Cursusbank logo Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie4 dagen
Diverse locaties
2.250,-

SEP 2023

04

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Socialezekerheidsstelsel

Ons socialezekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld. Het omvat een groot aantal verschillende (wettelijke) regelingen. De uitvoering van deze regelingen ligt bij diverse uitvoeringsorganen die inkomensbescherming bieden tegen sociale risico’s en armoede. De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht van OSR juridische opleidingen biedt een intensief en interactief programma waarin de vier belangrijkste pijlers uitvoerig worden behandeld:
 • Inkomen (WW, dagloon, inkomensbesluit)
 • Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)
 • Sociale voorzieningen (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet)
 • Procesrecht (zowel algemeen als toegespitst op de verschillende onderwerpen)
Met de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht leg je een zeer gedegen en praktijkgerichte basis om zelfstandig te kunnen adviseren en procederen in de meest voorkomende sociale zekerheidsrecht-kwesties.

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht

Wil je als advocaat cliënten bijstaan in sociale zekerheidskwesties? Dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie-eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van ten minste 20 PO-punten hebt afgerond. Onze basisopleiding sociaalzekerheidsrecht (4 modules) heeft deze erkenning. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie sociaal zekerheidsrecht klik hier.

Wat is de doelgroep?

Onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is ontwikkeld voor advocaten en andere procesjuristen in het sociaal zekerheidsrecht onder wie maar niet beperkt tot: juristen van rechtsbijstandsverzekeraars, juristen bezwaar & beroep bij gemeenten, SVB en UWV, en voor procesjuristen bij vakbonden.

Wat is de cursusvorm?

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit vier modules (elk van een dag) in de vorm van fysiek interactief onderwijs:
 • Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
 • Module 2: Arbeidsongeschiktheid: ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ
 • Module 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet
 • Module 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet
Het programma en de opzet van onze basisopleiding zijn ontwikkeld om een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen op kennis en om deze kennis vervolgens direct toe te kunnen passen in jouw praktijk. Om dat waar te kunnen maken stimuleren we je om je voorafgaand aan de lesdagen gericht voor te bereiden zodat je met de benodigde basiskennis aan de lesdagen kunt deelnemen. Zo kunnen de docenten tijdens de lesdagen de stof aan de hand van casuïstiek behandelen en illustreren. Die werkwijze zorgt voor een hoge mate van interactiviteit en een hoog leerrendement. Concreet betekent dit dat:
 • Je elke lesdag (module) voorbereidt aan de hand van kennisvideo’s en een daarop gebaseerde casus die tijdens de lesdag plenair wordt behandeld;
 • Je voorafgaand aan elke lesdag een intakeformulier invult. Jouw input nemen de docenten mee in de voorbereiding van de lesdagen;
 • De docenten tijdens de lesdagen een mix van kennisoverdracht en casuïstiek behandeling hanteren;
 • We jou na afloop van elke lesdag faciliteren om aan de hand van een leeswijzer de behandelde onderwerpen nog eens na te lezen in het lesboek'Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk) dat je van ons als naslagwerk ontvangt.

Wie zijn de docenten?

Bernard de Leest Nardy Desloover Erik Klein Egelink Ray Geerling Ingeborg Lunenburg

Wat leer je tijdens de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

Na afloop van deze basisopleiding ben je in staat om:
 • uit te leggen hoe het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is opgebouwd en ingericht en kan je de relatie leggen met Europese en internationale regelgeving;
 • op de thema’s inkomen, arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen cliënten te adviseren en bij te staan in procedures;

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

 • Een bewijs van deelname.
 • Advocaten behalen met de afronding 20 (J) PO-punten (NOvA).

Programma

Maandag 4 september 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur
Maandag 11 september 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur
Maandag 18 september 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur
Maandag 25 september 2023, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. mr. B.J.M. de Leest
advocaat bij Zumpolle advocaten te Utrecht

dhr. mr. H.J. Klein Egelink
seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland

dhr. R.V. Geerling
adviseur sociale zekerheid

mevr. I.M. Lunenburg
docent en adviseur sociale zekerheid

dhr. mr. B.F. Desloover
advocaat bij Wybenga Advocaten in Rotterdam


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht
Niveau
Basis
Adres

Diverse locaties

Diverse locaties

0000xx Diverse locaties

Datum
Maandag 4 september 2023
Prijs
€ 2.250,00
Cursusdagen
04-09-2023, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
11-09-2023, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
18-09-2023, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
25-09-2023, 10:00 - 16:30