Cursusbank logo Uw zoekresultaten

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

15 resultaten

Sorteer op:

Inleiding Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

De normalisering is een behoorlijk juridische wijziging in het ambtenarenrecht. De inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal (kortweg) tot gevolg hebben dat de ambtenaar in de toekomst een gelijke positie zal hebben...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Nov

06
Aanleiding De Jeugdwet is inmiddels drie jaren oud. De belangrijkste juridische vragen zijn op dit moment: Wat zijn de mogelijkheden tot delegatie van gemeentelijke regelgeving?Wanneer is een ouder belanghebbend bij beslissingen omtrent...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

499,-

De afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht: de Kaderrichtlijn Afvalstoffen is in maart 2011 in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer geïmplementeerd het...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Inleiding Erfpacht bestaat weliswaar al eeuwen maar het onderwerp blijft in grote belangstelling staan. Zo wordt erfpacht door vele gemeenten in Nederland gebruikt voor de ruimtelijke ordening. De gemeente Amsterdam heeft het grootste aantal...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

In 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden waarbij werkgever en werknemer verplicht worden er alles aan te doen om een beroep op een uitkering te voorkomen.Dit betekent dat de werkgevers erg hun best moeten doen om...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wro is in 2008 grondig herzien, de Crisis- herstelwet heeft voor aanpassingen gezorgd en vervolgens kwam de Wabo in 2010....
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

1.095,-

Asbest is nog steeds een probleem in Nederland. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid zijn er stringente regels voor bijvoorbeeld slopen, gebruiken en verwijderen. Hoewel deze regels er al jaren zijn, blijft toezicht en handhaving hierop...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

1.095,-

De Wet op het financieel toezicht (Wft) trad in 2007 in werking. Toen was deze wet al behoorlijk ingewikkeld. Sindsdien heeft de financieel toezichtwetgeving zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat de Wft een buitengewoon complexe wet...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

595,-

pijlStart