Cursusbank logo Basiscursus schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
10
duratie2 dagen
Utrecht
1.250,-

Nov

29

Basiscursus schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht

De basis van schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht
De leerstukken schadevergoeding en bewijs nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Op dag 1 leer je hoe schadeclaims, veroorzaakt door handelen van de overheid, worden afgehandeld. Op dag 2 behandelen we kwesties over bewijslastverdeling, bewijskracht, bewijsmiddelen en fasering van bewijs.

Schadevergoeding in het bestuursrecht
In het kader van de onrechtmatige overheidsdaad behandelen we aan de hand van concrete voorbeelden en rechtspraak onderwerpen als eigen onrechtmatigheid, formele rechtskracht, toerekening, causaliteit, eigen schuld en schadebeperking. Verder komen enkele belangrijke schadeposten aan de orde, zoals wettelijke rente, immateriële schade en proceskosten in bezwaar en (hoger) beroep. Ook komt de afbakening tussen de rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad aan de orde. Naast genoemde materiële aspecten besteden we ook aandacht aan de procedurele aspecten van schadevergoeding.

Bewijs in het bestuursrecht
Op de tweede dag van deze cursus staat het bewijs in het bestuurs(proces)recht centraal. Langzamerhand ontwikkelt het bewijsrecht zich ook in het bestuursprocesrecht tot een zelfstandig leerstuk. Zeker omdat de Awb geen bepalingen over bewijsrecht kent, is het van groot belang dat je de rechtspraak hierover op de voet volgt. Ook de vraag in welke fase van de bestuursrechtelijke procedure bewijs kan worden geleverd, is steeds belangrijker. Is dat vóór het besluit op bezwaar of kun je ook nog in de rechtelijke fase bewijs leveren? Welke mogelijkheden zijn er voor de burger om in hoger beroep nog met nieuw bewijs te komen? Kortom: wat is de inhoud van het door de bestuursrechtelijke colleges ontwikkelde bewijsbeleid?

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk een dag. De bijeenkomsten zijn ook los te volgen. Tijdens deze cursus vormen casusposities de leidraad bij de behandeling van de leerstof.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- weet je wanneer er sprake is van een rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad;
- kun je de betekenis van art. 8:73 en 8:73a van Awb-vordering reproduceren;
- kun je de grondslagen voor nadeelcompensatie herkennen;
- kun je beargumenteren wat het bewijs bij punitieve sancties inhoudt;
- kun je de fasering van bewijs beredeneren.

Na afronding ontvang je:
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je
- 10 J PO-punten;
- een certificaat.

Programma

Vrijdag 29 november 2019, 10:00 uur tot 16:30 uur
Dinsdag 17 december 2019, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. prof. mr. dr. A.T. Marseille
hoogleraar empirische besturing van het Bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen

prof. mr. dr. K.J. de Graaf
Kars de Graaf is sinds 1999 werkzaam bij de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst als assistent in opleiding, vanaf 2003 als universitair docent, vanaf 2008 als universitair hoofdocent en sinds juli 2014 als adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid. Kars promoveerde op 2 december 2004 bij prof.mr. D.A. Lubach en prof.mr. H.E. Bröring op het verslag van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures. Kars is managing editor van de Review of European Administrative Law (REALaw), jurisprudentieredacteur/annotator van de tijdschriften AB/Administratiefrechtelijke beschikkingen en Milieu en Recht en redacteur van het Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland. Hij maakt deel uit van het bestuur van zowel de Vereniging voor bestuursrecht (VAR, www.verenigingvoorbestuursrecht.nl) als de Vereniging voor Milieurecht (VMR, www.milieurecht).

Dhr. mr. dr. B.J.P.G. Roozendaal
Advocaat overheid en onderneming AKD te Breda, gespecialiseerd in het bestuursrecht


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basiscursus schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht
Niveau
Basis
NOvA PO
10 punt(en)
Adres

Cursuslocatie OSR

Nieuwegracht 60

3512 LT Utrecht

Datum
Vrijdag 29 november 2019
Prijs
€ 1.250,00
Cursusdagen
29-11-2019, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
17-12-2019, 10:00 - 16:30