Cursusbank logo Basiscursus Witwassen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntKNB:
6
puntNOAB:
6
puntNBPB/BPBI:
6
puntKBvG:
6
puntMfN:
6
duratie1 dag
Den Haag
399,-

Sep

23

Basiscursus Witwassen

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken. Tijdens deze praktisch ingestoken cursus wordt het onderwerp witwassen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit de opsporing, de vervolging en de verdediging. Aan de hand van witwasjurisprudentie en casuïstiek wordt ingegaan op de ratio, de reikwijdte van de witwassenbepalingen en de bewijsstandaard voor witwassen. De cursus wordt verzorgd door twee ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit het Openbaar Ministerie / de opsporing, rechterlijke macht en advocatuur.


Programma

Donderdag 23 september 2021, 9:30 uur tot 16:30 uur

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.

Tijdens deze praktisch ingestoken cursus wordt het onderwerp witwassen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit de opsporing, de vervolging en de verdediging. De cursus wordt verzorgd door FIOD-medewerker en voormalig Officier van Justitie Roy Nanhkoesingh en strafrechtadvocaat Mark Dunsbergen.

Aan de hand van witwasjurisprudentie en casuïstiek wordt ingegaan op de ratio, de reikwijdte van de witwassenbepalingen en de bewijsstandaard voor witwassen.

Programma

Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • Witwasbestrijding in Nederland: ketenpartners, regelgeving 
 • Reikwijdte witwassenbepalingen
 • Eenvoudig witwassen vs. opzetwitwassen
 • Heling vs. witwassen
 • Kwalificatie-uitsluitingsgrond
 • Interpretatie van witwasjurisprudentie  
 • Witwassen zonder bekend brondelict & stappenplan 
 • Vermenging
 • Alternatieve aanpak & afdoening
 • Beslag, ontneming & verbeurdverklaren
 • Te verwachten trends

Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
Basiscursus Witwassen
Type cursus
E-learning, Webinar, Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
KNB
6 punt(en)
NOAB
6 punt(en)
NBPB/BPBI
6 punt(en)
KBvG
6 punt(en)
MfN
6 punt(en)
Studie uren:
7
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Donderdag 23 september 2021
Prijs
€ 399,00
Cursusdagen
23-09-2021, 09:30 - 16:30