Cursusbank logo Basisopleiding huurrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie4 dagen
Diverse locaties
2.250,-

NOV 2021

03

Basisopleiding huurrecht

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Huurders en verhuurders bijstaan in huurrechtelijke kwesties

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze basisopleiding huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten en bedrijfsruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten en van bedrijfsruimten en ook het huurprijzenrecht van woonruimten komt intensief aan bod. De opleiding wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Huurrecht is en blijft in beweging

Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het huurrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 die in 2016 in werking is getreden. Of de recente uitspraak van de Raad van State over het verbod van airbnb in Amsterdam. Actuele maar vooral ook praktijkgerichte kennis van het huurrecht is en blijft daarom onmisbaar.

Wat is de doelgroep?

Deze basisopleiding is ontwikkeld voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis - cliënten gaan bijstaan bij huurrechtkwesties. Verder is deze basisopleiding relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het huurrecht: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven (corporaties, vastgoedbeleggers e.a.), overheid en zorg, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, maar bijvoorbeeld ook mediators.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor specialisatie huurrecht

Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in huurkwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding huurrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie huurrecht klik hier.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:
 • Module 1: Huurrecht algemeen;
 • Module 2: Huurrecht woonruimte;
 • Module 3: Huurrecht bedrijfsruimte;
 • Module 4: Huurprijzenrecht woonruimte en praktijkmiddag thema’s woonruimterecht.
Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

Losse modules

Het is mogelijk om deze modules in een andere combinatie te volgen. Wij hebben naast de basisopleiding huurrecht ook nog:
 • Basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte (module 1, 2 en 3)
 • Basiscursus huurrecht woonruimte (module 1, 2 en 4)
 • Basiscursus huurrecht woonruimte (module 1 en 2)
 • Basiscursus huurrecht bedrijfsruimte (module 1 en 3)
Neem voor meer informatie contact op met info@osr.nl. Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Wie zijn de docenten?

: Deze opleiding wordt verzorgd door de volgende docenten: Oscar van Dalsum Ivette Mol Gert-Jan Wiekart Jaap Dammingh Tomas Steenmetser Mark van Heeren Jeroen Groenewoud .

Wat leer je tijdens de Basisopleiding huurrecht?

Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of en wanneer sprake is van huur;
 • adviseren over de verplichtingen van de huurder en de verhuurder;
 • adviseren over de gebrekenregeling;
 • adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst en de opleververplichtingen;
 • Uitleg geven over de procesrechtelijke aspecten binnen het huurrecht.

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over huur van tijdelijke aard;
 • adviseren over de rechten en plichten van renovatie;
 • adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij woonruimte betrokken is;
 • adviseren over de rechten van derden bij huur van woonruimten;
 • adviseren over de rechten en plichten bij onderhuur

a afloop van module 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of sprake is van de huur van 290-bedrijfsruimten;
 • adviseren over de duur en de opzegging van de huur van bedrijfsruimten (290);
 • adviseren over de beëindiging van de huur van overige bedrijfsruimten;
 • een ROZ-overeenkomst beoordelen; adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij bedrijfsruimte betrokken is;
 • uitleggen hoe huurprijzen van bedrijfsruimten worden vastgesteld;
 • adviseren over de rechten en plichten in het geval van in de plaats stelling

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over de vaststelling van huurprijzen van woonruimten;
 • uitleggen wat de rollen en bevoegdheden van de Huurcommisie zijn;
 • uitleggen en bepalen welke procedures je voert bij de Huurcommissie;
 • adviseren over tijdelijke huurovereenkomsten;
 • adviseren over de (on)mogelijkheden van de ontbinding van huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten;

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding huurrecht?

 • advocaten 20 PO-punten (PO J NOvA);
 • een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA

Het programma van de basisopleiding huurrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Programma

Woensdag 3 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 10 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 17 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 24 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. mr. O.A.H. van Dalsum
Juridisch adviseur bij DBA LEGAL BV en docent in diverse huurrechtcursussen

mr. J.J. (Jaap) Dammingh
Jaap Dammingh was van 1991 tot medio 1995 werkzaam als advocaat bij Hekkelman te Nijmegen. In de periode 1996 – 2005 heeft hij als docent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen gewerkt. In 2002 promoveerde hij op een dissertatie met de titel ‘Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken’. In de periode 2005 – 2006 was Dammingh wederom advocaat, bij Dirkzwager te Nijmegen. In het najaar van 2006 is hij weer teruggekeerd naar de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij thans werkt als universitair hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht.

mevr. mr. I.C.K. Mol
Advocaat/partner bij VMBS advocaten te Eindhoven

dhr. mr. T.H.G. Steenmetser
advocaat/partner bij Lexence in Amsterdam

dhr. mr. M. van Heeren
advocaat bij Van Heeren Advocatuur B.V. te Breda

dhr. mr. G.J.A. Wiekart
Advocaat/partner Warners, Van Otterloo Sandberg in Amsterdam.

Mr. J. Groenewoud
Partner bij Hielkema & co te Amsterdam, doceert veelvuldig op het gebied van Vastgoedrecht met bijzondere focus op Huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte, verzorgt vastgoedrechtelijk postacademisch onderwijs


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basisopleiding huurrecht
Niveau
Basis
Adres

Diverse locaties

Diverse locaties

0000xx Diverse locaties

Datum
Woensdag 3 november 2021
Prijs
€ 2.250,00
Cursusdagen
03-11-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
10-11-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
17-11-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
24-11-2021, 10:00 - 16:30