Cursusbank logo Cursussen Bestuurs(proces)recht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Het bestuursrecht, ook wel bekend als het administratief recht, regelt dus de wijze hoe een bestuurd van een overheidsorgaan kan optreden in de openbare rechtsorde. De rechtspositie van het openbaar bestuur is anders ingericht dan voor burgers. Voor burgers is de rechtspositie namelijk vastgelegd in het privaatrecht, waar de burger alles mag wat niet verboden is door de wet. Een bestuursorgaan van de overheid mag niets, tenzij hetgeen rechtsgeldig is door een wettelijk voorschrift. Dit wordt ook wel het legaliteitsbeginsel genoemd.

In het bestuursrecht speelt besluitvorming een belangrijke rol. Een besluit kan worden omschreven in het bestuursrecht als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft. Als aan deze besluitvorming is voldaan, kan men spreken van een besluitvorming binnen het Awb. Het gaat hier dan om een besluit dat invloed uitoefent op het maatschappelijk belang. Het aanschaffen van een doos potloden door een gemeente valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verstrekken van een bouwvergunning door het bestuur van de gemeente dan weer wel, dit omdat het gaat om een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Als iemand een conflict heeft met de overheid, behoren deze vaak tot de hardnekkigste. Dit omdat als de gemiddelde burger een conflict heeft met een overheidsinstantie, ze dan beginnen met drie-nul achterstand. Ten eerste omdat de overheid goed op de hoogte is van de eigen regels en bandbreedte waarbinnen ze zich kunnen bewegen. Daarnaast heeft de overheid de beschikking over meer middelen dan de gemiddelde burger. Overheden hebben tevens belang bij om negatieve precedentwerking te voorkomen. Hierdoor worden door overheidsinstanties vaak alles uit de kast gehaald om geschillen (tot de kleinste aan toe) uit te vechten.

Het materiële deel van het bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

 • Sociaal zekerheidsrecht: dit heeft betrekking op het recht van de burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand;
 • Sociaal zekerheidsrecht (het verkrijgen van en problematiek omtrent uitkeringen);
 • Verkeershandhaving;
 • Milieuvergunningen;
 • Ruimtelijke ordeningsrecht (besluiten in het kader van bestemmingsplannen);
 • Bouwrecht (dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid);
 • Subsidies;
 • Onderwijs- en waterschapszaken;
 • Het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan;
 • Het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar-of beroepschrift;
 • Het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter;
 •  Ambtenarenrecht: dit recht heeft betrekking op de rechtspositie van de ambtenaar;
 • Belastingrecht;
 • Vreemdelingenrecht en asielbeleid;
 • Enzovoorts

 

Het privaatrecht heeft nog een kenmerkend verschil ten opzichte van het bestuursrecht en dat is dat een overeenkomst in het privaatrecht alleen rechtsgevolgen heeft voor de betrokken partijen die de overeenkomst zijn aangegaan. Als een openbaar bestuur een besluit neemt heeft dit ten allen tijden consequenties voor elke burger, hoe klein dit besluit ook is. Als voorbeeld hiervan kan men denken aan een belastinginspecteur belastinggeld teruggeeft, heeft dit ten gevolge dat er minder geld in de staatskas komt en heeft dit een effect op iedereen. Hetzelfde geld dat als er een parkeervergunning wordt verstrekt aan een burger, betekent dit direct dat er één parkeervergunning minder beschikbaar is. 

Bestuurs(proces)recht

In Nederland zijn de algemene regels van het bestuursrecht vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het bestuursrecht wordt aangegeven hoe bevoegdheden van de overheid mogen worden toegepast met name in de richting van burgers. Met andere woorden is in het bestuursrecht de rechtsregels vastgelegd aangaande de overheidsbemoeienis en het maatschappelijk leven, hoe deze mogen en kunnen worden aangewend.

 

46 resultaten

Sorteer op:

SamenvattingAls je aan de slag wilt in het bestuursrecht moet je goed thuis zijn in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Eén van de belangrijkste onderdelen van deze rechtsbescherming is de Awb-bezwaarschriftprocedure. Hoe werkt deze procedure,...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Op 1 september 2017 is het verplicht digitaal procederen van start gegaan. De gevolgen van KEI voor uw dagelijkse procespraktijk zijn groot. Bent u al op de hoogte van de veranderingen? Voor wie is na invoering van de nieuwe wetgeving digitaal...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KBvG: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Gilze

280,-

  Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis.  De nieuwe Omgevingswet  leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders. M.e.r. moet met zijn tijd meegaan....
punt

NOvA PO: 18 punten

tijdsduur

3 dagen

lokatie

Utrecht

1.495,-

  Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet. In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

SamenvattingJe bent nieuw in de bestuursprocesrechtpraktijk, of je bent er even uit geweest. In deze praktijk moet je thuis zijn in de beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Hoe verloopt die procedure?Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Bestemd voor: advocaten en juristen werkzaam op het gebied van bestuurs(straf)rechtHandhaving en toezicht staan volop in de belangstelling. -Maar weet u wat de overheid nu eigenlijk kan, mag en moet? -Welke handhavingsinstrumenten zijn er en...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

795,-

SamenvattingJe raakt bekend met:• de wettelijke basis voor bestuurlijke handhaving;• de bestaande handhavingsinstrumenten, en de juiste toepassing daarvan;• de strafrechtelijke begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb); • hoe...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

865,-

SamenvattingJe raakt bekend met:• de wettelijke basis voor bestuurlijke handhaving;• de bestaande handhavingsinstrumenten, en de juiste toepassing daarvan;• actuele jurisprudentie.TypeDeze cursus bestaat uitsluitend uit een face-to-face...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Woensdag 11 oktober 2017 van 12.30 tot 17.15 uur, te Amsterdam4 PO NOvA, 4 PWO De cursus Actualiteiten WOB zal aan de hand van recente voorbeelden een compleet beeld schetsen van de actuele werking van de WOB. De Wet Openbaarheid van...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

350,-

SamenvattingHet bestuursrecht bevat tegenwoordig diverse strafrechtelijke elementen en bestuursorganen leggen veelvuldig bestraffende sancties, zoals de bestuurlijke boete, op. Wat houdt bestuursstrafrecht in? Waarin verschilt het van gewoon...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

pijlStart