Cursusbank logo Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
599,-

Feb

09

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

In deze ééndaagse cursus wordt een introductie gegeven in het juridisch kader voor de ruimtelijke ordening en het bouwen van bouwwerken. Daarbij staat de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal.

Het vertrekpunt voor het uitoefenen van de overheidstaken, op het gebied van het gebruik van de fysieke leefomgeving, wordt veelal gevormd door de ruimtelijke ordening. De perceelsgewijze toedeling van gebruiksfuncties is een belangrijke basis voor de verwezenlijking van andere beleidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Voor iedereen die werkzaam is op het terrein van het omgevingsrecht is bekendheid met de hoofdlijnen van het ruimtelijke ordeningsrecht daarom onmisbaar. Deze hoofdlijnen worden behandeld in deze cursus ruimtelijk ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo.

In deze cursus wordt een introductie gegeven van het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit gebeurt zowel uit het perspectief van de burger als dat van de overheid. Hierbij gaat de aandacht mede uit naar de verhouding tussen de beleidsvoering op gemeentelijk-, provinciaal- en rijksniveau. Ook komt de aanverwante systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan de orde. Hierin is de vergunningverlening geregeld. Tot slot wordt in deze cursus ruimtelijk ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo uitdrukkelijk aandacht besteed aan de veranderingen die worden doorgevoerd met de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking.

Wellicht ook interessant voor u: Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht.


Programma

Dinsdag 9 februari 2021, 9:30 uur tot 16:30 uur
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma 

Tijdens deze opleidingsdag worden de onderstaande onderwerpen behandeld:
  • Introductie omgevingsrecht
  • De bestemmingsplanregeling
  • Systematiek van de Wabo
  • De omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan
  • De omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk
  • Vergunningvrij bouwen
  • Relatie met aanverwante rechtsgebieden (waaronder milieurecht en natuurbeschermingsrecht)
  • Procedures en rechtsbescherming
  • Instrumenten en bevoegdheden van rijk en provincies
  • Systematiek van de Omgevingswet
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Docent(en)

Daan Korsse
Mr. dr. Daan Korsse is in 2015 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op een proefschrift op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, getiteld ‘Ruimtelijke ordening op niveau’, waarna hij aan de universiteit verbonden is gebleven als universitair docent omgevingsrecht. Daan heeft hierbij ruime ervaring opgedaan met het verzorgen van onderwijs. Sinds 2016 is hij in dienst getreden bij Van der Feltz advocaten in Den Haag, een nichekantoor op het gebied van het bouw- en omgevingsrecht. Als advocaat staat Daan zowel overheden als particulieren bij over kwesties op het terrein van het omgevingsrecht en beschikt dus over een brede praktische kennis van het rechtsgebied. Daan publiceert regelmatig op het terrein van het omgevingsrecht en levert onder meer een bijdrage aan ‘Tekst & Commentaar Omgevingswet’. Daarnaast verzorgt hij een maandelijkse podcast waarin de actualiteiten het gebied van het omgevingsrecht besproken worden.


Details

Cursusaanbieder
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Cursustitel
Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo
Type cursus
Klassikaal, In-company, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Adres

Utrecht

-

- Utrecht

Datum
Dinsdag 9 februari 2021
Prijs
€ 599,00
Cursusdagen
09-02-2021, 09:30 - 16:30