beïnvloeden. Naast de ‘stok’ (straffen) en de ‘preek’ (voorlichting),...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Het bestuursrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door het Europees recht. Dit leidt in de praktijk steeds vaker tot onduidelijkheden. Wanneer moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het Europees recht? Wat zijn de gevolgen indien...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Deze juridische nascholing beoogt u een gedegen kennis te geven van de verschillende uitkeringen in de Wet WIA, de voorwaarden die verbonden zijn aan deze uitkeringen alsmede de wettelijke mogelijkheden om te wisselen van uitkering.Om de uitkeringssystematiek...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Nov

20
Iedere advocaat kan onverwacht voor de vraag komen te staan of het wijs is, een kort geding aan te spannen en zo ja, bij wie: de burgerlijke- of de bestuursrechter. Deze juridische nascholing helpt bij het nemen van een beslissing daarover –...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

238,-

Bestuursrechtelijke zaken kunnen een zeer spoedeisend karakter hebben. De zaken die Jelle Klaas en zijn collega's behandelen gaan over sociaal-economische mensenrechten: mensen zonder onderdak, voedsel of andere basisvoorzieningen. In die zaken...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Handhaving is een belangrijk instrument voor de verwerkelijking van overheidsbeleid. Er wordt regelmatig geprocedeerd over de rechtmatigheid van handhavingsbesluiten en de bestuursrechtjurist wordt daarom geconfronteerd met een constante stroom...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Nov

20
Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is een regeling opgenomen op basis waarvan benadeelden aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in deze schade....
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Het bestuursrecht heeft de afgelopen jaren stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt, in zowel de wetgeving, de jurisprudentie als de bestuurspraktijk. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de introductie van het relativiteitsvereiste in de Awb en de...
punt

NOvA PO: 18 punten

punt

KNB: 18 punten

tijdsduur

3 dagen

lokatie

Nijmegen

1.365,-

SamenvattingWat is juridisch en praktisch de beste manier om met klagers en hun klachten om te gaan? In Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht staan de regels voor de behandeling van klachten door (decentrale) overheden en zelfstandige...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

425,-

Woensdag 22 november 2017 van 14.30 tot 21.30 uur, te Leiden6 PO NOvA Bij het ondernemen hoort risico's nemen. Derhalve heeft een bestuurder een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap. Het feit dat een bepaalde...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

295,-

pijlStart