Cursusbank logo Basisopleiding arbeidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie4 dagen
Diverse locaties
2.250,-

NOV 2021

03

Basisopleiding arbeidsrecht

Alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht

Om werknemers of werkgevers bij te staan of te adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het arbeidsrecht. Onze basisopleiding arbeidsrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan bod. Begrippen als arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op diverse vormen van het ontslagrecht en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk. Vooral in de praktijk valt veel winst te boeken door de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het bepalen of je wel of niet de gang naar de rechter maakt.

Arbeidsrecht veel in beweging

Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het arbeidsrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 maar ook aan de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die in 2020 zijn ingevoerd. Door deze laatstgenoemde wet is het civiele arbeidsrecht inmiddels ook van toepassing op de rechtspositie van ambtenaren. Kennis van het arbeidsrecht voor professionals en adviseurs van overheidswerkgevers is daarom onmisbaar.

Wat is de doelgroep?

Deze basisopleiding is ontwikkeld voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis - cliënten gaan bijstaan bij arbeidsrechtkwesties. Verder is deze basisopleiding relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het arbeidsrecht: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven en overheid, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, vakbond juristen en mediators.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand voor specialisatie arbeidsrecht

Raad voor Rechtsbijstand Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in arbeidskwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding arbeidsrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie arbeidsrecht klik hier.

Wat is de cursusvorm?

Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:
 • Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst;
 • Module 2: Ziekte en re-integratie;
 • Module 3: Opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet;
 • Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte).
Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs ien werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden. De modules ‘Ziekte en reïntegratie’ en de ‘Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)’ zijn ook los af te nemen. Neem hiervoor contact op met (info@osr.nl). Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Wie zijn de docenten?

Bruno van Els Hannah Vera Hess Suzanne Broens Martijn Vaessen Marije Schneider Nanouck Schmeitz Joost Quant Saar van Waegeningh

Wat leer je tijdens de Basisopleiding arbeidsrecht?

Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of een arbeidsverhouding gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst;
 • adviseren of en zo ja hoe, arbeidsvoorwaarden eenzijdig kunnen worden gewijzigd;/li>
 • adviseren over de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van concurrentie- en andere bijzondere bedingen;
 • adviseren over betaling van loon en overige arbeidsvoorwaarden;

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over loondoorbetaling bij ziekte en de afdwingbaarheid hiervan;
 • adviseren over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in geval van ziekte en re-integratie en de afdwingbaarheid hiervan;

Na afloop van module 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt of dat daarvoor opzegging, ontbinding of wederzijdse toestemming van werknemer- en werkgever noodzakelijk is;
 • adviseren hoe de procedure tot ontbinding en opzegging (inclusief ontslag op staande voet) rechtsgeldig worden gevoerd en wat de sancties zijn bij niet rechtsgeldige uitvoering;
 • adviseren welke vergoedingen bij ontbinding en opzegging een rol (kunnen) spelen en hoe deze te vorderen;

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over beëindiging met wederzijds goedvinden en de sociale verzekeringsrechtelijke gevolgen;
 • adviseren over een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst;
 • adviseren over procesrisico’s, proceskansen en het al dan niet nemen van processuele stappen.

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding arbeidsrecht?

 • advocaten 5 PO-punten (NOvA);
 • mediators 5 PE-punten (MfN);
 • arbeidsdeskundigen 4 PE-punten (NVvA);
 • leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) 6 PE-punten
 • Daarnaast ontvang je na afloop een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA

Het programma van de basisopleiding arbeidsrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak arbeidsrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Programma

Woensdag 3 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 17 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 24 november 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Woensdag 15 december 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

mevr. mr. S.M. Broens
advocaat bij Sprengers Advocaten, gespecialiseerd in ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht

dhr. mr. drs. A.B. van Els
advocaat bij Unger van Els Advocaten te Amsterdam

mevr. mr. H.V. Hess
Advocaat bij Höcker Advocaten te Amsterdam

mevr. mr. N. Schmeitz
Advocaat arbeidsrecht bij Fiorens te Utrecht

dhr. mr. A.J. Quant
advocaat bij Lexsigma Advocaten te Amsterdam

mevr. mr. S. van Waegeningh
advocaat bij Bingh Advocaten te Amsterdam

mevr. mr. A.A.W. Terpstra
advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

mr. M. (Marije) Schneider
Marije Schneider is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenrecht. Marije is universitair docent aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij rechter bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Tot voor kort was Marije advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken en maakte zij deel uit van het Expertiseteam Normalisering.


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basisopleiding arbeidsrecht
Niveau
Basis
Adres

Diverse locaties

Diverse locaties

0000xx Diverse locaties

Datum
Woensdag 3 november 2021
Prijs
€ 2.250,00
Cursusdagen
03-11-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
17-11-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
24-11-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
15-12-2021, 10:00 - 16:30