Cursusbank logo Basisopleiding Huurrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
20
duratie3 dagen
Hoofddorp
1.700,-

JUN 2022

20

Basisopleiding Huurrecht

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

De Raad voor Rechtsbijstand stelt deskundigheidseisen aan advocaten voor het mogen behandelen van zaken op het terrein Huurrecht. Eén van die eisen is het gevolgd hebben van een door de Raad erkende basisopleiding van 20 opleidingspunten. De door het Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO) aangeboden ‘Basisopleiding Huurrecht’ is door de Raad erkend.

Na het volgen van de ‘Basisopleiding Huurrecht’ moeten bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven advocaten jaarlijks 10 opleidingspunten op het terrein van Huurrecht behalen. IvJO biedt daarom niet alleen een ‘Basisopleiding Huurrecht’ aan, maar ook actualiteitencursussen op de verschillende deelterreinen van het Huurrecht.

De Basisopleiding Huurrecht bestaat uit drie bijeenkomsten. Dag 1 behandelt een introductie in het Huurrecht, bespreekt de verschillende huurregimes, de verschillende huurovereenkomsten en de algemene bepalingen van het Huurrecht. Dag 2 is geheel gewijd aan Huurrecht woonruimte. Aan de orde komen de verplichtingen van huurder en verhuurder, overlast, het complexe Huurprijzenrecht, de rollen van de Huurcommissie daarbij, de positie van derden en derdenbescherming en het beëindigen van huur. Dag 3 tenslotte geeft uitgebreide aandacht aan het Huurrecht bedrijfsruimte, renovatie van woon- en bedrijfsruimte en het procederen in huurzaken.

Docenten van de ‘Basisopleiding Huurrecht’ zijn een ervaren rechter en een ervaren advocaat: rechter mr. J.C. Toorman en advocaat mr. J. Groenewoud. Mr. J.C. Toorman was jarenlang redacteur van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, is senior-raadsheer in het Hof te Amsterdam en doceert reeds vele jaren voor IvJO. Voor zijn recente cursussen werd hij beoordeeld met een 9! Mr. J. Groenewoud is partner van het in het Vastgoedrecht en Huurrecht gespecialiseerde Hielkema & co, doceert eveneens reeds vele jaren voor IvJO, geeft cursussen aan makelaars, corporatiemedewerkers en particuliere vastgoedeigenaren. Ook hij kreeg voor zijn recente cursussen bij IvJO een waardering 9.5!

DOCENT(EN)

 

Mr. J. Groenewoud);
Mr. J. Groenewoud
 • Partner Hielkema & co te Amsterdam
 • Doceert veelvuldig op het gebied van Vastgoedrecht met bijzondere focus op Huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte
 • Specialisatie-opleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten
Mr. J.C. Toorman);
Mr. J.C. Toorman
 • Senior-raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam
 • Voorheen Redacteur Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
 • Doceert op het gebied van Huurrecht bedrijfsruimte

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging willen aanvragen voor het Huurrecht en als voorwaarde voor verkrijging daarvan moeten voldoen aan de deskundigheidseisen van de Raad. Een van deze voorwaarden is het gevolgd hebben van een door de Raad erkende ‘Basisopleiding Huurrecht’. Natuurlijk zijn ook andere advocaten of juristen welkom die hun basiskennis van het Huurrecht willen opfrissen of actualiseren.

Niveau is basis.

 

PRIJS

€ 1700,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze basisopleiding is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvJO een passende oplossing met cursist zoeken.


Programma

Maandag 20 juni 2022, 13:30 uur tot 17:45 uur

Dag 1   

Huur algemeen
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30 Definitie huur
Huurregimes
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.45 Gemengde overeenkomsten en gemengde huurovereenkomsten
Algemene bepalingen Huurrecht (inleiding)
 • Gebreken
 • Huurbetaling
 • Zorgplicht huurder
17.45 Afsluiting
Mr. J.C. Toorman

 

Maandag 27 juni 2022, 10:00 uur tot 20:15 uur

Dag 2  

Huur woonruimte
09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 12.00 Wat is huur en wat is woonruimte
Verplichtingen van de huurder
 • Tegenprestatie verrichten
 • Goed huurderschap
 • Bestemming
 • Zelf aangebrachte voorzieningen en herstellingen
 • Schade aan de zaak
 • Aansprakelijkheid voor anderen
 • Gedoogplicht werkzaamheden en renovatie
 • Onderverhuur
 • Gebreken melden
 • Oplevering bij einde huur
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Verplichtingen van de verhuurder:
 • Ter beschikking stellen
 • Gebreken verhelpen
Overlast
 • Als gebrek
 • Acties van de huurder
 • Acties van de verhuurder
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Duur van de huurovereenkomst
Huurprijzenrecht
 • Bepalen van de huurprijs
 • Geliberaliseerde versus sociale verhuur
 • Toetsen van de huurprijs (en de rollen van de Huurcommissie daarbij)
 • Huurverhoging
 • Huurverlaging (bij gebreken en anderszins)
 • All-in huur
 • Huurprijs na renovatie
 • Servicekosten
17.15 - 18.15 Diner
18.15 - 20.15 Derden(bescherming) bij huurrecht woonruimte
 • Medehuur: contractueel en wettelijk
 • Onderhuur
 • Het overlijden van de huurder en achterblijvers
 • Woningruil
Eindigen van de huur
 • Opzegging en opzeggingsgronden
 • Formaliteiten bij opzegging
 • Ontbinding van de huurovereenkomst
 • Buitengerechtelijke ontbinding
20.15 Afsluiting
Mr. J. Groenewoud

 

Maandag 4 juli 2022, 10:00 uur tot 20:15 uur

Dag 3    

Huur bedrijfsruimte, Renovatie en Procederen in huurzaken
09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 12.00 Huur bedrijfsruimte
 • 290- en 230-regime
 • Termijnen en beëindiging
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Huur bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling
 • Huurprijsaanpassing
 • Onderhuur
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Huur woonruimte en bedrijfsruimte
Renovatie
 • Renovatievoorstel
 • Complexgewijze renovatie
 • Dringend eigen gebruik, belangenafweging en renovatie
 • Opzegging bij renovatie
17.15 - 18.15 Diner
18.15 - 20.15 Procederen in huurzaken
 • Bijzonderheden in huurzaken
 • Bodemprocedure en / of kort geding
 • Stelplicht en bewijslast
 • Bewijslevering
 • Alternatieven voor rechterlijke uitspraak
20.15 Afsluiting
Mr. J.C. Toorman

Docent(en)

Mr. J. Groenewoud
Partner bij Hielkema & co te Amsterdam, doceert veelvuldig op het gebied van Vastgoedrecht met bijzondere focus op Huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte, verzorgt vastgoedrechtelijk postacademisch onderwijs

Mr. J.C. Toorman
Senior-raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, redacteur Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimte


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basisopleiding Huurrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOvA PO
20 punt(en)
Adres

Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Taurusavenue 12

2132 LS Hoofddorp

Datum
Maandag 20 juni 2022
Prijs
€ 1.700,00
Cursusdagen
20-06-2022, 13:30 - 17:45
Cursusdagen
27-06-2022, 10:00 - 20:15
Cursusdagen
04-07-2022, 10:00 - 20:15